نظرات بینندگان

  • | |

    چرا هیچ عکسی از شام اشرافی این جماعت قدرتمند و حاکم نیست نکنه می خواهید بگید که شام این حاکمان قدرتمند نان و پنیر هست . جرات ندارید تصویر زندگی شا ه گونه اینها رو بزارید . دروغگویان زمانه تا کی و تا کجا

  • احمد

    | |

    احمدی نژاد از هشت سال جنگ تحمیلی وحتی حمله مغول بیشتر به کشور ضربه زد

ارسال نظر