صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

تغيير مسير مسکو در پرونده هسته‌اي ايران

اساساً از دير باز نگرش تاريخي به ما ثابت کرده که روس ها شرکاي مناسب و قابل اعتمادي نيستند البته روس ها مهره هايي کارآمد با قابليت هاي خوبي هستند، اما صرفاً براي خودشان!!. منفعت محوري اساس هر رابطه و همگرايي مي باشد، اما منفعت طلبي يکجانبه نمي تواند رويکرد مناسبي براي افزايش سطح روابط ميان کشورها تلقي گردد.

کد خبر: 2125

«تغيير مسير مسکو در پرونده هسته‌اي ايران» عنوان يادداشت روز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

اساساً از دير باز نگرش تاريخي به ما ثابت کرده که روس ها شرکاي مناسب و قابل اعتمادي نيستند البته روس ها مهره هايي کارآمد با قابليت هاي خوبي هستند، اما صرفاً براي خودشان!!. منفعت محوري اساس هر رابطه و همگرايي مي باشد، اما منفعت طلبي يکجانبه نمي تواند رويکرد مناسبي براي افزايش سطح روابط ميان کشورها تلقي گردد. درچندين مرحله نسبت منفعت طلبي و خلق و خوي سرد روس‌ها مطالبي را مطرح کرديم و از نمونه‌هاي غيرقابل اعتماد بودن آنها بسيار گفتيم، اما در عمل شاهد گسترش فعاليت‌ها و امضاء تفاهم نامه‌هاي بدون پشتوانه بوديم و از مسولان ديپلماسي کشور تقاضا کرديم نسبت به نزديک شدن به روس‌ها تمام جوانب احتياط را رعايت کنند، و اميدواريم چنين کرده باشند.

اما امروز بحث ديگري مطرح است و روس‌ها علناً نشان دادند که وقتي پاي منافع وسط باشد و موقعيت خود را در خطر ببينند، با هيچ کشوري دست دوستي و همراهي نخواهند داد!. در همين راستا جديداً دولت روسيه، آمريکا را تهديد کرد در صورت تداوم فشار‌هاي تحريمي به اين کشور ، مسکو ممکن است در سياست همکاري خود با آمريکا در دو موضوع "سوريه و پرونده هسته اي ايران" تجديد نظر کند!. سقوط ارزش پول ملي روسيه در ماه هاي گذشته و نيز کاهش کم سابقه قيمت نفت در بازارهاي جهاني اقتصاد روسيه را در شرايط بحراني قرار داده است . مسکو دليل اصلي پايين آمدن قيمت نفت و کاهش ارزش پول ملي خود(روبل) را در نتيجه سياست هاي خصمانه آمريکا و تحريم هاي اين کشور عليه خود مي داند. از سوي ديگر روس‌ها برسر مسئله اوکراين امنيت استراتژيک خود را در خطر مي‌بينند و در مقابله با همگرايي غرب با آمريکا راه به جايي ندارند. عمق فشارها بر روسيه به حدي است که حاضر شده‌اند حيثيت بين المللي خود را به عنوان يک ابرقدرت در حل پرونده هسته‌اي ايران زيرپا بگذارند و علناً به امتيازگيري با کارت‌هاي تهران و دمشق روي آورند.

البته اين تغيير رويه روس ها خيلي تعجب انگيز نيست چرا که در طول تاريخ نشان دادند که در حساس ترين لحظات به تمام تعهدات خود پشت مي‌کنند و راه ديگري در پيش مي‌گيرند. حافظه تاريخ هيچ وقت عدم حمايت شوري سابق از مصر در جنگ اعراب و اسرائيل را فراموش نمي کند و يا حداقل ايران، تجربيات فراواني در خلف وعده‌ها و قابل اعتماد نبودن روس‌ها داشته است. در مقطع کنوني با توجه به حساسيت منطقه و قرار گرفتن پرونده هسته‌اي ايران در مرحله تعيين کننده، روس‌ها به اين فکر افتاده‌اند که کارت ايران و سوريه را با قيمتي گزاف با آمريکا معامله کنند. اما آنچه از شواهد معلوم است مسکو بازنده از پيش تعيين شده اين ميدان مي‌باشد!. چرا که آمريکا با يک استراتژي حساب شده روسيه را در تنگناهاي سياسي و اقتصادي قرار داده و به اين راحتي حاضر به دست کشيدن از اين موضع خود نيست. آمريکا بار ديگر به نقطه‌اي رسيده است که فرصت تضعيف مسکو برايش فراهم شده، و دراين راه اروپا را نيز همراه خود کرده است. لذا هزينه‌هاي مقابله با روسيه بسيار کاهش و فشارهاي بي سابقه براين کشور به شدت افزايش يافته است. اما آنچه در اين رويارويي و حوادث مهم است اينکه ما نبايد اجازه دهيم مورد معامله قدرت‌هاي بزرگ قرار گيريم. درحال حاضر تصميم گيرنده اصلي 1+5 در مذاکرات هسته‌اي آمريکاست و ما بايد تمرکز خود در مذاکرات را بر رايزني‌هاي موثر با اين کشور متمرکز کنيم. چراکه اميد داشتن به حمايت‌هاي روسيه، امري بيهوده و انتظاري غير واقع و غيرعملي مي‌باشد که محقق نخواهد شد.

شايد گفته شود که آمريکا و روسيه بر سر دمشق، اوکراين و ايران به تفاهم خواهند رسيد و امتيازات را باهم تقسيم مي‌کنند.اما شرايط کنوني جهان بيانگر اين است که بلوک غرب عجله‌اي براي تعيين تکليف سوريه ندارند و حفظ وضعيت موجود را بيشتر ترجيح مي‌دهند. درمورد اوکراين نيز روس‌ها نمي‌توانند ازعمق استراتژيک و حيثيت خود بگذرند و کيف را به دامن غرب بسپارند، لذا آمريکا و اروپا با حفظ ساختارتحريم‌هاي اقتصادي، درپي به زانو درآوردن مسکو هستند.

اما در پرونده هسته‌اي ايران در مقطع کنوني به نظر مي رسد که دولت اوباما به دنبال دست يابي به يک توافق با تهران مي‌باشد. البته از خصومت و زياده‌ خواهي‌هاي آمريکا در مقابل کشورمان نمي‌توان چشم پوشي کرد، اما مي‌توان با مديريت شرايط فعلي به نحوي مذاکرات را ادامه داد که مانع از زياده خواهي‌هاي غرب و امتيازگيري‌هاي روسيه شويم.

نظرات بینندگان

ارسال نظر