صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

غرضي: مانع‌تراشي برخي جريان‌هاي سياسي براي حفظ منافع‌شان است

خود جامعه در برابر مفاسد به مراتب قوي‌تر از جريان‌هاي سياسي٬ پايداري مي‌کند. شبکه‌هاي اجتماعي محصول عملکرد خودشان هستند. آنهايي که براي جامعه منفعت داشته باشند٬ ماندگار خواهند ماند و آنهايي که براي جامعه متضرر هستند از بين خواهند رفت.

کد خبر: 2289

وزير پست، تلفن و تلگراف دولت سازندگي ضمن انتقاد از موضع‌گيري برخي جريان‌هاي سياسي از توسعه شبکه‌هاي اجتماعي و اينترنت، گفت: خود جامعه در برابر مفاسد به مراتب قوي‌تر از جريان‌هاي سياسي٬ پايداري مي‌کند. شبکه‌هاي اجتماعي محصول عملکرد خودشان هستند. آنهايي که براي جامعه منفعت داشته باشند٬ ماندگار خواهند ماند و آنهايي که براي جامعه متضرر هستند از بين خواهند رفت.

محمد غرضي در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا٬ با اشاره به دوران وزارتش٬ حواشي سياسي ورود تلفن همراه به کشور را يادآور شد و گفت: دوران سختي بود و هرکسي به نام انتقاد بنده يا وزارتخانه را به دليل ورود تلفن همراه به کشور زير سوال مي‌برد با اين وجود بنده به وظيفه خود عمل کرده و اين مجموعه مخابراتي امروز ماحصل تلاش‌هاي‌‌‌ همان دوران است.

وزير پست، تلفن و تلگراف دولت سازندگي در پاسخ به اين سوال که انتقادات و فشارهاي سياسي امروز درباره شبکه‌هاي اجتماعي تا چه اندازه به فشار‌ها و انتقادات سياسي آن‌ روز‌ها نزديک است، تصريح کرد: توسعه همراه با اصطکاک است. توسعه همراه با گرفتاري است و اين در همه جاي دنيا تکرار مي‌شود. توسعه قرباني مي‌خواهد. توسعه نيازمند پاسداري است. براي توسعه بايد هزينه داد. بنده بر اساس تجاربي که در اين زمينه دارم نسبت به چنين مسائلي نگراني ندارم چراکه جامعه هزينهٔ آن را خواهد پرداخت.

عضو دوره اول شوراي شهر تهران٬ با تاکيد بر اينکه ممکن است در راه توسعه برخي دستگاه‌ها و جريان‌هاي سياسي به نفع مقاصد خودشان سوء استفاده کنند، تاکيد کرد: اينکه برخي جريان‌ها در مسير توسعه مانع‌تراشي مي‌کنند٬ به دليل آن است که مي‌خواهند منافع خود را حفظ کنند. البته در اين ميان افرادي که بر اساس مباني اعتقادي مخالف توسعه هستند احترامشان سر جاي خود قرار دارد و براي ما محترم هستند. اما آناني که بر اساس منافع سياسي خود مانع‌تراشي مي‌کنند رفته رفته خسته شده و صحنه را ترک خواهند کرد.

وي ادامه داد: خود جامعه در برابر مفاسد به مراتب قوي‌تر از جريان‌هاي سياسي٬ پايداري مي‌کند. مردم وقتي به يک معضل اجتماعي ضعيف برخورد مي‌کنند يا به ضرر جمعي مي‌رسند٬ برابر آن به شدت ايستادگي خواهند داشت. لذا هرچه بياييم و اين مسائل را سياسي کنيم٬ در واقع ايستادگي جامعه را عقب زده‌ايم. پس اجازه دهيم که جامعه خودش ايستادگي داشته باشد و خود جامعه تصميم‌گيري کند و آن را عقب بزند.

غرضي با بيان اينکه هرچقدر که از اين توسعه فاصله بگيريم تشکيل دولت الکترونيک به تاخير افتاده و هزينه‌هاي اجتماعي بالا خواهد رفت، تصريح کرد: اطمينان دارم طولي نخواهد کشيد به جاي استفاده از ماهواره‌هاي ۳۶ هزار کيلومتري سطح زمين٬ از بالن‌هاي ۲۰ کيلومتري سطح زمين استفاده خواهيم کرد و به سرعت شبکه‌هاي اجتماعي وسيع در داخل کشور توسعه پيدا کرده و منافع آن به همگان مي‌رسد.

وزير پست، تلگراف و تلفن دولت ميرحسين موسوي همچنين درباره ضرورت توسعه شبکه‌هاي اجتماعي، گفت: شبکه‌هاي اجتماعي محصول عملکرد خودشان هستند. آنهايي که براي جامعه منفعت داشته باشند ماندگار خواهند ماند و آنهايي که براي جامعه متضرر هستند از بين خواهند رفت.

وي در پاسخ به چرايي نگراني جريان‌هاي سياسي بابت شبکه‌هاي اجتماعي، خاطرنشان کرد: بخشي از قدرت سياسي که توانايي جذب قاعده جامعه را ندارد اين مساله را خيلي تحريک مي‌کند تا نوعي ترس را ايجاد کند. در حالي‌که شبکه‌هاي اجتماعي که قواعد اجتماعي را رعايت مي‌کنند٬ از اين مسائل ترسي نخواهند داشت. اما شبکه‌هايي که چنين توانايي را ندارند٬ چاره‌اي جز فرار ندارند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر