صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

فعال سياسي اصلاح‌طلب: دولت روحاني بين تدبير و اميد توازن مطلوب برقرار کند

سعيد شريعتي ، ضمن اينکه تدبير را به معناي عاقبت‌انديشي و دورانديشي و نهايت يک کار را ديدن، همچنين آينده‌نگري عنوان کرد، گفت: سياست غير از اين نيست و با برنامه‌ريزي و آينده‌نگري مي‌توان مسير آينده را به سمت صلاح و ثواب پيش برد.

کد خبر: 3224

پايگاه خبري اصلاحات/ يک فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت: نبايد اميدواري زياد و اشتياق براي رسيدن به نتايج زودهنگام از اتخاذ تصميمات مدبرانه بکاهد.

سعيد شريعتي ، ضمن اينکه تدبير را به معناي عاقبت‌انديشي و دورانديشي و نهايت يک کار را ديدن، همچنين آينده‌نگري عنوان کرد، گفت: سياست غير از اين نيست و با برنامه‌ريزي و آينده‌نگري مي‌توان مسير آينده را به سمت صلاح و ثواب پيش برد.

وي افزود: مديران سياسي کشور و کساني که مسئوليت سياسي در کشور دارند ناگزيرند که با استفاده از امکاناتي که در اختيار دارند همچنين اجازه‌هايي که قانون و راي مردم به آنها داده است برنامه‌ريزي کنند تا مسير اداره کشور را به سمت همان صلاحي که گفته شد پيش ببرند.

اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با مورد توجه قرار دادن شعار دولت حسن روحاني در زمان انتخابات با عنوان دولت تدبير و اميد، گفت: انتخاب اين شعار از اينجا نشأت گرفت که در هشت سال قبل از رياست‌جمهوري ايشان جامعه احساس مي‌کرد که در اداره امور توسط قوه مجريه و متأثر از آن ساير قوا تدبير لازم براي اداره کشور وجود ندارد و تصميمات يک شبه اتخاذ مي‌شود.

وي افزود: در دولت گذشته بدون توجه به پيامدها و آثار و نتايج تصميمات اتخاذ مي‌شدند و همه به اين موضوع اذعان داشتند که بي‌تدبيري‌هاي شکل گرفته در دولت قبل به دليل عدم آينده‌نگري، عدم ثبات و عدم وجود تجربه‌هاي کافي به چشم مي‌خورد و آقاي روحاني با لحاظ آنچه که گذشته بود و يک تشخيص درست از خلائي که در کشور وجود داشت، شعار تدبير و اميد را مدنظر قرار داد.

اين فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت: من فکر مي‌کنم در مدت زماني که از دولت آقاي روحاني گذشت تمام تلاش‌شان اين بوده که از اتخاذ تصميمات هيجاني و يک‌شبه که ثبات مديريت کشور را بر هم مي‌ريزد و موجب اختلاف بين قواي سه‌گانه و نهادهاي اداره‌کننده جامعه مي‌شود پرهيز کنند و اين خود نشان مي‌دهد که عزم زيادي در ايشان و دولت‌شان در راستاي بکارگيري تدبير وجود دارد.

شريعتي با مدنظر قرار دادن بخش دوم شعار دولت روحاني يعني اميد، گفت: لازمه تدبير وجود صبر و تامل بيشتري است و بايد اين نکته با اهميت قلمداد شود که تدبير زيادي ممکن است از اميد بکاهد و اميدواري زياد و اشتياق براي رسيدن به نتايج زود هنگام از اتخاذ تصميمات مدبرانه خواهد کاست و به هر ترتيب لازم است دولت آقاي روحاني توازن مطلوب را بين اين دو برقرار کند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر