صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

سليمي نمين: حصر يک اصل نيست و براي ابد نخواهد بود

عباس سليمي نمين در خاتمه گفت: اميدوارم مرزبندي اصلاح طلبان با جنبش سبز به اين شکل باشد که نامزدهاي مغرور را به اصلاح مواضع دعوت کنند و به کروبي و موسوي بگويند شما خطاکار بوديد و بايد اعتماد مردم را جلب کنيد.

کد خبر: 1667

متن پيش رو در فرجام نيوز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران تأکيد کرد: هر زمان نخبگان خودخواه اعلام پشيماني کنند، حصر پايان مي پذيرد؛ اما امروز حصر قانوني است تا زماني که شوراي امنيت به اين جمع بندي برسد که از جانب اين نامزدها گزندي به جامعه نخواهد رسيد.

عباس سليمي نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در خصوص حماسه 9 دي 88 گفت: حضور مردم در صحنه در 9 دي، پيام هايي براي نخبگان داشت؛ زيرا براي نخبگان پايگاه اجتماعي بسيار مهم است و از تخريب شدن آن هراس دارند.

وي افزود: معتقدم اگر در داخل ايران نظم سياسي را برهم نزنيم، هيچ فرصتي براي بيگانگان فراهم نخواهد شد که مخل امنيت کشور شوند؛ اگر پس از انتخابات 88 فرصتي براي بدخواهان اسقلال ملت فراهم شد، اين فرصت را عناصر خودي براي آنان ايجاد کردند.

اين فعال اصولگرا درباره شفاف بودن پيام 9 دي تأکيد کرد: مردم نشان دادند از بي نظمي هايي که نامزدهاي انتخابات براي کشور رقم زدند، ناراضي هستند و احساس کردند اگر توزيع قدرت در کف خيابان شکل بگيرد جايگاه مردم ضعيف مي شود؛ به عبارتي مردم از جايگاه خودشان صيانت کردند.

وي با بيان اينکه وقتي فضاي سياسي غبار آلود نباشد تشخيص براي توده ها راحت تر مي شود، افزود: پس از 9 دي بسياري از ترس مردم به صفوف آن ها پيوستند که به تدريج به آرامش فضاي سياسي منجر شد.

سليمي نمين با اشاره به اينکه بي حرمتي روز عاشورا موجب شد نقش دشمن براي مردم پررنگ شود، خاطرنشان کرد: دشمنان تصورشان اين بود که بگويند جمهوري اسلامي که در بيرون ادعاي اسلام گرايي دارد، در درون خود اسلام را مورد حمله قرار مي دهد و اين پيام را به کشورهاي منطقه هم بدهند که اسلام در ايران مورد حمله قرار گرفته است.

پژوهشگر تاريخ ايران با تأکيد بر اينکه لازم است براي اداره فتنه بعضي از اعضاي آن از هم جدا شود، گفت: شوراي امنيت ملي به عنوان متولي امنيت کشور تشخيص داد که نامزدهاي خود خواه و مغرور حاضر نيستند نتيجه انتخابات را بپذيرند و اين القاي تقلب در بين جوانان سبب اخلال در نظم عمومي مي شود.

وي افزود: کساني که امروز مي گويند حصر بايد پايان يابد، بايد از نامزدهاي خودخواه بخواهند که اعلام پشيماني کند و ديگر زمينه ساز فتنه دشمن نشود.

سليمي نمين با بيان اينکه حصر يک اصل نيست و براي ابد نخواهد بود، خاطر نشان کرد: هر زمان نخبگان خودخواه اعلام پشيماني کنند، حصر پايان مي پذيرد؛ اما امروز حصر قانوني است تا زماني که شوراي امنيت به اين جمع بندي برسد که از جانب اين نامزدها گزندي به جامعه نخواهد رسيد.

وي با اشاره به مناظره اخير خود با مصطفي کواکبيان، دبير کل حزب مردم سالاري اضافه کرد: آقاي کواکبيان رسماً اعلام کرد، در انتخابات ايران، تقلب به معناي اينکه رأي مردم تغيير داده شود ممکن نيست؛ او بايد اين حرف را به مير حسين موسوي بگويد که چرا همچنان اصرار به تقلب دارد.

عباس سليمي نمين در خاتمه گفت: اميدوارم مرزبندي اصلاح طلبان با جنبش سبز به اين شکل باشد که نامزدهاي مغرور را به اصلاح مواضع دعوت کنند و به کروبي و موسوي بگويند شما خطاکار بوديد و بايد اعتماد مردم را جلب کنيد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر