صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

پاسخ رسايي به اشرفي اصفهاني

کد خبر: 10799

ايرنا/ دفتر حجت الاسلام حميد رسايي نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر به اظهارات جليليان مسئول هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري پاسخ داد.

متن کامل اين جوابيه که در اختيار ايرنا قرار گرفته است به اين شرح است:
بعد از مصاحبه رسانه رسمي دولت با آقاي اشرفي اصفهاني به عنوان رئيس هيأت بدوي تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري در باره حکم انفصال از خدمت براي اينجانب که همان روز به آن پاسخ مستند داده شد، امروز ساعت 11:50 دقيقه خبرگزاري ايرنا مصاحبه ديگري با فردي به نام آقاي جليليان را روي خروجي خود قرارداده است.اين فرد که او را مشاور نهاد رياست جمهوري (!) و مسئول هماهنگي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري معرفي کرده اند، تلاش کرده تا به اشکالات حقوقي وارده اينجانب به مصاحبه هاي آقاي اشرفي اصفهاني پاسخ دهد.اينکه با توجه به گاف هاي متعدد آقاي اشرفي اصفهاني در مصاحبه هاي قبلي، از او خواسته اند تا ديگر در اين باب سخن نگويد را بايد به فال نيک گرفت، هر چند آقاي جليليان هم در سخنان خود دچار تناقضات مکرر شده است.

درباره مصاحبه وي چند نکته گفتني است:
1 . وي در ابتداي مصاحبه خود اذعان کرده که رفتارهاي اشرفي اصفهاني با پرونده نماينده تهران، با انگيزه شخصي و سياسي بوده است. براي همين وي در مصاحبه خود تأکيد مي کند: «نمي خواهم وارد فاز مسايل شخصي اشرفي اصفهاني با رسايي شوم. همچنين وارد مسائل سياسي نمي شوم.»
اين در حالي است که اصل برخورد با پرونده مورد اشاره بر اساس اغراض سياسي است والا بر چه اساسي رئيس هيأت بدوي، علي رغم قطعي نشدن موضوع، آن را رسانه اي کرده و در تمام مصاحبه هاي خود عنوان مي کند که با اين حکم صادر شده، رسايي ديگر نمي تواند براي دور بعد کانديداي مجلس شود!

2 . وي ادعا کرده که اين هيأت در دولت يازدهم در جوي آرام و بدون حاشيه به دنبال اعاده حقوق بيت المال است و نفوذ سياسي کسي نمي تواند جلوي رسيدگي به پرونده او را بگيرد. جاي بسي خوشبختي است که در دولت يازدهم چنين سياستي حاکم باشد تا بلکه بر اين اساس، شاهد خاک خوردن پرونده تخلفات افرادي مانند مهدي هاشمي نباشيم که بيش از 25 سال فعاليت اداري وي، صدها تخلف صورت گرفت اما هرگز رسيدگي نشد.مضافا اينکه مناسب است هيأت مذکور به تخلفات برخي از مسئولان فعلي نهاد رياست جمهوري هم رسيدگي کند که رد پايشان در پرونده جاسوسي جيسون رضائيان (خبرنگار واشنگتن پست) و همسر وي (يگانه ص) که به عنوان خبرنگار تا حساس ترين بخش هاي نهاد رياست جمهوري نفوذ کرده بودند، ديده مي شود.
توضيح دهيد کدام مدير در نهاد رياست جمهوري در نفوذ دادن اين افراد نقش بسزايي داشته است؟ جيسون رضائيان با مکاتبات چه فردي در تهيه محتواي جاسوسي خود از موانع مهم امنيتي عبور مي کرده است؟ چه کسي از احضار و رسيدگي به پرونده اين مدير نهاد (ا – س) که از اقوام نزديک يک مقام عالي در نهاد رياست جمهوري است، جلوگيري مي کند و او را که رئيس يک مرکز نهاد است، خط قرمز خود خوانده است تا نهادهاي امنيتي و قضايي به آن نزديک نشوند؟ البته ان شاء الله در آينده و از تريبون مجلس در اين باره بيشتر سخن خواهم گفت.

3 . وي ادعا کرده که رسايي، کار همه غير از خودش را غير قانوني مي داند. وي با اين ادبيات به دنبال توجيه رفتارهاي غيرقانوني هيأت رسيدگي به تخلفات اداري است، در حالي که اعتراض بنده به رفتارهاي سياسي اين هيأت با هدف بستن دهان منتقدان است، اعتراض به اين است که اگر اين هيأت قصد رسيدگي واقعي داشته بر چه اساس بدون پاسخ به مکاتبه شماره 5767756 مورخ 92.12.14 اينجانب مبني بر تعيين مشخص اتهام و ابلاغ کتبي آن، حاضر به تمکين نسبت به قانون نشده و بدون ارائه محتواي پرونده به اينجانب و اخذ دفاعيه، رأي صادر کرده اند و بلا فاصله بر خلاف قانون، رأي صادره را هم علني و رسانه اي نموده اند.

4 . وي در بخشي ديگر از مصاحبه خود با اشاره به رسيدگي اين پرونده در دادگاه ويژه روحانيت و مختومه شدن آن در دادگاه، اذعان مي کند که رسيدگي دادگاه مانع از رسيدگي به موضوع اداري تخلف نمي شود. اين سخن به خوبي نشان مي دهد که در صورت صحت ادعاهاي هيأت مذکور، موضوع اين پرونده در حد و اندازه «مسائل اداري» است و نه يک فساد بزرگ اقتصادي مانند اعطاي رانت 650 ميليون يورويي که در اين دولت اتفاق افتاد. اين در حالي است که آقاي اشرفي اصفهاني موضوع را مسائل مالي عنوان مي کند که به دادگاه انقلاب ارجاع شده!

در حالي که همه تخلفات مورد اشاره، مربوط به اين است که مبالغي از يک حساب اداري ارشاد قم به دليل کمبود اعتبار در يک حساب اداري ديگر همان اداره مصرف شده که اين مبالغ هم بعد از دريافت اعتبارات، مجددا به حساب مربوطه برگشت داده شده است. به عنوان نمونه 32 ميليون تومان از اعتبار جشنواره اي براي پرداخت حقوق نيروهاي شرکتي پرداخت شده که بعد از دريافت اعتبار مربوط به کارکنان شرکتي، اين مبلغ به حساب مخصوص جشنواره ها برگشت داده شده.

5 . وي در چند جاي مصاحبه تلاش مي کند تا به مخاطب القا کند که رفتار هيأت بدوي تخلفات دولت يازدهم، نسبت به بنده رفتاري سياسي نبوده است اما ناخودآگاه مسائلي را بر زبان آورده که غرض ورزي و سياسي بودن اين رفتار را ثابت مي کند. از جمله جليليان اعلام مي کند که «از سال 87 تا 93.10.30، مجموعا 777 پرونده با 1060 متهم کارمند دولت از طرف سازمان بازرسي به اين هيأت ارسال شده» سئوال اين است که چرا از اين تعداد، هيأت تخلفات - که شوهر خواهر آقاي روحاني هم عضو آن است - فقط نام رسايي را علني کرده است؟ آن هم پرونده اي که در مرحله بدوي و ابتدايي قرار دارد و قطعي نشده است؟ و حتي رأي صادره به رسايي ابلاغ هم نمي شود! همين يک مورد کافي است تا نشان دهد اين هيأت با اغراض کثيف سياسي چنين اقدامي را انجام داده است.

6 . وي در بخش ديگر از سخن خود، جايگاه هيأت تخلفات رياست جمهوري را قانوني مي داند در حالي که اعضاي هيأت قبلي تخلفات اداري، بدون اين که استعفا داده باشند يا مدت مأموريت شان پايان يافته باشد، برکنار شده و اعضاي جديد هم بدون تصويب هيأت عالي نظارت و تنها با اعلام موافقت رئيس هيأت عالي نظارت (آقاي نوبخت) منصوب شده اند. در حالي که به صراحت ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، برکناري اعضا بايد به پيشنهاد عالي ترين مقام نهاد مربوطه و تصويب هيأت عالي نظارت صورت گيرد.

7 . وي در توجيه اين که چرا رسايي را به صورت تلفني دعوت به حضور در هيأت تخلفات گرديده نه به صورت رسمي و کتبي، پاسخ مضحکي داده است و گفته: «ابلاغ اتهام يا به صورت قانوني است يا به صورت واقعي!» و سپس تأکيد کرده که براي حفظ آبروي افراد از ابلاغ قانوني (کتبي) خودداري شده تا ديگران از اصل موضوع تا قطعي شدن آن خبردار نشود و به صورت واقعي (تلفني) اقدام شده است!

اولا چنين تصميمات من درآوردي بر خلاف قانون است و ثانيا اگر واقعا چنين قصدي وجود داشت، بر چه اساسي رئيس هيأت تخلفات اداري، قبل از ابلاغ حکم صادره و در حالي که حکم صادره بدوي است و نه قطعي، آن را رسانه اي کرده و با ذوق زدگي اعلام مي کند که با اين حکم صادره، رسايي ديگر نمي تواند کانديداي انتخابات مجلس شود.

8 . علي رغم تلاش وي براي رهاندن خود و همکارانش از سئوالات متعدد افکار عمومي در خصوص چرايي رفتار سياسي و جوسازي در باره اينجانب اما همچنان به برخي ابهامات و سئوالات افکار عمومي پاسخ داده نشده است. از جمله اينکه :

آقاي جليليان اعلام نکرده که چرا علي رغم گذشت دو ماه از صدور رأي صادره و علني کردن آن، همچنان از ابلاغ حکم به بنده خودداري مي کنند؟

چرا علي رغم مکاتبه قانوني بنده در تاريخ 92.12.14 و درخواست از هيأت بدوي رسيدگي در خصوص تعيين شفاف بندهاي قانوني نقض شده و در اختيار قرار دادن پرونده جهت تهيه دفاعيه، بدون هيچ پاسخي به يکباره رأي صادره شده است؟

چرا بر خلاف تبصره يک ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري که تصريح مي کند: «انتشار حکم صادره قبل از محکوميت قطعي، مصداق افترا است و فردي که چنين عملي را مرتکب شده، مفتري است» رئيس هيأت در مصاحبه با رسانه ها از صدور چنين حکمي خبر مي دهد ولي حتي اصل حکم به کارمند ابلاغ نمي شود؟ خصوصا اين اقدام مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامي، افشاي اسرار حرفه شغلي به حساب مي آيد که در جاي خود جرم محسوب مي شود؟
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر