صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

قرآني که «آقا» به «حاج عماد» هديه داد

کد خبر: 10804

مشرق/ آن قدر نگران سلامتي‌اش بودم که فراموش کرده بودم عروسم. مدام حواسم به او بود و به بقيه‌ ‌حاضران تا کسي از او عکس نگيرد.»

از فاطمه مي‌پرسم به پدرت که فکر مي‌کني، بيش از همه دلتنگ چه‌اي؟ سکوت مي‌کند. تصور مي‌کند حاج رضوان روبرويش ايستاده. مي‌گويد: «سکوت زيبايش. دلتنگ سکوت زيبايش مي‌شوم. دلتنگ حضورش و سِحر وجودش. عاشق اين بودم که نگاهش کنم. خيلي وقت‌ها از ته دل حس مي‌کنم نيازمند آنم که چنين صحنه‌اي باز تکرار شود.» بعد با اطمينان ادامه مي‌دهد: «اينها مردان خدا هستند.» فاطمه مي‌داند که در خيلي چيزها را از پدرش به ارث برده: «بله شبيه او هستم. ... جهاد هم شبيه او بود.»

تا مدت‌ها نمي‌دانستم دختر معاون جهادي حزب‌الله هستم/ قرآني که «آقا» به «حاج عماد» هديه داد +عکس
"سميه علي" در پايگاه اينترنتي شبکه‌ي المنار در ادامه نوشته است: فاطمه در منزل خودش پذيرايمان بود. قبلش يک گفت‌وگوي تلفني کوتاه داشتيم و در همان تماس درباره‌ي اصل مصاحبه و زمان مصاحبه درباره‌ي «حاج رضوان» توافق کرديم. با نزاکت و اعتماد به نفس فراواني به استقبال‌مان مي‌آيد. لبخندي بر چهره دارد که مي‌تواني در آن، رد غم «از دست دادن عزيز»ي را ببيني: از دست دادن برادر «و دوستي که من از همه به او نزديک‌تر بودم» و از دست دادن پدر. پدري که درست هفت سال پيش بود که آخرين بار او را ديد.

آخرين ديدار
فاطمه عماد مغنيه، بر‌مي‌گردد به آن روز. انگار همه‌‌ي جزئيات جلوش چشم باشد. لبخندي مي‌زند و از يک فنجان نسکافه حرف مي‌زند که پدرش «همه را يکجا سرکشيد. خيلي هم تند. البته من اين فنجان را براي خودم درست کرده بودم! قبلش از او پرسيدم نسکافه مي‌خواهي؟ که گفت نه.» شنبه شبي بود، نهم فوريه 2008 «يعني دو روز پيش از شهادتش. پدر سه شنبه شهيد شد.» سکوتي مي‌کند و ادامه مي‌دهد: «درست مثل برادرم جهاد. او را هم براي آخرين بار روز پنجشنبه ديدم و روز يکشنبه شهيد شد.» با اشتياق، ادامه آخرين ديدار با پدرش را از سر مي‌گيرد: «آمد به خانه‌ي من. مادرم هم بود. نشستيم به شب‌نشيني. آن شب قسمتي از يک سريال طنز سوري را ديديم و کلي خنديديم.»

بابا کجاست؟
«باعث شدي وسط خاطراتم بگردم» اين را درحالي مي‌گويد که دارد در اتاقش دنبال يک يادگاري از پدرش مي‌گردد که از او خواستيم براي ضميمه کردن به متن مصاحبه در اختيارمان بگذارد. نگاهش مي‌افنتد به ديوار اتاق. يک عکس از پدرش به ديوار زده که او را در کودکي بغل کرده است. خيلي آرام آن را از روي ديوار برمي‌دارد و به ما مي‌دهد. نزديک همان عکس، يک عکس ديگر هم از فاطمه در کنار برادرانش و پدر و مادرش روي ديوار است. نگاهي مي‌کند و با لهجه‌ي لبناني مي‌گويد: «اين مو بوره جهاده». به خاطر حضور مادرش در تصوير، از انتشار آن عذر مي‌خواهد. از همينجا بحث درباره‌ي کودکي‌اش آغاز مي‌شود.

يک کودکي استثنايي براي دختربچه‌اي که به قول خودش: «تا بزرگ شدم نمي‌دانستم من دختر معاون جهادي حزب الله‌ام.» فاطمه تعريف مي‌کند که مادرش چطور به اين سؤال سخت آنها که «بابا کجاست؟» پاسخ مي‌داده. مي‌گويد مادرش همه چيز را به امام زمان مرتبط مي‌کرد و مي‌گفت «تا وقتي امام زمان ظهور نکرده بابايتان نمي‌آيد.» سپس ادامه مي‌دهد: «مادرم نوعي تقديس راجع به کار بابا در جان‌هاي ما نشانده بود تا مطابق آن به سؤال‌هاي فراوان ما پاسخ دهد.»

تعريف مي‌کند که «امنيت بابا» چطور بخشي از زندگي و رفتار و سلوک خودش و برادرانش شده بود: «مادرم مدام در گوشمان تکرار مي‌کرد او نمي تواند در کارش تأخير داشته باشد، نبايد بپرسيم کجا مي‌رود، نبايد يواشکي به صحبت‌هاي تلفني‌اش گوش کنيم. ما هم واقعا با اين روش خو گرفته بوديم.»
با اينکه تا به سن خاصي نرسيده بود از ماهيت شغل پدرش خبر نداشت، مي‌گويد: «ولي خيلي زود فهميدم که او تحت تعقيب دستگاه اطلاعاتي چندين کشور دنياست. اين را با توجه به تعاملش با چندين و چند موضوع مختلف فهميده بودم.»

فاطمه تعريف مي‌کند و توضيح مي‌دهد چطور او و برادرانش از همان کودکي در محافظت از پدرشان سهيم بودند: «همه‌ي زندگي‌مان مبتني بر اين بود که هيچ تصويري از او منتشر نشود. عکس‌هاي او و عکس‌ها ما با او همه مخفي بود. تأکيد بر اين بود که از او بي دليل و ناگهاني عکس نگيريم و کاملا حواسمان باشد و مطمئن شويم که کسي موقع حضورش بدون گفتن به او عکسي از او نگرفته باشد.محافظت از او بخشي از کار ما بود. مدام حواسمان بود که چه کسي به ما نزديک شده است. حتي آدرس منزلمان هميشه مخفي بود. در يک دوره‌اي خانه‌‌ي ما عبارت بود از دو اتاق در يک مرکز. و به رغم همه‌‌ي اين سختي‌ها مادرم توانسته بود جو خوبي در منزل ايجاد کند. احساس خوشبختي مي‌کرديم.»

فاطمه از گشت و گذار با پدرش با ماشين مي‌گويد و از سرود مع الفجر قوموا و شاهرا سيف الحسين [با سحرگاهان به پاخيزيد، درحاليکه شمشير حسين را از نيام برآورده‌ايد]: «اين سرود را با هم مي‌خوانديم. صداي پدرم قشنگ بود.»

اگر بابا مانده بود ...
اين‌ها بخشي از زندگي روزانه فاطمه بوده است. مي‌گويد وقتي بزرگ‌تر شدم و شخصيتم نضج يافت «به حکم شخصيت پدرم و شکل روابطم با او که هيچ وقت در حد مسائل خرده‌ريز روزانه نبود و هميشه بالاتر از اين چيزها بود [رابطه‌مان عميق‌تر شد]. مثلا سؤال‌هايي که از او مي‌پرسيدم پيرامون اين چيزها بود که: چه اتفاقي خواهد افتاد؟ شما به عنوان مقاومت در قبال فلان موضوع چه کار خواهيد کرد؟»

اينجا که مي‌رسد، نشانه‌هاي حسرت در چهره‌‌اش هويدا مي‌شود: «اگر با ما مانده بود، صحبت‌هايم با او عميق‌تر مي‌شد. حتما جنبه‌ي عقيدتي و روحي هم پيدا مي‌کرد. در اين زمينه به بودنش احياج دارم.» اين حسرتي است که جهاد هم داشته. فاطمه برايمان مي‌گويد: «جهاد مي‌گفت خواهر به جان تو اگر بابا بود چه کيفي مي‌کرد. چقدر از اين موضوع خوشحال مي‌شد که مي‌ديد ما شخصيتمان پخته‌تر شده و آگاه‌تر شده‌ايم [و با او صحبتهاي جدي‌تر مي‌کنيم].» بعد توضيح مي‌دهد: «چون موقع شهاد حاج عماد ما هنوز کوچک‌تر بوديم. خصوصا جهاد.»

استاد
وقتي از او مي‌خواهيم خاطرات بيشتري از پدر-فرمانده بگويد، يادآوري مي‌کند که چطور پدرش او يکبار موقع امتحانات به دادش رسيد: «امتحان درس مديريت (سال اول رشته‌ي علوم سياسي) داشتم. پيش‌تر به او نگفته بودم. پدر کتاب امتحاني را از من گرفت و خودش خلاصه‌اش گرد. بعد از من خواست به يکي از مراکز کارش بروم. آنجا روي يک تخته برايم کل متن را تشريح کرد. طوري که فردا آماده بودم امتحان بدهم.» و همينطور هم شد.

اين خاطره، فاطمه را ياد «ويژگي خلاقيت» پدرش مي‌اندازد که «دغدغه‌ي دائمي‌اش بود. وقتي از او مي‌پرسيدم کتاب درسي اين درس يا اين دوره کجاست مي‌گفت او متن ويژه‌ي خودش را دارد. او هميشه مي‌خواست چيزي بر چيزهاي ديگر بيفزايد و همين جوهره‌ي عماد مغنيه بود.» بعد ادامه مي‌دهد: «البته خيلي شيرين و قشنگ هم مي‌افزود.»

عشق موسيقي
چند لحظه‌اي سکوت مي‌کند و بعدش يک جريان ديگر يادش مي‌آيد: «از اول تا آخر جشن ازدواج من حضور داشت. چند تايي عکس با من انداخت. ولي من اين‌قدر نگران سلامتي او بودم که فراموش کرده بودم عروسم. مدام حواسم به او بود و به بقيه‌ي ‌حاضران تا کسي از او عکسي نگيرد.»

همينطور که حرف مي‌زديم فاطمه توانست بالاخره يک يادگاري ويژه از پدرش پيدا کند. آمد پيش ما، بعدش يک تماس تلفني گرف و گفت مي‌رود و يک مجلد قرآن کريم که در اتاق خواب شهيد جهاد بوده مي‌آورد: «اين قرآن هديه‌ي "آقا" به پدرم بود.»

فاطمه گفت‌وگو با ما را در باب اينگه پدرش از چه چيزهايي خوشش مي‌آمد و از چه چيزهايي بدش مي‌آمد ادامه مي‌دهد. بعد از ذکر چند غذاي لبناني که پدرش آنها را دوست داشت مي‌گويد: «خيلي از سيگار و قليان متنفر بود. عاشق موسيقي بود، البته طبعا عاشق مقاومت هم بود. موسيقي خاصي نه. از موسيقي خوب خوشش مي‌آمد. خيلي ساز ويولن را دوست داشت.»

با او حرف مي‌زنم و جواب مي‌گيرم
فاطمه تأکيد مي‌کند که شهادت، باعث تمام شدن رابطه‌اش با پدرش و حتي با برادرش نشده است: «حضورشان را هر روز حس مي‌کنم. آنها زنده‌اند [ولي به قول قرآن] ما حس نمي‌کنيم. من به اين يقين دارم.» بعد ادامه مي‌دهد: «يک روز [بعد از شهادت پدرم] برايم سؤالي اعتقادي پيش آمده بود که بايد جوابش را پيدا مي‌کردم. با پدرم حرف زدم و جواب را از زبان شخص ديگري گرفتم. روح عماد مغنيه را مي‌شد در جواب ديد.» مي‌گويد: «بارها در خوابش را ديده‌ام و با او حرف زده‌ام و صورتش را بوسيده‌ام.»

فاطمه اذعان مي‌کند که به واسطه‌ي «دختر عماد مغنيه» بودن احساس مسؤوليت مي‌کند: «دائما بايد سخاوتمند باشم. بايد عشق به مردم را بلد باشم. نبايد زود عصباني شوم. بايد دائما با مردم در ارتباط باشم و با آنها بگويم و بشنوم.»

مي‌پرسم اگر مي‌شد يک بار ديگر با پدرت بنشيني چه مي‌گفتي. جواب مي‌دهد: «خيلي دوست مي‌داشتم که با او در موضوعات فرهنگي حرف بزنم. شايد به اين دليل که من دوست دارم جامعه‌مان مشخصا در اين زمينه پيشرفت کند. دوست دارم فرهنگ جايگزيني داشته باشيم که بتوانيم با آن در مقابل فرهنگ غرب بايستيم. اگر مي‌شد، با او درباره‌ي اين صحبت مي‌کردم که چطور حوزه‌هاي علميه بيشتر با واقعيت زندگي ما مرتبط باشند و اينکه چطور دروسي که در آن ارائه مي‌شود روان‌تر باشد و نزديک‌تر به فهم عامه‌ي مردم.»

دشمنم طعم آرامش را نخواهد چشيد
حتي بعد از شهادتش هم، هنوز امنيتي را که وجود پدر به دخترش مي‌بخشد حس مي‌کند: «در حضورش و در غيابش احساس امنيت مي‌کردم و مي‌کنم. حس مي‌کنم دشمنم طعم آرامش را نخواهد چشيد.»

گفت‌وگويمان با فاطمه با اين جمله به پايان مي‌رسد. از او تشکر مي‌کنيم. با لهجه‌ي محلي لبناني مي‌گويد: «يه لحظه صبر کنين، هنوز ازتون پذيراتي نکردم.» اصرار مي‌کند از خرماي خشک و گردو بخوريم. بعد با لبخندي که خيلي شبيه لبخند حاج عماد است راهمان مي‌اندازد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر