صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

شروين طاهري

برنامه ریزی امریکا برای جنگ سوم جهانی!!

با مرور گزارش‌هاي چند سال اخير «مرکز اقدام پيشگيرانه» در «شوراي روابط خارجي» سناي آمريکا - که از زمان جنگ دوم جهاني عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري درباره ورود آمريکا به جنگ‌هاي مختلف به حساب مي‌آيد- متوجه مي‌شويم چين و روسيه و برخي همسايگانشان همانند ويتنام و اوکراين از سال 2012 ناگهان به عنوان تهديد‌هاي خارجي درجه دوم و سوم منافع کاخ سفيد در کنار ايران قرار مي‌گيرند و در گزارش پيش‌بيني اولويت‌هاي مداخله نظامي درجه تهديد آنها سال به سال در حال افزايش است. اين در حالي است که چين و روسيه تا پيش از سال 2012 با عنوان شرکاي آمريکا خطاب مي‌شدند و اين تغيير موضع ناگهاني نشانه شرايط غيرعادي ناشي از آغاز روندي است که به جنگ سوم جهاني تعبير مي‌شود.

کد خبر: 2127

سال 2014 که ديشب به آخر رسيد، تنها 100ساله شدن نخستين جنگ جهانسوز را به ياد ما نمي‌آورد بلکه رخدادهاي مهم آن به ما درباره آغاز آشوبي به مراتب بزرگ‌تر بر کره خاکي نهيب مي‌زند؛ جنگ سوم جهاني! همان برخورد مهيبي که بشريت از فرداي پايان جنگ جهاني دوم در دوم سپتامبر 1945 در وحشت آن به سر مي‌برد اما امروز ديگر دليلي براي وحشت وجود ندارد چون سومين جنگ مدتي است آغاز شده است، حتي پيش از 100سالگي جنگ اول و پيش از آنکه کودتاي يخبندان سال گذشته کي‌يف، جنگ سردي ديگر ميان دشمنان سنتي شرق و غرب؛ روسيه و آمريکا را باعث شود و قطعا پيش از آنکه وحوش داعش وحشتي دروغين و گذرا را در جنگي نيابتي از سوي کمپاني‌هاي صهيونيستي به جان مسلمانان- چه شيعه و چه سني- و غيرمسلمانان عراق و شام بيندازند و صدالبته پيش از جنگ نفتي‌اي که آمريکا و نوکران سعودي‌اش با کاهش شديد بهاي نفت به راه انداخته‌اند. جنگي که ديروز با اجازه صادرات نفت و ميعانات گازي ايالات متحده وارد مرحله‌اي خطرناک‌تر شد. اين در حقيقت حمله‌اي است از جانب غول نفتي آمريکا، شورون و غول نفتي سعودي‌ها يعني آرامکو که آن را زير چتر سهام خود دارد، بر پايه توافقي پنهان در ماه‌هاي اخير براي مستاصل کردن رقباي هژمونيک نفتي آمريکا از يکسو و ايجاد رشد موقت در بازار مصرف ينگه دنيا از سوي ديگر. همه اين اقدامات به مثابه اقدام جنگي عليه دشمنان غرب است نه صرفا مقدماتي براي جنگ.
اما چگونه و کجا وارد خود جنگ جهاني سوم شديم؟ يادآوري اين نکته ضروري است که اگرچه جنگ اول جهاني با ترور آرشيدوک فرانتس فرديناند، وليعهد امپراتوري پروس(اتريش و مجارستان) در 1914 آغاز شد و جنگ دوم جهاني با عمليات پرچم دروغين و ورود ارتش نازي به خاک لهستان در 1939 اما در آن سال‌ها و در لحظه وقوع اين رخدادها و حتي تا چند ماه بعد، هنوز کسي باور نداشت آتش نزاع ميان متفقين و متحدين به تمام دنيا سرايت کند. جنگ سوم جهاني نيز در ميان ناباوري ما آغاز شده است. البته احتمال برخورد پس از انقلاب اسلامي 1979 هرگز غيرقابل پيش‌بيني نبوده و بزرگان دو طرف نيز بارها درباره آن پيش‌آگاهي داده بودند. آتش جنگ سوم از زماني برافروخته شده که آمريکا و متحدانش از حدود 4سال پيش در تقاطع زماني بيداري اسلامي در منطقه غرب‌آسيا و شمال آفريقا و بحران اقتصادي غرب، علاوه بر بن‌بست زماني، به يک بن‌بست تمدني برخورد کردند. آن هم در کانون انرژي جهان، خاورميانه. مختصات بن‌بست مزبور سرزمين شام (سوريه) بود، جايي که يک اتحاد راهبردي سياسي _ جغرافيايي ميان محور مقاومت (ايران، عراق، سوريه، لبنان و فلسطين) و رقباي جهاني آمريکا يعني روسيه و چين به وجود آمده بود. بيداري اسلامي از سوي حاکميت سايه صهيونيستي آمريکا و اروپا به منزله حمله‌اي خودجوش اما خطرناک به مباني فکري نظام سلطه سرمايه‌داري تلقي شد چنانکه امواج آن تا پايتخت‌هاي اروپايي و وال‌استريت نيويورک هم سرايت کرد. آنها به درستي محور مقاومت به رهبري جمهوري اسلامي را منشأ اصلي تهديد مزبور مي‌دانستند. طبق تعريف روس‌ها و چيني‌ها که مي‌خواستند هژموني خاص خود را در اين تقابل تعريف کنند، صرفا معادلات نفتي و گازي بود که جنگ در سوريه را به عنوان مسير اصلي خطوط نفت و گاز خاورميانه به اروپا توجيه مي‌کرد.
اما اگر اين جنگ صرفا ملاحظات فسيلي داشت مي‌توانست با حمله احتمالي تابستان 2013 آمريکا و ناتو به سوريه به بهانه حمله شيميايي جبهه النصره به مردم قوطه، شکل آشکارتري به خود گيرد در حالي که ديديم ضرورت‌هاي قرن بيست و يکمي همراه با وحشت غرب از مواجهه مستقيم با جبهه مقاومت اسلامي ايجاب کرد غرب به جاي حمله مستقيم نسل دوم به نسل سوم جنگ‌ها متوسل شود. با توجه به تفاوت‌هاي آشکار عصر حاضر با نيمه اول قرن بيستم، جنگ جهاني سوم مقتضيات خاص خود را دارد که از مزيت‌هاي طرفين اين برخورد تمدني نشأت مي‌گيرد.
به خاطر مجهز بودن هر دو طرف متفقين و متحدين به سلاح‌هاي بازدارنده هسته‌اي، بيولوژيک (به‌جز ايران) و موشکي در کنار امکانات وسيع هوايي، دريايي، مغناطيسي و شبکه‌اي (مجازي) در کنار ابزارهاي جنگ رسانه‌اي و تقابل اقتصادي مثل تحريم‌هاي يکجانبه يا بازي با نرخ‌هاي جهاني، جنگ سوم جهاني در فازهاي نخست تا مدت‌ها به شکل محتاطانه جنگ نيابتي در زمين سوم صورت مي‌گيرد. اگرچه طبق چشم‌انداز 2030 سازمان سيا که 2 سال پيش منتشر شد، حمله‌هاي مستقيم تروريستي و زيرساختي (مجازي، بيولوژيک و مغناطيسي) به طرف مقابل و ديگر انواع حمله‌هاي با منشأ مبهم نيز در نسل سوم جنگ‌ها به کار مي‌رود. آغاز جنگ سوم جهاني با حمله تروريست‌هاي دست‌پرورده غرب به شام و سپس عراق و لبنان بوده اما در عين حال مي‌تواند فلسطين، صحراي سينا، اردن، اوکراين، مولداوي، حوزه درياي بالتيک، قفقاز، ليبي، شمال آفريقا، عربستان، يمن، سودان، خليج‌فارس، افغانستان، پاکستان، شبه قاره هند و سرزمين‌هاي پيرامون چين تا اقيانوس آرام را دربرگيرد. در فاز‌هاي بعدي ممکن است شرکاي متحدين و متفقين در منطقه آسيا - پاسيفيک، آمريکاي لاتين و آفريقاي سياه نيز به غائله بپيوندند. يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي جنگ‌هاي اول و دوم جهاني گسترش نزاع از قلب غائله يعني اروپا به ديگر مناطق جهان و به‌وجود آمدن تقسيم‌بندي‌هاي فراقاره‌اي بود. امروز نيز با آغاز جنگ سوم جهاني اين پديده را کمابيش در قالب تقسيم‌بندي‌هاي فراقاره‌اي قطب غربي-صهيونيستي شامل ناتو، شوراي همکاري خليج فارس، نظامات تحريم عليه ايران و روسيه، پيمان فراآسيا- پاسيفيک در مقابل قطب شرقي- اسلامي شامل محور مقاومت، اتحاديه بريکز و پيمان‌هاي اوراسيا و شانگهاي مشاهده مي‌کنيم که با گذشت زمان قطبيت و تضاد عناصر دو طرف درگيري شکل واضح‌تري به خود مي‌گيرد.
با مرور گزارش‌هاي چند سال اخير «مرکز اقدام پيشگيرانه» در «شوراي روابط خارجي» سناي آمريکا - که از زمان جنگ دوم جهاني عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري درباره ورود آمريکا به جنگ‌هاي مختلف به حساب مي‌آيد- متوجه مي‌شويم چين و روسيه و برخي همسايگانشان همانند ويتنام و اوکراين از سال 2012 ناگهان به عنوان تهديد‌هاي خارجي درجه دوم و سوم منافع کاخ سفيد در کنار ايران قرار مي‌گيرند و در گزارش پيش‌بيني اولويت‌هاي مداخله نظامي درجه تهديد آنها سال به سال در حال افزايش است. اين در حالي است که چين و روسيه تا پيش از سال 2012 با عنوان شرکاي آمريکا خطاب مي‌شدند و اين تغيير موضع ناگهاني نشانه شرايط غيرعادي ناشي از آغاز روندي است که به جنگ سوم جهاني تعبير مي‌شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر