صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

مهدي محتشمي*

جا انداختن رويكرد برد - برد

بالطبع فرايند مذاكرات ايران و 1+5 بر اساس يك ديدگاه جديد شكل گرفت بر اين اساس كه يقينا تنها يك طرف مذاكره نبايد پيروز و موفق باشد و طرف ديگر بازنده. اين مسئله نه تنها در خصوص ايران صدق مي‌كرد، بلكه در خصوص ساير اعضاي 1+5 و در راس آن آمريكا نيز صادق بود.

کد خبر: 15226

دكتر ظريف در سخناني تازه به تشريح روند مذاكرات هسته‌اي و اهداف پروژه‌  هسته‌اي ايران در مصاحبه با شبكه‌  ان‌بي‌سي آمريكا پرداخت. در اين خصوص مي‌توان گفت زماني كه ايران به خصوص در دولت تدبير و اميد وارد مذاكره با اعضاي 1+5 شد، مبناي كار خود را بر توافق و تفاهم گذاشت.
 
 
يقينا در موافقتنامه‌ ژنو نيز اگر چنين رويكردي وجود نداشت شايد به سرانجام نمی‌رسید. بالطبع فرايند مذاكرات ايران و 1+5 بر اساس يك ديدگاه جديد شكل گرفت بر اين اساس كه يقينا تنها يك طرف مذاكره نبايد پيروز و موفق باشد و طرف ديگر بازنده. اين مسئله نه تنها در خصوص ايران صدق مي‌كرد، بلكه در خصوص ساير اعضاي 1+5 و در راس آن آمريكا نيز صادق بود.
 
 
چراكه اگر به دو و يا سه سال گذشته برگرديم و نگرشي به خواسته‌هاي كشورهاي غربي داشته باشیم و همچنين نگاهي به قطعنامه‌هايي كه در شوراي امنيت سازمان ملل يا قطعنامه‌هايي كه در خود آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صادر شد بيندازيم درخواهيم يافت كشورهاي غربي در آنجا به طور كل نافي داشتن هرگونه پروژه هسته‌اي در ايران بودند.آنها از اول معتقد بودند كه كل برنامه هسته‌اي ايران به شكل كلي بايد متوقف شود.
 
 
همچنين آنها طرحي را در ارتباط با برنامه هسته‌اي ايران در سر داشتند كه بر اساس آن قرار بود كل تجهيزات و تاسيسات هسته‌اي ايران را سوار بر يك كشتي نموده و به صحراي نوادا يا جاي ديگري در آمريكا بفرستند تا خيال خودشان را در خصوص كل پروژه هسته‌اي ايران راحت كنند. الان اگر نگاهي به شرايط آن روز بيندازيم خواهيم دید كه فضا بسيار متفاوت است.
 
 
در حال حاضر اطلاعي از ريز مذاكرات در دست نيست اما آنچه مسلم است و طبق اطلاعاتي كه تيم هسته‌اي كشورمان منتشر کرده است تمامی برنامه‌هاي هسته‌اي ايران به قوت خود باقي است. نطنز تعطيل نخواهد شد، فردو به فعاليت خود ادامه خواهد داد، تاسيسات آب سنگين اراك كاملا مستقر بوده و فعاليت خود را ادامه خواهد داد، اما تا حدودي امكان دارد كه ميزان ظرفيت غني‌سازي كاهش يابد.
 
 
اين مسئله نيز البته چيز تازه‌اي نيست. همگان به ياد دارند كه در مذاكرات تركيه قرار بود ايران حتي 20درصد نيز توليد نداشته و تنها 5درصد توليد داشته باشد و اگر غربي‌ها در همان زمان و در دولت قبل ميله‌هاي سوخت با غناي 20درصد را در اختيار ايران قرار مي‌دادند ايران هيچ گاه در آن زمان نيز قصد نداشت غني‌سازي را تا 20درصد افزايش دهد. لذا آنچه الان باقي خواهد ماند همان چيزي است كه در برنامه هسته‌اي ايران براي آنها طراحي صورت گرفته است و همان برنامه ادامه پيدا خواهد كرد. رويكرد فعلی همچنین سبب خواهد شد بتوانيم نيازهاي داخلي خود را براي پروژه‌هايي چون پروژه علي‌آباد كه راديو ايزوتوپ‌ها را توليد مي‌كند حفظ نماييم ضمن اين كه به ميزاني كه نياز داخلي است غني‌سازي انجام دهیم.
 
 
چنين رويكردي سبب مي‌شود تا ضمن اينكه زيرساخت‌هاي هسته‌اي ايران در پروژه هاي مختلف به قوت خود باقي خواهد ماند بر اساس يك رويكرد تعامل‌آميز تا حدود بسيار زيادي اقناع بين‌المللي ايجاد شود تا ادعاها و اتهامات عليه پرونده هسته‌اي ايران متوقف شود. بالطبع نيز جلوگيري از ادامه چنين روندي موجب می‌شود تنش ناخواسته‌اي كه اساس و مبناي خاصي جز خشونت و شيطنت برخي كشورهاي غربي با پشتيباني اسرائيل نداشته فرو‌كش کند و در شرايطي كه اعتماد سازي نتيجه مذاكرات خواهد بود ايران در فضاي جديد بتواند فعاليتهاي صلح‌آميز هسته‌اي خود را ادامه دهد.
* كارشناس مسائل بين المللي - آرمان

نظرات بینندگان

ارسال نظر