صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

فردانیوز

جنگ قدرت در جريان اصلاحات شکل مي‌گيرد؟

حالا با اين تفاسير به نظر مي رسد که جنگ قدرت در بين جريان اصلاحات در راستاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي همچنان ادامه خواهد داشت. از يک سو اصلاح طلبان سنتي و از سوي ديگر جوانان و نسل دوم اصلاح طلبان قصد دارند وارد گود شوند، اما هر کدام از اين جريانات نيز در درون خود براي رسيدن به وحدت مشکلات فراواني را پيش پايشان احساس مي کنند. از اين رو به نظر مي رسد اصلاح طلبان براي رسيدن به وحدت و فرار از انشقاق به وجود آمده، مسير دشواري را در پيش خواهند داشت.

کد خبر: 2061

انتشار مطالب خبري و تحليلي که از رسانه‌هاي داخلي و خارجي منتشر ميشود نفيا و اثباتا به معناي تاييد محتواي آن توسط زمان نيست و صرفا براي اطلاع مخاطبان از فضاي رسانه‌اي در کشور بازنشر مي‌شود.
جريان اصلاحات اين روزها فعاليت هاي خود را بيش از پيش گسترش داده و گويا 8 سال دوري از سياست سبب شده تا اين جريان درس هاي جديدي از فعاليت در اين عرصه بگيرند. اوايل دهه هفتاد و اواخر دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني بود که اصلاح طلبان عرض اندام کردند و توانستند در همان سال هاي ابتدايي کار خود، جايگاه رياست جمهوري را از جناح راست بگيرند. اين در شرايطي بود که جناح راست هيچ گاه باور نداشت که اصلاح طلبان بتوانند تا اين حد قدرتمند شوند و همين مسئله سبب شد تا سيد محمد خاتمي به عنوان رئيس اصلاحات 8 سال در جايگاه رياست جمهوري تکيه بزند.

8 سال بعد اما به دليل اختلافات ايجاد شده در بين اصلاح طلبان، جبهه مقابل زمام امور را در دست گرفت. قدرت نمايي اصلاح طلبان به انتخابات مجلس ششم معطوف بود. جايي که با حضور جمع کثيري از نيروهاي اصلاح طلب، مجلس ششم رنگ دوم خردادي ها را به خود گرفت و اوضاع براي جريان تازه به قدرت رسيده به کام بود. اين در حالي بود که اين افزايش قدرت منجر به ايجاد غروري کاذب در بين ارکان جبهه چپ شد و همين مسئله اولين جرقه هاي اختلاف ميان ليبرال ها را روشن کرد. يکي از مهمترين دلايل اختلافات ايجاد شده ميان جريان چپ نيز عدم تعريفي واحد از واژه اصلاح طلبي در ميان آنها بود. همين مسئله نيز سبب شد تا اختلافات اين جريان از همان زمان آغاز شده و در سال 84 قدرت را به يک نيروي نوپاي مدعي اصولگرايي واگذار کنند.

دوري 8 ساله از سياست نيز سبب شد تا اصلاح طلبان با روي آوردن به جناح راست سنتي و بهره گيري از کمک هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري، حسن روحاني را به کرسي رياست جمهوري برسانند، اما بعد از حضور روحاني در راس قدرت، اقبال چنداني از سوي وي به اصلاح طلبان نشد. همين مسئله سبب شد تا اين جريان براي بازگشت به قدرت به فکر انتخابات مجلس باشد. از همين رو تلاش ها و تحرکات متعدد اين جريان براي دست يابي به کرسي هاي مجلس دهم آغاز شد.

نو اصلاح طلبان، درد سري جديد براي اصلاح طلبان سنتي

هر چند در طول يکسال و نيم گذشته جريان اصلاحات قدرت بيشتري براي فعاليت هاي سياسي خود در يک دهه گذشته پيدا کرده است، اما اختلافات به وجود آمده در اين جريان موجب شده تا شکاف عميقي ميان اصلاح طلبان ايجاد شود. اين اختلافات صورت گرفته نيز از چند بعد قابل بررسي بوده و هر کدام از گروه هاي اصلاح طلب، حکومتي خودمختار براي خود تشکيل داده اند.

اصلاح طلبان سنتي- آن دسته از اصلاح طلباني که در طول دوران فعاليت دولت هاي هفتم و هشتم در دهه هفتاد موسسين جريان اصلاحات به شمار مي رفتند، حالا ديگر پاي به سن گذاشته و توان گذشته را براي فعاليت هاي سياسي ندارند. اما هنوز هم اين جريان مدعي است که مي تواند در جريان امور کشور تاثيرگذار باشد. به همين دليل اين روزها نه تنها در فعاليت هاي انتخاباتي خود فضايي براي ورود نسل جوانان اصلاح طلب را فراهم نمي کنند، بلکه با تشکيل شدن احزاب جديد در ميان جوانان اين جريان نيز مخالفت کرده و حتي بعضي مواقع انتقادات تندي را نسبت به تشکيلات جديد ايجاد شده روا مي دارند. نمونه بارز آن نيز حملاتي است که اصلاح طلبان يکي پس از ديگري در طول ماه هاي گذشته به تشکيلات ندا و صادق خرازي داشتند.

نو اصلاح طلبان- دسته جديدي از اصلاح طلبان که بعد از انتخابات رياست جمهوري جلسات و فعاليت آنها با شکل و شمايلي منسجم تشکيل و آغاز شد، نو اصلاح طلبان يا جوانان جريان اصلاحات بودند که در طول سال هاي اخير يا به واسطه دور ماندن از سياست و يا به علت گرفتار شدن زير سايه سنتي ها، امکان چنداني براي عرض اندام نداشتند. اما با روي کار آمدن تشکيلات ندا، نسل دوم اصلاح طلبان فعال شد و حالا کار به جايي رسيده که گروه هاي ديگري نيز قصد ورود به عرصه انتخابات را در سر مي پرورانند. يکي از اين گروه ها که اين روزها تلاش بسياري دارد تا همانند تشکيلات ندا از وزارت کشور مجوز دريافت کند، حزب جوانان اصلاح طلب است. اما تاکنون موفق نشده که مجوز فعاليت رسمي را دريافت کند.

حالا با اين تفاسير به نظر مي رسد که جنگ قدرت در بين جريان اصلاحات در راستاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي همچنان ادامه خواهد داشت. از يک سو اصلاح طلبان سنتي و از سوي ديگر جوانان و نسل دوم اصلاح طلبان قصد دارند وارد گود شوند، اما هر کدام از اين جريانات نيز در درون خود براي رسيدن به وحدت مشکلات فراواني را پيش پايشان احساس مي کنند. از اين رو به نظر مي رسد اصلاح طلبان براي رسيدن به وحدت و فرار از انشقاق به وجود آمده، مسير دشواري را در پيش خواهند داشت.

منبع : فردانیوز

نظرات بینندگان

ارسال نظر