صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

سرمقاله شرق/ بازي با منافع ملي

کد خبر: 1784

«بازي با منافع ملي» عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم محمدرضا تابش (نماينده مجلس) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

نگراني درباره تداوم مواضع جناحي عليه دولت يازدهم، هر روز وارد فاز تازه‌اي مي‌شود. چهره‌هايي که در دولت اصولگراي احمدي‌نژاد، چشم بر واقعيات مسلم کشور و مردم و البته قانون‌گريزي‌هاي بسيار دستگاه اجرايي بسته بودند، حالا از ورود به حوزه‌هايي که تهديد منافع ملي به شمار مي‌رود نيز پرهيز ندارند.

انتشار گزارش ديوان محاسبات درباره اتهام برداشت ١/٤ميليارددلاري از صندوق توسعه‌ملي و سخنان برخي نمايندگان پس از آن، موضوعي است که فارغ از قابل‌تعقيب‌بودن- همانگونه که در سخنان معاون اول رييس‌جمهور آمده است- اين سوال را به ذهن متبادر مي‌کند: برخي افراد و رسانه‌ها چگونه وارد حوزه‌هايي مي‌شوند که تدبير و تلاش دولت دکتر روحاني براي ترميم خرابي‌هاي هشت سال پيش از اين دولت را به کلي ناديده مي‌گيرند؟

همانطور که در توضيحات رييس هيات‌عامل صندوق توسعه‌ملي، سخنگوي دولت و واکنش صريح معاون اول آمده است، مبلغ مورد اشاره نه از صندوق توسعه ملي بلکه در سازوکار منابع و دارايي‌هاي خارجي بانک‌مرکزي محاسبه شده که اين امر در «ستاد تدابير ويژه» به رياست معاون اول رييس‌جمهور، تاييد شده است. طرفه آنکه اين شيوه در دولت‌ها‌ي قبل نيز مرسوم بوده و مشخص نيست مباحث فعلي از کجا و به چه دليل، دنبال مي‌شود و چگونه مصوبات سري، سر از برخي رسانه‌هاي خاص درمي‌آورد؟

حال که اين گزارش منتشر شده است، نگارنده به خود اجازه داده که درباره آن موضع بگيرد. در غيراين‌صورت به سبب ارتباط مستقيم با امنيت‌ملي- برخلاف برخي نمايندگان- هرگز به آن ورود نمي‌کردم. اين گزارش به تاثير تحريم‌ها پرداخته و نشان مي‌دهد کشور در شرايط اضطرار، ناگزير به استفاده از اين ارز شده است و منتشر‌کنندگان حتما بايد پاسخگو باشند که در اين موقعيت حساس مذاکرات هسته‌اي و نياز به اقتدار نظام، چطور حاضر شده‌اند با منافع‌ملي بازي کنند؟ اولين فردي که در کميسيون برنامه و بودجه، صادقانه درباره اين اقدام بانک مرکزي براي استفاده از دارايي‌هاي بلوکه‌شده ايران خبر داد- که اصل اقدام آن تحسين‌برانگيز است- آقاي کميجاني، معاون بانک مرکزي بود. اگر در هر صورت شايبه تخلف داشت مجلس بايد به حل و فصل موضوع کمک مي‌کرد.

نکته تامل‌برانگيز که انگيزه جناحي را پررنگ مي‌کند، اين است که وزير اسبق نفت که امروز نماينده مجلس است از طريق شرکت‌هاي نفتي ايراني-‌خارجي اين مساله را دريافته و آن را در بوق و کرنا کرد تا مثلا دامن دولت آلوده شود. نگارنده مامور شده تا با استماع نوار جلسه کميسيون برنامه و بودجه، دريابد که درباره اين گزارش راي‌گيري صورت گرفته يا خير و اينکه چطور گزارش مذکور پيش از قرائت در کميسيون به صحن ارجاع شده است؟

رييس مجلس، عضو شورايعالي امنيت ملي در جريان مصوبات «ستاد تدابير ويژه» است و اگر تخلفي بوده حتما ايشان در همان مقطع اقدام لازم را صورت مي‌داد. هنوز ماجراي گزارش‌هاي تفريغ بودجه سال‌هاي گذشته و تخلفات ريز و درشت دولت قبل، فسادهاي چندهزارميلياردتوماني و پديده بابک زنجاني و اختلاس، استفاده نکردن از اهرم‌هاي نظارتي مجلس در قبال دولت اصولگرا، تورم و رکود با وجود نفت ١٤٠ دلاري و... از ذهن جامعه پاک نشده و راي مردم در انتخابات سال ٩٢، پيام روشني در اين‌باره داشت.

به هر تقدير تلاش براي فرار به جلو و ارايه آدرس غلط به مردم، با توضيحات مسوولان رسمي و آگاهي عمومي، بي‌ثمر ماند اما نکته ابهام‌آميز در اينجاست که در گذشته اگر نقل قولي در جلسه‌اي از رييس‌جمهور اسبق يا آمار دولتي صورت مي‌گرفت، افشاي اسرار نظام لقب مي‌گرفت. اينکه چگونه اين گزارش با پاک‌شدن مهر سري آن، قرائت شده حتما نيازمند پيگيري جدي است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر