صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

پرانتزهای مهم در متن توافق باقی مانده

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای اظهارات درباره پیشرفت در نگارش متن توافق جامع را نه تایید کرد و نه تکذیب و گفت: هرچند که برخی پرانتزها پاک شده ولی پرانتزهای مهم باقی مانده است.

کد خبر: 32556

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای اظهارات درباره پیشرفت در نگارش متن توافق جامع را نه تایید کرد و نه تکذیب و گفت: هرچند که برخی پرانتزها پاک شده ولی پرانتزهای مهم باقی مانده است.

سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود که 90 درصد کار نگارش متن توافق انجام شده است.

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در پاسخ به سوالی در این باره گفت: اظهاراتی که به نقل از منابع گوناگون در خصوص پیشرفت در متن برنامه جامع اقدام مشترک مطرح می شود، نه قابل تایید است و نه قابل تکذیب.

وی اظهار داشت: این صحیح است که پیشرفت هایی در حذف پرانتز ها صورت گرفته و بخش قابل توجهی از متن در حال حاضر از پرانتز ها پاک شده است اما پرانتز های باقی مانده در متن، همه ناظر به موضوعات مورد اختلاف مهم و اساسی هستند.

این منبع گفت: لذا پیشرفت ذکر شده در متن به خودی خود ارزش خاصی از جهت نیل به توافق ندارد. از همین جهت، نگاه کمی در ارزیابی پیشرفت متن ممکن است موجب بروز ابهام و سردرگمی شود.

مهلت خودخوانده نگارش متن توافق جامع دهم تیرماه بسر خواهد رسید ولی ایران بارها گفته است خواهان توافقی خوب است و مقید به زمان نیست.

نظرات بینندگان

ارسال نظر