صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

چرا اصولگرايان به چهره سازي نيازمندند؟

اتحاد و تلاش براي استفاده از مهره هاي خوش سابقه زمينه اقبال عمومي را بالا و احتمال طردشدگي از ناحيه جامعه را کاهش ميدهد.

کد خبر: 1798

متن پيش رو در پارس منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

اتحاد و تلاش براي استفاده از مهره هاي خوش سابقه زمينه اقبال عمومي را بالا و احتمال طردشدگي از ناحيه جامعه را کاهش ميدهد.
با توجه به فضاي سياسي حاکم شده بر کشور بعد از انتخابات 92 و تغيير وجه سياسي اصلاح طلبان از مخالف خواني به حاميان دولت فعلي به نظر مي رسد اصلاح طلبان با تغيير سياست خود و خلاف روال هميشگي تقابل با نظر شوراي نگهبان را در دستور کار خود قرار ندهند. به اين ترتيب به نظر مي رسد در انتخابات آتي کمتر شاهد تلاشي براي ثبت نام هاي گسترده جهت رد صلاحيت هاي گسترده و فشار به شوراي نگهبان و يا هجمه رسانه اي عليه نظر اين شورا باشيم. مگر اينکه اصلاح طلبان در فکر عبور از دولت روحاني باشند که اين فرض در شرايط موجود بسيار ضعيف تلقي مي گردد.

با توجه به شرايط موجود، سياست جايگزين ديگري بايد جهت عبور از فيلتر شوراي نگهبان و همچنين کسب اقبال عمومي در دستور کار قرار گيرد و در اين راستا به نظر مي رسد استفاده از مهره هاي درجه دوم و سوم مورد توجه اصلاح طلبان قرار گيرد. اين سياست هم مانعي بنام رد صلاحيت را از بين مي برد و هم با استفاده از انتقال حمايت رهبران اصلاح طلب به ليست هاي استاني، هويت اصلاح طلبي اين مهره ها در انتخابات و در صورت پيروزي در مجلس حفظ مي گردد. البته سرمايه گذاري بر روي چند چهره شاخص براي ورود به مجلس و احتمالا دستيابي به صندلي رياست قوه مقننه نيز مورد توجه جدي قرار دارد.

احتمالا با نزديک شدن به انتخابات مجلس تلاش براي چهره سازي و ايجاد شهرت حداقلي براي مهره هاي سفيد و درجه چندم قوت خواهد گرفت تا درصد موفقيت آنان در انتخابات و به خصوص حوزه هاي انتخابي مراکز استان افزايش يابد. با توجه به احتمال اتخاذ سياست هايي از اين دست، اصولگرايان نيز بايد با سرمايه گذاري بر چهره هاي کمتر ديده شده و با افزايش کميت چهره هاي مناسب براي ورود به مجلس در تخصص هاي و حوزه هاي مختلف در سطح مهره گان سفيد نيز توان رقابت و رويارويي خود را بالا برند. «اتحاد» و «تلاش براي استفاده از مهره هاي دست اول» و «خوش سابقه» و «پرهيز از هرگونه از هم گسيختگي» زمينه اقبال عمومي را بالا و احتمال طردشدگي از ناحيه جامعه را کاهش ميدهد.

با توجه به تلاش برخي براي معرفي کردن مجلس اصولگرا به عنوان مجلسي ناکارآمد و مانع تراش، بايد در مقابل، با پابست کردن دولت در مطالبات معيشتي و نگه داشتن اصلاح طلبان در کنار دولت به عنوان «شريک ناکارآمدي ها» و «خلف وعده ها»ي رخ داده ، ضريب نارضايتي عمومي را براي اصلاح طلبان نيز حفظ نمود تا نتوانند در برخي سطوح در نقش «منتقدي مستقل» به ايفاي نقش بپردازند.

ورود زودرس در انتخابات مجلس به نفع هيچ جرياني تمام نمي شود لکن تلاش براي چهره سازي در عرصه هاي مختلف وبه خصوص در حوزه اقتصادي بايد سر لوحه گروه ها و تشکل هاي اصولگرا قرار گيرد تا در زمان مقتضي ظرفيت رقابت و رويارويي سياسي وجود داشته باشد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر