صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

انبارلويي: من نگفتم اصلاح طلبان برانداز هستند / همه اصلاح طلبان برانداز نيستند

وقتي خيابان‌هاي تهران در اختيار ضد انقلاب بود خاتمي کجا بود؟ چرا اظهار نظر نکرد؟ من هم رسانه‌اي هستم. اما سخنراني‌هايي را که شما مي‌گوييد نديديم. اين بار‌ها که مي‌گوييد فقط يک بار بود. سيد کاظم انبارلويي، سردبير روزنامه «رسالت» و رئيس مرکز سياسي حزب موتلفه اسلامي است

کد خبر: 1665

متن پيش رو در نداي ايرانيان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

وقتي خيابان‌هاي تهران در اختيار ضد انقلاب بود خاتمي کجا بود؟ چرا اظهار نظر نکرد؟ من هم رسانه‌اي هستم. اما سخنراني‌هايي را که شما مي‌گوييد نديديم. اين بار‌ها که مي‌گوييد فقط يک بار بود.
سيد کاظم انبارلويي، سردبير روزنامه «رسالت» و رئيس مرکز سياسي حزب موتلفه اسلامي است. سرمقاله چند روز پيش او و برانداز خواندن اصلاح طلبان بهانه‌اي شد براي گفت‌و‌گوي سخت و طولاني خبرنگار نداي ايرانيان با او. مواضع تند اين عضو ارشد موتلفه ما را ياد جاي خالي پير موتلفه انداخت که سالي مي‌شود ديگر بين زميني‌ها نيست. هر چند مواضع احزاب اصولگرا هميشه نسبت به اصلاح طلبان سخت گيرانه بود، اما مرحوم عسگراولادي هيچ‌گاه سعي نمي‌کرد رقيب را به بهانه اصلاح طلب بودن از دايره نظام خارج کند. انتقاد داشت اما حساب اصلاح طلب و ضد انقلاب را يکي نمي‌کرد. به قول معروف هواي ياران انقلاب را داشت و شرايط هر روز را درک مي‌کرد. سيد کاظم انبارلويي مقاله تندي عليه اصلاح طلبان نوشت و هنوز هم چنانکه در مصاحبه آمده بر حرف‌هاي خود اصرار دارد. اما در خلال مصاحبه بالاخره مي‌پذيرد که اصلاح طلبان، همگي آنطور که مي‌خواندشان برانداز نيستند. مشروح مصاحبه نداي ايرانيان با اين فعال اصولگرا را در ادامه مي‌خوانيد:

شما در سرمقاله چند روز پيشتان در روزنامه رسالت عنوان کرديد که اصلاح طلبان به دنبال براندازي هستند. اين حرف با گفتمان و معني اصلاح طلبي و اصلاح طلبان در تناقض نيست؟!

ما وقتي ۱۸ تير ۷۸ و حوادث سال ۸۸ را مي‌بينيم چنين ادعايي مي‌کنيم. اين دو تصوير به ما نشان مي‌دهند که برخي اصلاح طلبان به دنبال اصلاح طلبي و بهبود خواهي نبودند. بلکه به دنبال براندازي بودند. در شورش ۱۸ تير پانزده سال پيش و حوادث ۸۸ شعارهايي که مطرح شد آرمان‌هاي نظام را هدف قرار داد. در اين لشگر کشي منافقين و عناصر ضد انقلاب حضور داشتند و حمايت مي‌کردند. من ۸۸ را شورش اشراف عليه جمهوريت نظام قلمداد مي‌کنم.

چرا مي‌گوييد شورش اشراف؟

شعار‌ها گوياي همه چيز بود. شما نمي‌توانيد بگوييد اصلاح طلبان نقش نداشتند.

سند شما براي اينکه اصلاح طلبان به دنبال براندازي هستند، چيست؟

راديو آمريکا و بي‌بي‌سي مرتبا از اين اقدامات آن‌ها حمايت مي‌کردند. برنامه‌هاي ۲۴ ساعته بي‌بي سي و راديو آمريکا گوياي اين بود که چه نيت‌هايي پشت اين قضيه قرار داشت. امپرياليسم رسانه‌اي غرب تمام قد پشت اين قضيه و آن افراد ايستاده بود. هم اکنون هم نه آن‌ها از بحث‌هاي خود کوتاه مي‌آيند و نه امپرياليسم رسانه‌اي غرب حمايت‌اش را از آن‌ها برمي دارد. ما در کارنامه اصلاح طلبي، نشانه‌هاي فساد، وابستگي و ضد انقلاب بودند را شاهد هستيم.

بي‌بي‌سي و راديو فردا سند يک گفتمان سياسي داخلي که نيستند من و شما رسانه‌اي هستيم، قبول داريد هر رسانه‌اي مي‌تواند سياست‌هاي خودش را داشته باشد؟!

قبول داريم که هر رسانه‌اي سياست‌هاي خودش را دارد اين‌ها حتما چيزي را ديده‌اند که پوشش مي‌دهند. اما ما آنچه را که ديديم نمي‌توانيم فراموش کنيم و بگوييم نديديم! چرا اصلاح طلبان در مقابل اظهارات آن‌ها موضع گيري نکردندو نايستادند؟ همراه شدن و سکوت اصلاح طلبان براندازي نيست پس چيست؟

قبول داريد که اصلاح طلبي معنايش با براندازي متفاوت است؟ ممکن است اصلاح طلبي انتقاد کند اما برانداز نيست. چرا اينقدر تاکيد مي‌کنيد که اصلاح طلبان برانداز هستند؟

اصلاح طلبي مگر رهبر ندارد؟ مگر آقايان موسوي، کروبي و خاتمي رهبرانش نيستند و اين‌ها در جريانات سال ۸۸ رودروي نظام ايستادند؟ مسلما بقيه هم به دنبال آن‌ها حرکت کردند.

آقاي خاتمي به عنوان يک ليدر در درون اصلاحات که امکان اظهار نظر دارد بار‌ها اعلام کرده که اصلاح طلبان برانداز نيستند.

ايشان به دنبال اصلاح در کدام نظام هستند؟ اگر جمهوري اسلامي را قبول دارند پس بايد تابع نظام باشند. در قانون اساسي ولايت فقيه و ديگر نهاد‌ها مانند شوراي نگهبان وجود دارد. ما اگر خود را تابع اين نظام مي‌دانيم بايد قانون اساسي را بپذيريم.

مگر ايشان قانون اساسي را نپذيرفته است؟ شرکت آقاي خاتمي در انتخابات گذشته عملا ثابت کرد رهبر اصلاحات، در داخل نظام است. اين طور نبود؟

شما چرا از ۸۸ عبور مي‌کنيد؟ سکوت خاتمي راجع به اتفاقات ۸۸ و عدم مرزبندي ايشان با کساني که در روز عاشورا بيرون آمدند به معناي ايستادن در مقابل ارکان نظام نبود؟!

آقاي خاتمي که در تظاهرات و اعتراض‌هاي آن روز شرکت نکرد! در تمام سخنراني‌هاي چند سال اخيرشان هم جمله تکراري ايشان اين بود که من حفظ نظام را ارجح مي‌دانم. اين طور نبود؟

وقتي خيابان‌هاي تهران در اختيار ضد انقلاب بود خاتمي کجا بود؟ چرا اظهار نظر نکرد؟ من هم رسانه‌اي هستم. اما سخنراني‌هايي را که شما مي‌گوييد نديديم. اين بار‌ها که مي‌گوييد فقط يک بار بود.

قبل از انتخابات رياست جمهوري و در سه سال اخير من چند بار اين جمله را دهان ايشان شنيدم. اينکه بخواهيم اصلاحات را با براندازي پيوند بزنيم، جاي سوال دارد.

سال ۸۸ و عاشوراي‌‌ همان سال گفتند که انتخابات بهانه است و اصل نظام نشانه است.

خاتمي و فعالين سياسي اصلاح طلب که اين حرف‌ها را نزدند!

نگفتند. اما مرزبندي‌ها را براي ما روشن نکردند. اينکه هر کسي کلي حرف بزند ما معترضش نيستيم. بايد مي‌گفت ما با کساني که چنين شعارهايي را مي‌دهند نيستيم. چرا خاتمي نسبت به وقايع روز عاشورا سکوت کرد؟ چرا جواب اين حرف من را نمي‌دهيد؟

شما هم جواب اين سوال مرا نداديد که چرا اصرار داريد بگوييد اصلاح طلبان برانداز هستند؟

اگر اصلاح طلبان حافظ نظام بودند چرا وقتي نتانياهو از اصلاح طلبان حمايت کرد اصلاح طلبان چيزي نگفتند.

معيار شما براي قضاوت در مورد کساني که از اول در انقلاب بودند اظهارات نتانياهوست؟ او دوست دارد اصلاح طلبان را در اين قاموس ببيند.

اگر اصلاح طلبان در قاموس نتانياهو نيستند، پس بيايند و بگويند نيستيم.

براندازي انقلابي‌گري است نه اصلاح طلبي. اصلاح طلب که اصل خودش را باور دارد. مثلا چه بگويد؟

خاتمي بايد بيانيه مي‌داد و رسما از براندازان برائت مي‌جست.

اصل اصلاح طلبي با انتقاد کردن مشکلي ندارد. پيوند زدن اصلاح طلبي با براندازي اصرار شما است.

مسئله امروز من اين است که چرا خاتمي از حوادث عاشورا برائت نجست. اين حرف‌هاي که شما از آقاي خاتمي نقل مي‌کنيد مال همين چند وقت اخير است.

آقاي خاتمي، از‌‌ همان اول مي‌گفت ما برانداز نيستيم و اگر انتقاد مي‌کنيم از سر دلسوزي براي نظام است.

من نديدم. ايشان نسبت به حوادث ۸۸ هم هيچ چيز نگفت. چرا‌‌ همان موقع اين حرف‌ها که شما مي‌زنيد را نگفت؟ اکنون امام حسين (ع) را در کربلا شهيد مي‌کنند. چه فايد دارد که ما سال‌ها بعد از امام حسين (ع) دفاع کنيم؟

قبول داريد که نمي‌شود حوادث عاشورا ۶۱ هجري را با امروز قياس کرد؟

در مثال مناقشه نيست. من نمي‌خواهم مناقشه کنم که اين ادعا درست يا نه. وقتي سال ۸۸ سرويس‌هاي امنيتي خارج از ايران جشن پايکوبي مي‌کردند، نبايد انتظار داشته باشيم که فراموش شود. من اين بحث‌ها را دلسوزانه و مشفقانه مطرح مي‌کنم. نمي‌خواهم بگويم کلا خاتمي چيز ديگري را مطرح کرد و در چهارچوب نظام حرکت نکرد ما يک تولي داريم و يک تبري؛ تولي يعني اينکه اعلام کنيم ما برانداز نيستيم، ما در چارچوب نظام هستيم و نظام را قبول داريم. آقاي خاتمي تولي بدين معنا داشت و بيان کرد اما هيچ‌گاه از آن مسائل تبري نجست بحث من با شما بر سر اين است. گله ما همين است.

پنج سال از ۸۸ گذشته است و دو طرف از هم گله دارند. آيا اصول گرايان هم از تندروي‌هاي خود حرف مي‌زنند؟

نه نگذشته است. از نظر ما فتنه‌گري تمام نشده است. ۱۴۰۰ سال از عاشورا گذشته است اما آيا اين بحث تمام مي‌شود؟ اتفاقا معتقدم که اين بحث‌ها بايد تکرار شود.

پيوندزدن عاشوراي ۶۱ هجري با حوادث سياسي اخير به نظر برخي درست نيست. آدم‌ها و جايگاه‌ها متفاوت هستند.

اگر شرارت ادامه نداشت و فتنه‌گري ادامه نداشت مي‌گفتيم قضيه تمام شده است.

يعني شرکت اصلاح طلبان براي حفظ کشور در انتخابات ۹۲ به معناي فتنه‌گري و شرارت است؟ شرکت خاتمي به عنوان رهبر اصلاحات و نقش آفريني او در انتخابات رياست جمهوري از نظر شما شرارت است؟

پرونده هشتاد و هشت هنوز تمام نشده است. علي رغم نظر شما اين پرونده بسته نيست. چرا که هيچ اظهار نظري مطرح نشده است. اصلاح طلبان هنوز قانون را باور ندارند.

مگر مي‌شود اصلاح طلب، قانون را قبول نداشته باشد؟

پس ۸۸ چيست؟! اصلاح طلبان چرا راي مردم در آن سال را نپذيرفتند.

اصلاح طلبان انتقاداتي نسبت به انتخابات ۸۸ داشتند. اما اصول گرايان تندروي داشتند شما اين را مي‌پذيريد؟

من منکر همه رفتارهاي صورت گرفته نيستم. برخي از اصلاح طلبان بر سر ارزش‌ها و پيمان‌هاي انقلاب ايستاده‌اند از نظر ما. اين‌ها با بقيه متفاوت‌اند. ما همه اصلاح طلبان را محکوم نمي‌کنيم.

