صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

قنبری:برخي هنري جز تخريب دولت ندارند

قنبري در پايان تاکيد کرد: دست دولت براي مذاکرات باز بوده است اما مسئله اين است که تهديدهاي فراواني صورت گرفته و برخي به طرق مختلف به تخريب دولت و رئيس جمهور مي‌پردازند و هنري جز تخريب کردن ندارند. در نظر داشته باشيد که همين مذاکرات هسته‌اي مورد حمايت رهبري و مردم با کارشکني افراطيون مواجه شد و تبليغات منفي عليه دولت و رئيس جمهور صورت گرفت. لذا انجام رفراندوم مي‌تواند پايان بخش اين تبليغات منفي باشد. در رفراندوم اين مسئه قابل حل هست.

کد خبر: 3729

مطلبي که مي خوانيد در پويش منتشر شده و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
دکتر روحاني در جمع اقتصاددانان و پس از صحبت از مذاکرات هسته‌اي بحث رفراندوم را که در قانون اساسي نيز ذکر شده است، پيش کشيد و گفت: خوب است بعد از 36 سال يک بار هم که شده اين اصل قانون اساسي را اجرا کنيم و براي مسائل مهم اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به جاي آنکه قانوني در مجلس تصويب شود، ماده قانوني يا برنامه را مستقيم به آراي مردم و همه پرسي بگذاريم. حالا عده‌اي از نمايندگان که خود توسط راي مردم انتخاب شده‌اند از اين حرف رئيس جمهور برآشفته‌اند و آن را نوعي دور زدن قانون مي‌دانند، قانوني که خود منتخبان ملت آن را تائيد کرده‌اند. داريوش قنبري در گفتگو با پويش اينگونه مخالفت‌ها را برخوردهاي جناحي مي‌داند که مبناي حقوقي ندارند. متن کامل گفتگو با دکتر داريوش قنبري؛ نماينده سابق مجلس و فعال سياسي اصلاح‌طلب را در ادامه مي‌خوانيد:

رفراندوم اصلي است که در قانون اساسي براي تحقق اراده ملت آمده است
قنبري رفراندوم را به نفع نمايندگان دانست و گفت: آنها نمايندگان مردم هستند و رفراندوم بحثي است که از طرف همين مردمي که اين نمايندگان را انتخاب کرده‌اند انجام مي‌پذيرد. تمکين به نظر مردم هم براي دولت وهم براي مجلس اصل ضروي است و نمايندگان نبايد نگراني داشته باشند که آقاي رئييس جمهور بخواهد نظر مردم را درباره برخي مسائل مهم و اساسي جويا شود. آيا اين دور زدن مجلس است؟ نماينده سابق مجلس تاکيد کرد: اگر مجلس خادم ملت است و به نوعي بايد در جهت اراده ملت حرکت کند، رفراندوم نيز اصلي است که در قانون اساسي براي تحقق اراده ملت آمده است، بنابراين چه ضرورتي دارد که به مخالفت بپردازند و اين اصل و ظرفيت قانون اساسي را زير سوال ببرند و در مقابل پرسيده شدن نظر مردم بايستند. اينگونه مخالفت‌ها بيشتر جنبه برخوردهاي جناحي دارد و مبناي حقوقي ندارد، با توجه به اينکه اين اصل در قانون اساسي ما هم آمده است و در قانون اساسي بحثي گنجانده نمي‌شود که به تعبير مخالفان، زدن يکي از قواي کشور باشد. رفراندوم يک ظرفيت مناسب، جدي و اساسي در قانون است که استفاده از آن مي‌تواند بسيار مفيد و سرنوشت‌ساز باشد.

با برگزاري رفراندوم ان قلتي در ارتباط با آن تصميم گرفته شده به وجود نمي‌آيد
اين فعالي سياسي اصلاح‌طلب افزود: مزيت رفراندوم اين است که ديگر ان قلتي در ارتباط با آن تصميم گرفته شده به وجود نمي‌آيد و اعتبار آن تصميم توسط مردم نسبت به قانوني که در مجلس به تصويب رسيده با قدرت و محکم‌تر است. زيرا قانوني که در مجلس به تصويب مي‌رسد توسط نمايندگان مجلس به تصويب مي‌رسد که شايد در بسياري از موارد خواست و اراده مردم به شکل جدي مورد توجه قرار نگيرد، اما وقتي رفراندوم برقرار شود خواست و اراده مردم به شکل جدي خود را نشان مي‌دهد و اراده مردم به کرسي مي‌نشيند. بنابراين به نظر من بحث رفراندوم بحث مهم و جدي است و با توجه به اينکه در قانون اساسي ما نيز جايگاه دارد بايد توجه مناسبي به آن صورت گيرد.

رفراندوم پايان دهنده مناقشات و تهديد تندروها
نماينده مجلس هشتم در پاسخ به سوالي در خصوص چرايي مطرح شدن رفراندوم در حال حاضر از سوي رئيس جمهور گفت: واقعيت اين است که اگر برخي تندروي‌ها نباشد و اجازه دهند امورات کشور به خوبي اداره شود نيازي به طرح چنين بحث‌هايي نيست. اما در حقيقت برخي تندروها و افراطيون همواره دولت را به انحاي مختلف تخريب کردند و مورد تخطئه قرار دادند و تصميمات جدي دولت و تصميمات مهمي که در جهت پيشبرد منافع ملي بود را تهديد و تخطئه کردند. نمونه آن مذاکرات هسته‌اي است که علي‌رغم اينکه مورد حمايت رهبري و مردم بوده، همواره افراطيون وتندروها در مقابل دولت ايستادند و به تخريب دستاوردهاي مذاکرات پرداختند. وي مخاطب صحبت‌هاي دکتر روحاني را تندروها و افراطيون دانست و بيان کرد: رئيس جمهور مي‌خواهد با به ميان کشيدن رفراندوم وزن تفکر تندروها و جايگاه آنها را به آنها متذکر شود. سال گذشته وزن آنها کشيده شده و مشخص شد. بنابراين برگزاري رفراندوم مي‌تواند مسائل مهم کشور را حل کند و چون و چرايي در ارتباط با تصميمات گرفته شده وجود نخواهد داشت و آنهايي که به طرق مختلف دستاوردهاي دولت را تخريب مي‌کنند نمي‎توانند تصميم مردم را زير سوال ببرند و مجبور هستند که تمکين کنند. از اين لحاظ رفراندوم مي‌تواند پايان دهنده برخي مناقشات و تهديدها باشد.

برخي هنري جز تخريب دولت ندارند
قنبري در پايان تاکيد کرد: دست دولت براي مذاکرات باز بوده است اما مسئله اين است که تهديدهاي فراواني صورت گرفته و برخي به طرق مختلف به تخريب دولت و رئيس جمهور مي‌پردازند و هنري جز تخريب کردن ندارند. در نظر داشته باشيد که همين مذاکرات هسته‌اي مورد حمايت رهبري و مردم با کارشکني افراطيون مواجه شد و تبليغات منفي عليه دولت و رئيس جمهور صورت گرفت. لذا انجام رفراندوم مي‌تواند پايان بخش اين تبليغات منفي باشد. در رفراندوم اين مسئه قابل حل هست.

نظرات بینندگان

ارسال نظر