صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

آيا سيدحسن خميني نامزد خبرگان ميشود؟

هاشمي باز هم در شطرنج سياسي کشور فعال شده و به نظر مي رسد يکي از شخصيت هايي که بر روي او سرمايه گذاري کرده سيد حسن خميني است که مي خواهد او را وارد مجلس خبرگان کند.

کد خبر: 3920

متن پيش رو در افکار نيوز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

هاشمي باز هم در شطرنج سياسي کشور فعال شده و به نظر مي رسد يکي از شخصيت هايي که بر روي او سرمايه گذاري کرده سيد حسن خميني است که مي خواهد او را وارد مجلس خبرگان کند.
"هيچگاه براي سياست پير نيست " اين جمله اي است که آيت الله موسوي اردبيلي درباره هاشمي رفسنجاني مي گويد. حالا اين کهنه کار سياست در ايران که روزگاري کسي بر اصولگرا بودن او شک نداشت از دنده چپ بلند شده و از زمان رياست جمهوري احمدي نژاد هر روز فاصله اش با اصولگرايان بيشتر شده است.

فاصله اي که اين روزها او را به اپوزيسيون داخلي يعني اصلاح طلبان نزديک کرده و دوم خردادي هايي که او را عاليجناب سرخ پوش مي ناميدند و بزرگترين انتقادات را به او داشتند او را رهبر خود بدانند .

هاشمي هر چند در انتخابات سال ۸۸ غير علني از مير حسين موسوي حمايت کرد اما سال ۹۲ تمام قد پشت روحاني ايستاد و امضاي او در کنار سيد محمد خاتمي باعث شد رداي رياست جمهوري بر تن روحاني بنشيند.

حالا پس از يک سال از انتخابات رياست جمهوري و حدود يک سال مانده به انتخابات خبرگان و مجلس ، هاشمي مشغول کار است تا بتواند اين دو نهاد را نيز تحث تاثير خود قرار دهد.
به همين جهت گفته مي شود در برنامه ريزي اصلاح طلبان براي دو انتخابات آينده وحدت انها با اعتداليون در دستور کار است.

هاشمي باز هم در شطرنج سياسي کشور فعال شده و به نظر مي رسد يکي از شخصيت هايي که بر روي او سرمايه گذاري کرده سيد حسن خميني است که مي خواهد او را وارد مجلس خبرگان کند.

چهره اي که عليرغم نسبت با امام اما خط و مشي اصلاح طلبي اش نمود بيشتري نسبت به اصولگرايي دارد و همواره با هاشمي رفسنجاني رابطه اي خوب داشته است.

بايد منتظر ماند و ديد آيا سيد حسن خميني نامزد انتخابات خبرگان مي شوديا نه؟

نظرات بینندگان

ارسال نظر