صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

پست های «ندا» در اختیار مشارکتی ها

با معرفی شدن سیدشهاب الدین طباطبایی و حجت شریفی به عنوان معاونین سیاسی و اجرایی دبیر کل حزب ندای ایرانیان، تاکنون سه پست از چهار پست اصلی این حزب را افرادی با سابقه ی جبهه ی مشارکت تشکیل دادند.

کد خبر: 1600

با معرفی شدن سیدشهاب الدین طباطبایی و حجت شریفی به عنوان معاونین سیاسی و اجرایی دبیر کل حزب ندای ایرانیان، تاکنون سه پست از چهار پست اصلی این حزب را افرادی با سابقه ی جبهه ی مشارکت تشکیل دادند.

به گزارش انصاف نیوز، در هفته ی گذشته نیز مجید فراهانی از اعضای این حزب به دبیرکلی ندا انتخاب شده بود و طبق سوابق منتشر شده ی او در ارگان این حزب، فراهانی «تا سال 93» در جبهه ی مشارکت عضویت داشته است.

به نظر می رسد با عضویت این سه نفر در حزب ندا، دیگر در حزب مشارکت عضویت نداشته باشند؛ اتفاقی که می تواند ناشی از ممنوعیت قواعد عضویت در هر کدام از آنها باشد.

تنها پست اصلی این حزب که تاکنون در اختیار غیر مشارکتی ها قرار گرفته، ریاست شورای مرکزی است که برای آن سید محمدصادق خرازی انتخاب و معرفی شده است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر