صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

چرا رييس‌جمهور از همه‌پرسي گفت؟

با وجود انتخابات، همان سياست‌هاي گذشته کم و بيش و با مختصر تغيير ظاهري بايد ادامه پيدا کند. بنابراين با برگزاري رفراندوم هيچ چيز عوض نمي‌شود. خب؛ فرض بگيريم دولت رفراندوم برگزار کرد و مردم راي دادند که اقشار و لايه‌هاي ثروتمند جامعه يارانه دريافت نکنند. در خصوص وزارت ارشاد، نمايش فيلم و مميزي کتاب و نشر روزنامه هم آيا بايد رفراندوم برگزار کنيم؟ آيا در خصوص حل بحران هسته‌يي هم بايد رفراندوم برگزار کنيم؟

کد خبر: 2782

متن پيش رو در روزنامه اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

مشکلات آقاي روحاني نه در برگزاري رفراندوم است و نه با برگزاري رفراندوم هيچ يک از مشکلات ايشان سامان خواهد يافت. مشکل اساسي در وضعيت کلان سياسي کشور است. بگذاريد بيشتر توضيح دهم. اساس همه نظام‌هاي مردم‌سالار در دنيا روي چرخش نخبگان يا دولت انتخابي مردم قرار گرفته است. به اين معنا که يک جريان سياسي در قالب يک حزب در انتخابات عمومي شرکت کرده و در صورت به دست آوردن اکثريت آرا، دولت را تشکيل مي‌دهد و به مدت چهار سال زمام امور کشور را در دست مي‌گيرد. اگر مردم از عملکرد آن حزب، آن هيات دولت يا آن رييس‌جمهور و کابينه‌اش رضايت داشته باشند، چهار سال بعد مجددا آن حزب يا جريان سياسي را انتخاب مي‌کنند و در صورتي که از عملکرد آن در طول مدت آن چهار سال رضايت نداشته باشند، آن حزب را انتخاب نکرده و گروه ديگري يا حزب ديگري را انتخاب مي‌کنند. در ايران اما اسما چرخش نخبگان وجود دارد، اما در عمل، اين چرخش يک حرکت کوچک و در عين حال ناقصي بيش نيست. ١٨ ماه پيش مردم ايران در يک انتخابات شرکت کرده و عملا به سياست‌هاي ٨ سال گذشته «نه» گفته و آقاي روحاني را به عنوان جايگزين آن سياست‌ها انتخاب کردند. اما مشکل دقيقا از همين نقطه شروع مي‌شود، چرا که اکثريت مردم به سياست‌هاي قبلي «نه» گفته و خواهان تغيير و اجراي سياست‌هاي جديد هستند اما دولت منتخب آنها در عمل نمي‌تواند سياست‌ها و برنامه‌هايي را که دارد به اجرا بگذارد. چرا؟ چون با وجود برگزاري انتخابات و راي مردم به تغيير سياست‌هاي گذشته و ابراز تمايل آنها به سياست‌هاي جديد، سياست‌هاي جديد به دلايل مختلف نمي‌توانند از قوه به فعل درآيند.به عنوان مثال دولت جديد مي‌خواهد تغييرات اساسي در نحوه پرداخت يارانه‌ها به وجود بياورد. در هيچ نظامي به همه مردم به صورت فله‌يي يارانه پرداخت نمي‌شود. اما آيا دولت مي‌تواند اين نظام پرداخت يارانه مصيبت‌بار را تغيير دهد؟ خير. دولت مي‌خواهد در نحوه مديريت دانشگاه‌ها، سياست‌هاي امنيتي گذشته را کنار بگذارد. آيا مي‌تواند؟ خير. به عبارت ديگر از يک‌سو مردم دولت جديدي را انتخاب کرده‌اند اما و از سوي ديگر اين دولت جديد عملا در هيچ حوزه اساسي نمي‌تواند تغييرات جدي و گسترده به وجود آورد.

به عبارت ديگر و با وجود انتخابات، همان سياست‌هاي گذشته کم و بيش و با مختصر تغيير ظاهري بايد ادامه پيدا کند. بنابراين با برگزاري رفراندوم هيچ چيز عوض نمي‌شود. خب؛ فرض بگيريم دولت رفراندوم برگزار کرد و مردم راي دادند که اقشار و لايه‌هاي ثروتمند جامعه يارانه دريافت نکنند. در خصوص وزارت ارشاد، نمايش فيلم و مميزي کتاب و نشر روزنامه هم آيا بايد رفراندوم برگزار کنيم؟ آيا در خصوص حل بحران هسته‌يي هم بايد رفراندوم برگزار کنيم؟

نظرات بینندگان

ارسال نظر