صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

یادآوری نکته‌ زیباکلام به «ساکتین»

تلاش عده‌ای برای برهم زدن سخنرانی رئیس‌جمهور و سیدحسن خمینی در دو مراسم بزرگداشت امام خمینی (ره)، موضوعی است که صادق زیباکلام همراه با یادآوری یک مسأله تاریخی، به آن پرداخته است.

کد خبر: 29234

روزنامه قانون: تلاش عده‌ای برای برهم زدن سخنرانی رئیس‌جمهور و سیدحسن خمینی در دو مراسم بزرگداشت امام خمینی (ره)، موضوعی است که صادق زیباکلام همراه با یادآوری یک مسأله تاریخی، به آن پرداخته است.
 
 

استاد دانشگاه نوشت: «بر هم خوردن سخنرانی اخیر حسن روحانی در مراسم بزرگداشت رحلت امام خمینی(س)، مرا به یاد نامه‌ای که برای آقای هاشمی رفسنجانی نوشته بودم، انداخت.

خطاب به آقای رفسنجانی نوشتم، یک روزی در این مملکت یعنی در سال 57، شما اکبر هاشمی با نفوذی بودید. در آن زمان، هنگامی که شما خطیب نماز جمعه بودید، شعار مرگ بر بازرگان سر داده شد اما شما واکنشی نشان ندادید و چیزی نگفتید. چرخ روزگار چرخید و در سال 88، در همان نماز جمعه، عده‌ای شعارمرگ بر هاشمی رفسنجانی سر دادند. به نظر من اگر آقای هاشمی سال 57 نسبت به شعار مرگ بر بازرگان مقاومت می‌کرد، مخالفتش را ابراز می‌داشت و مانع شعار مرگ بر بازرگان می‌شد، سال 88 چنین شعاری علیه او سر داده نمی‌شد.

مهندس مهدی بازرگان فردی وطن‌پرست و متدین بود. اگر آقای هاشمی رفسنجانی که آن دوران که نفوذ زیادی داشت این نکات را یادآور می‌شد و عالم بودن بازرگان به قرآن را عنوان می‌کرد، شاید امروز شعار مرگ بر اکبر هاشمی رفسنجانی را از نمازگزاران جمعه نمی‌شنید. آقای هاشمی در سال 57 تنها عنوان کرد مهندس بازرگان مستحق مرگ نیست و از جمعیت نخواست که شعار مرگ ندهند. اما اتفاقی که امروز افتاد این بود امام جمعه تهران در سال 88 وقتی شعار مرگ بر هاشمی سر داده شد، سکوت کرد و هیچ واکنشی نشان نداد و حتی نگفت هاشمی مستحق مرگ نیست.

اعتقاد دارم هر چند که آقای هاشمی در آن سال سکوت نکرد و تنها به جمعیت گفت که بازرگان مستحق مرگ نیست، اما اگر بیشتر از این مقاومت می‌کرد و برای بازرگان از نفوذش هزینه می‌کرد، در نماز جمعه 88 شعار مرگ برای او سر داده نمی‌شد. کسانی که امروز شاهد برهم خوردن سخنرانی رئیس‌جمهوری هستند که 19 میلیون رأی کسب کرده، نسبت به رفتارهای ناشایست با حسن خمینی یادگار رهبر کبیر انقلاب سکوت می‌کنند و در قبال رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به افرادی که روزی برای این مملکت تلاش کرده‌اند، گامی برنمی‌دارند، یقین بدانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تجربه چنین رفتارها و شعارهایی نسبت به آنها را خواهند داشت؛ همچنان که با آقای هاشمی در سال 88 انجام شد.

ای کاش کسانی که امروز شاهد رفتارهای ناهنجار هستند و با سکوتشان اجازه می‌دهند با هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و حسن روحانی چنین رفتار شود، از تاریخ درس می‌گرفتند و متوجه می‌شدند سکوت در برابر چنین رفتارهایی آخر و عاقبتی نخواهد داشت.

آقای بهشتی روزگاری که شاهد جفا بود، با ناراحتی به آقای هاشمی رفسنجانی گفت نوبت مرگ گفتن به شما هم خواهد رسید، این آسیاب به نوبت است و چنین اتفاقی افتاد. به نظر من برای این جریانات چیزی مهم نیست. آنها تنها برای سیاست و قدرت به هرکسی که ممکن باشد، توهین می‌کنند.»

نظرات بینندگان

ارسال نظر