شما در سرمقاله‌تان گفتيد اصلاح طلبان برانداز هستند اما نگفتيد برخي! همچنين تعريف اصلاح طلبي هم با آنچه ادعا مي‌کنيد تفاوت دارد.

منظور من همه اصلاح طلبان نبود. اما برخي صف خودشان را منافقين و مخالفين جدا نکردند. اصول گرايان وقتي در انتخابات ۹۲ شکست خوردند، شکست را پذيرفتند و نسبت به آن اعتراض نکردند. گله ما از اصلاح طلبان اين است که به خاطر تفاوت ۱۱ ميليوني بازي را برهم زدند.

يعني همه اصلاح‌طلبان ضد نظام نيستند؟

واقعا همه اصلاح طلبان برانداز نيستند. منظور من همه اصلاح طلبان و گفتمان اصلاح طلبي نبود. اما شما نمي‌توانيد ۹ دي را ناديده انگاريد. به هر حال بايد رهبران و اصلاح طلبان تکليف را مشخص کنند.

اين مرتب حرف زدن در مورد ۸۸ هل دادن اصلاح طلبان به سمت خروج از حاکميت نيست؟

حالا يک عده‌اي در ميان اصول گرايان اشتباه کردند شما را براي خروج از حاکميت هل دادند، حالا شما بايد سر‌‌ همان جا که هستيد بايستيد. اينطور که نمي‌شود. در يک دل دو عشق جا نمي‌گيرد. ما مي‌گوييم تکليف خودتان را روشن کنيد.

معتقديد تمام مشکلات مملکت حل شده است و فقط صحبت از اصلاح طلبان باقي مانده است؟ آيا مشکلات کشور در ۵ سال گذشته کلان‌تر از اينکه شما اصرار داريد نيستند؟

چرا ايران مسائل کلان تري دارد و ماموريت مهمي در جهان اسلام.

پس چرا اين اصرار با وجود گذشت ۵ سال وجود دارد؟

ما مي‌توانيم در کنار هم قرار بگيريم. اما شما داريد ادامه مي‌دهيد. و همچنان بر موضع فتنه گرانه خود هستيد.

اصلاح طلبان مگر ادامه دادند؟ حضور حداکثري در حل مسائل کشور ادامه دادن آن مباحث است؟

شما سايت جرس و کلمه را تعطيل کنيد تا ما باور کنيم، که ادامه نمي‌دهيد.

مگر جرس و کلمه دست ماست؟ هر کسي و هر خبرنگاري مي‌تواند حرف خودش را بزند مثل کيهان و... اين طور نيست؟

موضع برخي از سران اتفاقات سال ۸۸ عليه مردم است. شما نمي‌توانيد گذشته را فراموش کنيد. ما هم دوست داريم گذشته ادامه نداشته باشد. اما نمي‌توانيم کوتاه بياييم. اول بايد پديد آورندگان اتفاقات ۸۸ کوتاه بيايند. بايد آن‌ها از منافقين فاصله بگيرند.

اين طور پيش برود مصاحبه نا‌تمام مي‌ماند و نمي‌توانيم راجع به مسائل کلان‌تر صحبت کنيم. شما مرتب از ۸۸ مي‌گوييد و... ما مي‌گوييم اصلاح طلبان به خاطر مشکلات مملکت در ۹۲ سنگ تمام گذاشتند؟ چرا شما عبور نمي‌کنيد و در ۵ سال پيش مانده‌ايد؟

هم ۸۸ واقعيت است و هم ۹۲. اين واقعيت‌ها رو انکار نکرديم اما شما داريد انکار مي‌کنيد. من قبول دارم که اصلاح طلبان واقعي و همه اصلاح طلبان ضد نظام نيستند. اصلا تعريف اصلاح طلبي چيز ديگري است. من نگفتم اصلاح طلبي يعني براندازي و ضد نظام بودن، من نگفتم اصلاح طلبان برانداز هستند. من گفتم برخي و يا طيف‌هايي از آن‌ها حاضر نيستند صف خودشان را جدا کنند. به هر حال اصلاح طلب مومن هم داريم. ما ۹۲ را انکار نکرديم. اما نمي‌شود من همه چيز را هم فراموش کنم.

نظرات بینندگان

ارسال نظر