صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

سيدحسن خميني: فضاي تملق و رئيس و مرئوسي در دانشگاه آزاد زياد است

در کتب و منابع مختلف، تعريف جامعي از فرهنگ وجود ندارد و اصولا واژه‌هايي از اين جنس، داراي کژتابي است، زيرا ممکن است افراد مختلف از کاربرد آنها، معاني مختلفي را اراده کنند. لذا وقتي همه مي‌گويند مي خواهيم کار فرهنگي کنيم، مشخص نيست که منطور دقيق آنها چيست.

کد خبر: 3820

تسنيم / عضو هيئت امناي دانشگاه آزاد با اشاره به فضاي دانشگاه آزاد گفت: فضاي تملق و رئيس و مرئوسي در دانشگاه آزاد زياد است.

حجت الاسلام سيدحسن خميني در اختتاميه همايش معاونان و مديران فرهنگي واحدهاي دانشگاه آزاد سراسر کشور که در پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي برگزار شد، با اشاره به وجود تعاريف متعدد از مفهوم «فرهنگ» اظهار داشت: در کتب و منابع مختلف، تعريف جامعي از فرهنگ وجود ندارد و اصولا واژه‌هايي از اين جنس، داراي کژتابي است، زيرا ممکن است افراد مختلف از کاربرد آنها، معاني مختلفي را اراده کنند. لذا وقتي همه مي‌گويند مي خواهيم کار فرهنگي کنيم، مشخص نيست که منطور دقيق آنها چيست.

وي با بيان اينکه تعريف هر امري، گاهي تعريف «مفهوم به مفهوم» و گاهي تعريف «مفهوم به مصداق» صورت مي‌گيرد، افزود: تعريف به شيوه نخست دشوار، در عين حال راهگشا اما گاهي کژتاب است، اما در شيوه دوم، پديده ها را با نشان دادن مصداق بطور مستقيم تعريف مي کنيم.

سيد حسن خميني با تأکيد بر اينکه در تعريف فرهنگ بايد بدانيم که آن را تعريف به مفهوم يا مصداق مي‌کنيم، ادامه داد: تعريف‌گران تاکنون تلاش کرده‌اند تا فرهنگ را به مصداق تعريف کنند و آن را مجموعه ارزش‌ها، اعتقادات و سمبل‌ها خوانده‌اند. اما مشکل اينجاست که اين امور را اگر تک تک بيان کنيد، بضا جامع مفاهيم ديگر هم مي‌شوند. از سوي ديگر برخي، فرهنگ را به کليه اشکال زندگي، زبان، آداب و رسوم، موسيقي، علم و مواردي از اين دست تعريف کرده‌اند.

وي يادآور شد: بشر از وقتي پديد آمد نيازهايي چون خوراک و پوشاک داشت و کم کم شروع به بر آورده کردن آنها کرد که در هر نقطه‌اي از جهان به تناسب شرايط، به اشکال مختلف به آنها پاسخ داد. او براي انتقال اين سنت‌ها از نسلي به نسل ديگر نهادهايي را نيز تشکيل داد.

يادگار امام در همين زمينه ادامه داد: وقتي مي‌خواهيد ببينيد که دايره فرهنگ يک ملت چقدر است؛ بايد به وسعت دايره لغات زبان آن توجه کنيد، زيرا وقتي دايره لغات در ميان قومي، گسترده شد نشان مي دهد که آن قوم نيازهاي خويش را بيشتر مي داند.

سيد حسن خميني با بيان اينکه تعريف ديگر فرهنگ، «گنجينه تجربيات بشر» است، اظهار داشت: بشر در طول زندگي خويش تجربيات را کنار هم گذاشته و براي انتقال آنها نهادهايي را تشکيل داده است؛ مجموعه آنچه براي تأمين نيازها فراهم آمد، در جامعه به يک ارزش تبديل شد و جامعه آنها را قبول کرد که مجموعه آنها فرهنگ را تشکيل مي دهد. اگر اين فرهنگ در جامعه تبديل به هنجار شد و براي اثبات آن، به استدلال و برهان نياز نبود، چه بهتر؛ اما اگر اين اتفاق نيفتاد و ارزش ها تبديل به هنجار نشد، کماکان يک فرهنگ است. فرهنگ مجموعه تجربيات بشر است و از همين طريق نيز «زير فرهنگ ها»يي مانند فرهنگ روستايي و... پيدا مي شود که تجربيات گروههاي خاصي هستند.

وي ادامه داد: ما در دنيا با فرهنگ‌هاي مختلفي رو به رو هستيم، زيرا تجربيات بشر همواره متفاوت بوده است و آنها اين خوراک هاي فرهنگي را در طول زمان به يکديگر منتقل کرده و اساسا عرصه فرهنگ محل داد و ستد ميان نسل ها و اقوام و مختلف است.

يادگار امام با بيان اينکه جامعه ما براي حفظ سنتها نهاد روحانيت را تشکيل داد، افزود: اگر براي حفظ تجربيات، يک جامعه سازماندهي ايجاد کرد، نام آنها نهاد است که در جوامع امروزي، دولت، آموزش و پرورش و... از جمله آنهاست.

سيد حسن خميني با اشاره به اينکه در فرهنگ‌هاي پيشرفته، جامعه نيازهاي خود را بيش از فرهنگ‌هاي غير پيشرفته مي‌شناسد، گفت: چنين جوامعي، بهترين روش را براي رفع نيازها برمي‌گزينند و آنها را تبديل به ارزش مي‌کنند که نتيجه آن پديده فرهنگ است؛ اگر اين ارزشها تبديل به هنجار شدند جامعه آنها را بدون دليل مي پذيرد و تبديل به يک پارادايم مي‌شود.

وي در همين زمينه به بيان چند نمونه تاريخي پرداخت و يادآور شد: رضاخان مي‌خواست نهاد روحانيت را از ميان ببرد، اما به دليل آنکه جامعه اين خواسته او را قبول نداشت؛ هدف او محقق نشد، اما از سوي ديگر برنامه او براي تغيير لباس مردم تجربه جديدي بود که تبديل به يک هنجار شد. نمونه ديگر اين موضوع را در تلاش کمونيسم شوروري براي از ميان بردن دين در جوامع آسياي ميانه تحت سلطه‌اش شاهد بوديم که به دليل نياز بشر به دين داري و معنويت اين هدف بعد از هفتاد سال تحقق نيافت.

عضو هيئت امناي دانشگاه آزاد با تأکيد بر اينکه يکي از شروط کار فرهنگي به کار گيري دانشجويان است، ادامه داد: در کار فرهنگي بايد تبديل ارزشها به هنجار، هدف کار قرار گيرد و تصدي‌گري در اين بخش‌ها کار کاملي نيست؛ لذا بگذاريم دانشجويان و تشکل‌هاي مردم نهاد خودشان کار کنند.

وي با يادآوري اينکه در سي سال اخير برخي چيزها از درون جامعه جوشيد، گفت: امام هيچ وقت به مردم نگفت با حجاب شويد، اما مردم آن زمان با حجاب شدند؛ همچنين کساني که شهيد شدند گرچه پروش يافته نظام قبلي بود، اما در حوزه مغناظيس امام پروش يافتند، زيرا او کار فرهنگي مي کرد؛ کار فرهنگي او اعزام مبلّغ نبود، بلکه وقتي فرهنگي را به جامعه منتقل مي کرد، مردم مي گفتند اگر اينهايي که مي گوييد همان چيزهايي است که خودت هستي، آن را قبول مي کنيم. در حالي که اگر کسي کوه غرور، تکبر و نخوت باشد، مردم مي پرسند پس چرا خودت به اين حرفها عمل نمي کني. لذا اگر در جايي آخوند خوبي بوده است، مردم را نيز به سمت خوبي برده است.

سيد حسن خميني تصريح کرد: در امور عبادي بطور خاص، افراد بنا به اصرار کاري را انجام نمي دهند و محيط دانشگاه از حيث تصدي فرهنگي بايد در اختيار خود دانشجويان قرار گيرد و ما صرفا راهنمايي کنيم.

*فضاي تملق و رئيس و مرئوسي در دانشگاه آزاد زياد است

عضو هيئت امناي دانشگاه آزاد سپس با اشاره به فضاي اين دانشگاه، نکته‌اي انتقادي را مطرح کرد و گفت: فضاي تملق و رئيس و مرئوسي در دانشگاه آزاد زياد است؛ اگر اين فضا در ساير ادارات هم وجود داشته باشد در اينجا نبايد اثري از آن باشد؛ زيرا القاب همواره راهزن بوده‌اند. مي نمي‌توانيم بگوييم اينگونه هستيم، اما تو خوب باش!

وي با تأکيد بر اينکه فرهنگ فقط به مسائل اخلاقي محدود نمي‌شود، گفت: بايد مراقب باشيم فرهنگ بد( به معناي بداخلاقي يا بي‌فايدگي يک فرهنگ) را تصحيح کنيم، اما بدانيم که هرچه جزو فرهنگ هست، لزوما جزو مسائل اعتقادي نيست. در همين زمينه مقام معظم رهبري تعبيري دارند که چادر تنها وجه حجاب نيست، اما حجاب برتر است و اشاره مي کنند که چادر از نشانه‌هاي فرهنگي ماست؛ همانطور که هر فرهنگي به روش خود حجاب را اجرا کرده است. لذا تعطيم شعائر يک نياز ديني است اما اجراي آن بستگي به فرهنگ و سنت هر جامعه دارد.

سيد حسن خميني توصيه کرد: در دانشگاه آزاد حواسمان الزاما به فضاي درون دانشگاه نباشد بلکه به فرهنگ ايراني که اعم از فرهنگ ديني است توجه کنيم؛ به عنوان مثال نوروز جزو فرهنگ ملي ماست و ما بسيار به آن ارزش مي‌گذاريم؛ در هر حالي که مکن است در اسلام روايت و حديث صريحي هم در مورد آن وجود نداشته باشد. بنابراين با به‌کار بردن تعبير فرهنگ بلافاصله ارزش‌هاي ديني به ذهنمان نيايد؛ زيرا گرچه ارزش‌هاي ديني جزو فرهنگ ماست، اما بحث‌ها و اجزاء ديگري هم در آن وجود دارد.

*نمي‌شود گفت «امام تا سال 1366» را قبول دارم و اين دو سال آخر را قبول ندارم

يادگار گرامي امام در بخش پاياني سخنان خود به موضوع «تحجر» پرداخت و گفت: جامعه ما معتقد است که امام راحل قرائت برتر، کامل تر و صحيح تر از دين را دارد. بايد ببينيم همانطور که آيت الله هاشمي هم به اين موضوع پرداختند، فرمايشات يکسال آخر عمر امام در خصوص تحجر، امروز کجاست؟ ايشان در مقابل چه کسي گفت مي خواهم فداي مبارزه با تحجر شوم؟ نمي‌شود گفت «امام تا سال 1366» را قبول دارم و اين دو سال آخر را قبول ندارم!

وي تصريح کرد: مراقب باشبم به اسم دين به سمت تحجر نرويم و به نام مقابله با تحجر نيز با ارزش‌هاي ديني ستيزه نکنيم. ببينيم تعبير مارهاي خوش خط و خال که امام براي برخي متحجرين به کار بردند، چه شد؟ اما تلويزيون به اين مسائل نمي پردازد. امام از چه کساني خون دل خورد، اينها بايد معلوم باشد.

سيد حسن خميني با بيان اينکه مجموعه فرهنگي دانشگاه آزاد بر اساس قرائت امام است،تأکيد کرد: اين مسير(مبارزه با تحجر) فدايي مي‌خواهد؛ امام وقتي با شاه و سپس با آمريکا و صدام جنگيد نگفت مي‌خواهم فدا شوم، اما در مقابل تحجر اين سخن را گفت؛ لذا بايد به تحجر به عنوان يک نقطه حساس و خط قرمز توجه کرد.

در اين مراسم همچنين به پاس حمايت هاي يادگار امام از فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي، لوح تقديري به وي اهداء شد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر