صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

محمدکاظم انبارلويي

رسانه ملي و خدمات دولت

حال اگر دولت چنين مشکلي دارد، انتظار معجزه داشتن از رسانه ملي خيلي معقول نيست. نبايد مرتبت صدا و سيما با آن اوصافي که امام (ره) و رهبري از رسانه ملي دارند درحد يک روابط عمومي ناکارآمد درخصوص توجيه عملکرد دولت فروکاسته شود.

کد خبر: 2375

«رسانه ملي و خدمات دولت» عنوان يادداشت روز روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

يک‌شنبه هفته گذشته رئيس جمهور در جمع فعالان کشاورزي زبان به گلايه از رسانه ملي گشود و گفت: رسانه ها در زمينه انعکاس خدمات دولت به ما کمک نمي کنند و صدا و سيما در انتقاد صددرصد از اين فرصت عليه دولت استفاده مي‌کند. مشکل رئيس جمهور با رسانه ها و اخيراً با صدا و سيما چيست؟

با آنکه شمار طرفداري از دولت در رسانه هاي مکتوب و نيز در فضاي مجازي غلبه دارد بر رسانه هاي منتقد دولت اما دولت همچنان از ضعف رسانه اي در تقويت ديدگاههاي خود رنج مي برد.

اخبار در رسانه ملي و نيز شبکه هاي متعدد اين رسانه در اختيار روابط عمومي دستگاههاي اجرايي است. اما اين ارتباط يک سويه کمکي به انتقال خدمات دولت به افکار عمومي نمي کند. مشکل کجاست؟ به نظر مي رسد دولت با خرج ميلياردها تومان براي تبليغات خود دچار فقد "طراحي پيام" براي خدمات خود است.

اتاق فکر دولت فاقد دانش حرفه اي براي طراحي پيام جهت خدمات خود است. با اندک نقدي از سوي منتقدين هرچند مشفقانه برخي از مسئولين به‌هم مي ريزند و مطالبي حاکي از بي مهري به منتقدين و مردم مي گويند که خود قادر نيستند آن را جمع کنند.

دولت در مديريت سياست داخلي، سياست خارجي، اقتصاد و در حوزه اجتماعي دچار مشکل است. گردش اطلاعات در ميان مسئولين درست صورت نمي گيرد و ارتباطات حاصل از اين گردش اطلاعات ناقص است.کانالهاي اطلاعاتي و ارتباطي با مسئولان دچار مسموميت شديد است. آنها گاهي دوست را دشمن و دشمن را دوست فرض مي‌کنند.

اينکه دولت مدام از رسانه ها طلبکاري کند بدون اينکه فکري براي بدهکاري خود نمايد رويکرد درستي نيست. طراحان پيام در رياست جمهوري براي ارائه خدمات دولت و تبليغ و ترويج آن راه خوبي انتخاب نکرده اند.

دولت هاي هشتم، نهم و دهم زير چکش نقد رسانه ها از جمله رسانه ملي قرار داشتند. اما رؤساي آن دولتها هرگز زبان به شکوه و شکايت نگشودند. اما در دولت يازدهم با آنکه منتقدين دست به عصا راه مي روند و سعي مي‌کنند رعايت ظرفيت نقدپذيري دولت و رئيس جمهور را بکنند مرتب از سوي رئيس دولت و مسئولان دولتي با عباراتي تند و حاکي از بي مهري نواخته
مي شوند دولت در زمينه مذاکرات هسته اي اجازه نقد مشفقانه در رسانه ملي را هم نمي دهد. حتي به برخي منتقدين در
رسانه ها و دانشگاهها چنين اجازه اي داده نمي شود. اصولگرايان از دستگاههاي اجرايي جاروشده اند و جاي آنها را اصلاح طلبان تندرو گرفته اند اما گله اي نمي کنند.

در زمينه مبارزه با فساد کارنامه روشني ديده نمي شود. مردم هنوز نمي دانند دولت با رانت 650 ميليون يورويي چه کرده است؟ مردم نمي دانند چرا برداشت غيرقانوني 1/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي صورت گرفته است؟ و وقتي نهادهاي نظارتي اعتراض مي‌کنند دولت از موضع طلبکاري انکار و نمايندگان مجلس و منتقدين را تهديد به تعقيب حقوقي مي کند.

سرو ته همين موضوع با يک بيانيه متناقض سرهم بندي مي‌شود و هيچ توضيحي به افکار عمومي در مورد چند و چون آن داده
نمي شود.درحوزه اجتماعي و فرهنگي نخبگان جامعه، مراجع تقليد و برجستگان دانشگاهها نقدهايي مي‌کنند اما پاسخي
نمي شنوند.چهارشنبه گذشته نوبخت سخنگوي دولت صدا و سيما را متهم کرد که در برخي موارد "ملي"عمل نمي کند.محمد هاشمي هم فرصت را غنيمت شمرده و در مصاحبه اي صدا و سيما را متهم کرد که مي‌خواهند مردم را نا اميد کنند.علي يونسي دستيار ويژه رئيس جمهور به جاي پاسخگويي به نقد منتقدين آنها را متصف به صفت "رسانه اپوزيسيون دولت" کرده بود.نوبخت نيز در همين مصاحبه آخر هفته برخي رسانه ها را متهم کرد "در حد يک سايت اپوزيسيون مخالف دولت" هستند.اين رويکرد نشان مي دهد سخنگوي دولت، به جاي روشنگري در مورد خدمات دولت و دفاع از عملکرد دولت گزينه حمله به منتقدين را انتخاب کرده است در اين گزينه هم به بيراهه رفته است و مي خواهد از "منتقد، مخالف بسازد"؟!

اگر دولت دستش در طراحي پيام جهت ارائه و اطلاع رساني در مورد خدمات و در نقد مبتني بر عقلانيت در دفاع از عملکرد خود پرباشد، هرگز به چنين گزينه اي نخواهد رسيد.

حال اگر دولت چنين مشکلي دارد، انتظار معجزه داشتن از رسانه ملي خيلي معقول نيست. نبايد مرتبت صدا و سيما با آن اوصافي که امام (ره) و رهبري از رسانه ملي دارند درحد يک روابط عمومي ناکارآمد درخصوص توجيه عملکرد دولت فروکاسته شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر