صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

رحيم‌پور ازغدي: انقلاب مشروطه را به اسم روشنفکري دزديدند و حاصل آن حکومت رضاخان شد

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينکه ملي گرايي غرب و انگليس منتهي به ديکتاتوري وابسته به رضا خان شد گفت: آنچه انگليس در عمل انجام داد روي کار آوردن يک هيتلر و موسلينيسم در ايران بود و اين را به رضاخان آموختند تا وي مطرح کند قصد تشکيل يک حکومت جمهوري در ايران دارد.

کد خبر: 10790

باشگاه خبرنگاران/ عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينکه ملي گرايي غرب و انگليس منتهي به ديکتاتوري وابسته به رضا خان شد گفت: آنچه انگليس در عمل انجام داد روي کار آوردن يک هيتلر و موسلينيسم در ايران بود و اين را به رضاخان آموختند تا وي مطرح کند قصد تشکيل يک حکومت جمهوري در ايران دارد.

حسن رحيم پور ازغدي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي‌ در افتتاحيه‌ نونزدهمين همايش بيداري دانشجويي و تمدن سازي نوين اسلامي که صبح امروز در دانشکده‌ ادبيات دانشگاه فردوسي برگزار شد اظهار داشت: توليد گفتمان چه براي نقد قدرت و چه براي توجيه قدرت هر دو طبق تحريف‌هاي صورت گرفته روشن فکري محسوب مي‌شود.

رحيم پور ازغدي‌ اضافه کرد: در واقع روشنفکران غرب با اين تعريف‌ پيامبران عصر روشنگري محسوب مي‌شوند! اما در انقلاب اسلامي درست عکس اين اتفاقات رخ داد مبناي فرهنگ سازي در طول سال‌هاي 42 تا 57 به دنبال ساخت تمدن اسلامي بود و به فرموده امام خميني(ره) خطاب به انقلابيون که مي‌فرمودند از مکاتب شرقي و غربي، تبري بجويد و واگن خود را به موتور هگل و مارکس نبنديم. ايشان هميشه تاکيد مي‌کردند ما خودمان مکتب داريم و آن مکتب انبياء است.

وي اضافه کرد: بنا بر اين تعريف، انقلاب ما نيز مثل هگل و مارکس شکل نگرفت. چرا که بر اساس منطق‌هاي غرب هيچ جنبش انقلابي صورت نمي‌گيرد مگر آنکه زير نظر يکي از انقلاب‌هاي معروف و مطرح باشد يعني با شعارهاي ليبراليسم يا سوسياليستي منطبق باشد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي طبق تحليل نظريه پردازان و روشنفکران غربي انقلاب ديني معني نداشت چه رسد به تمدن ديني و اسلامي آنها انقلاب مشروطه و نهضت نفت در ايران را محصول‌ گفتمان کمونيسم و ليبراليسم مي‌دانستند در حالي که مشروطه يک انقلاب کاملا ديني بود که اولين شهيد آن نيز يک طلبه بود و شروع آن از پايگاه‌هاي مردمي در مساجد آغاز شد، اما پس از گذشت مقطع زماني کوتاهي عده‌اي اين انقلاب را به مشروطه انگليسي منحرف کردند و انقلاب مشروطه را به اسم روشن‌فکري دزديدند و حاصل نتيجه آن حکومت ديکتاتوري رضا خان شد.

وي ادامه داد: در نهضت نفت نيز مردم با عرق ديني به صحنه آمدند و در حقيقت اين مبارزه را مبارزه در راه فقه مي‌دانستند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينکه ملي گرايي غرب و انگليس منتهي به ديکتاتوري وابسته به رضا خان شد ادامه داد: آنچه انگلستان در عمل انجام داد روي کار آوردن يک هيتلر و موسلينيسم در ايران بود و اين را به رضا خان آموختند تا وي مطرح کند قصد تشکيل يک حکومت جمهوري در ايران دارد.

وي ادامه داد: با اين عملکرد انگلستان شعار جمهوري کلمه حقي شد که پشت آن منظور و مفهوم باطلي پنهان شده بود اين جمله‌اي بود که شهيد مدرس خطاب به تشکيل حکومت جمهوري به رضا خان عنوان کرد.

وي افزود: در اين ميان روشن فکران‌ پيدا شدند که بدون توجه به روند اجتماعي طي شده حرف‌هايي را در داخل زده و شعار برابري و سوسيلاسيتمي سر دادند.

وي تصريح کرد: اين روشنفکران آن موقع در ايران کلماتي نوين را به کار مي‌بردند براي مثال کلماتي همچون سوسياليسم، دکارت و مارکس.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دل اين گونه تفکرات انقلاب اسلامي با اين مباني بيرون نمي‌آمد تصريح کرد: هنوز غرب به دنبال جا انداختن برخي مفاهيم‌ خود در ميان ‌آن روشن فکران بود گروه‌هاي چپي مي‌گفتند ما جهان وطني هستيم و ملت دولت‌ها مطرح نيستند و اين در صورتي بود که جريان غربي ناسيوناليسمي و ملت گرايي حرف مي‌زد.

وي ادامه داد: در قبل از انقلاب مصدق مي‌گفت ملت ايران مهم است و نبايد نوکري انگليس را بکنيم و جريان فاشيسمي هم نمودي از خود شاه بود.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: بعد از آنکه مشاهده کردند که چپي‌ها شعارهاي جهاني سازي را سر دادند شاه هم شعار نزديک بودن و رسيدن به تمدن جديد غرب را سر داد.

وي با بيان اينکه در قبل از انقلاب مولفه‌ علم و اقتصاد در ايران افول مي‌کرد گفت: قبل از انقلاب اسلامي ايران هيچ گونه سهمي در علم و اقتصاد در جامعه جهاني نداشت و امروز غربي‌ها مي‌گويند که ايران توانسته به سرعت متوسط توليد علم در جهان را کسب کند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: غرب به دنبال اشاعه فرهنگ مصرفي و وابستگي ايران به خود بود در اين ميان غرب ديد که مکتبي به نام اسلام به ميان آمده و مي‌خواهد به جاي آمريکا و انگليس در جهان مسلط باشد.

وي با بيان اينکه غرب که مدعي شعار جهاني سازي است خود نوعي دلنگران مي‌باشد اظهار داشت: غرب جلوي هر گونه حرکت‌هاي اضافه دولت را مي‌گرفت و حال اسمي از رقيبي به ميان آمده که از حرکت جهاني حرف زده و از استقلال دفاع مي‌کند.

ازغدي ادامه داد: ادعا مي‌کردند که اسلام وحدت ايدولوژيک را جايگزين وحدت ملي کرده است و امام مي‌گويد همه حکومت‌هاي فاسد مي‌بايست سرنگون شود.

وي با بيان اينکه بيداري اسلامي مفهومي از تفکر اسلام بود اضافه کرد: غرب ديد که طبقه‌هاي مختلف کارگري در ايران وجود ندارد بلکه‌ اين قشر در اسلام مورد توجه ويژه نيز قرار گرفته و اسلام معادلات آن را به هم مي‌ريزد به دنبال سرنگوني اين تئوري درآمد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: زماني که غرب احساس کرد ديگر تيرهايش به هدف نمي‌خورد و تئوري ساخته شده آنها به واقعيت نمي‌رسد تصميم گرفتند که به عکس آن عمل کنند.

ازغدي با بيان اينکه برخي در اين ميان گفتند که از مولفه‌ مذهب استفاده کرده تا به اهدافمان برسيم تصريح کرد: غرب مي‌خواست گفتمان چپ برابري طلب را تلفيق و به همراه ملي گرايي و مذهب ادغام کند و آن را در ايران رواج دهد در جاي ديگر عرفان‌هاي نزول را جايگزين دين و مذهب کرد و در اين ميان افرادي را در داخل يافت که حرف‌هاي غرب را ديکته کند.

وي با بيان اينکه ملت ايران براي ايجاد انقلاب اسلامي دنبال اين گونه حرف‌ها نبوده و ادبيات گفتاري امام با اين گونه شعارها منافات داشت تصريح کرد: مبناي انقلاب اسلامي، مبناي جديد بود و غرب در اين ميان تقصير را به گردن مردمي انداخت که ايدولوژيک آنها بالغ نشده و اين در صورتي بود که بايد مي‌گفت تئوري‌هاي من به درد ملت ايران نمي‌خورد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينکه امروز هم متاسفانه در برخي از دانشگاه‌ها اساتيدي با همين ادبيات افکار پوچ خود را براي دانشجويان ديکته مي‌کنند تصريح کرد: غرب نمي‌فهمد که قبل از انقلاب اگر ايران عقب مانده بود اين امر محصول کار فکري آنها بوده است.

وي افزود: تصور تمدن‌ سازي براي غرب سخت بود توقع نداشت که جرياني غير وابسته به خودش با تعداد کمي از مردم بتواند انقلابي را رقم بزند و در ميان آن را به ديگر کشورها صادر کند.

ازغدي با بيان اينکه اين گونه جريانات و تفکرات بعد از انقلاب نيز در حکومت آمدند ولي با شکست مواجهه شدند اضافه کرد: برخي در اين ميان تاکيد کردند که از اين قبيل جبهه‌ها که مانع پيوستن به اردوگاه‌هاي غرب مي‌شود به دليل اين است که هنوز اين جريان‌ها در ايران اميدوارند.

وي تصريح کرد: غرب مدعي بود که روشنفکري کامل براي فهم ايران سخت است پس درصدد بود که مطالب کتبي را با عرفان‌ ادغام کنيم.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينکه انقلاب اسلامي توانسته افکار و عقايد خود را به خوبي به ديگر کشورها صادر کند گفت: امروز شاهديم که سفارتخانه‌هاي غربي در يمن تعطيل شده‌اند و آمريکا گفته که وضعيت جديد يمن را به رسميت نمي‌شناسيم و مي‌توان پيش بيني کرد که غرب براي جبران اين عمل به دنبال ايجاد جنگ‌هاي داخلي در يمن است.

وي افزود: هر کشوري که به سمت انقلاب اسلامي سوق پيدا مي‌کند غرب به دنبال ايجاد جنگ داخلي در آن کشور است آمريکا تصور مي‌کرد که عراق و افغانستان را مي‌گيرد و به زودي ايران را از پا مي‌اندازد ولي اين جريان برعکس شد و ملت و دولت عراق امروز همپا با افکار ايران هستند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به مسائل و جنگ‌هاي پيش آمده در عراق گفت: ما در عراق حضور نظامي غير مستقيم داشتيم، فرماندهي، مشاوره، کمک‌هاي تسليحاتي از سوي ايران بود و پيروزي عراق ، سوريه و لبنان به لطف کشور ايران است.

وي اظهار داشت: غرب درصدد است که نگذارد مرحله دوم تمدن اسلامي در ايران شکل بگيرد.

رحيم پورازغدي ادامه داد: مردم در راهپيمايي سه روز قبل نشان دادند که علي‌رغم تمام مشکلات موجود از آنچه خود ساخته و به عرصه آورده‌اند نگهباني مي‌کنند آن‌ها معتقدند مفاسد بايد اصلاح شود اما ما دست از انقلابمان برنمي‌داريم.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: با توجه به حجم بالاي جمعيت شرکت کننده در راهپيمايي 22 بهمن من مي‌خواهم بدانم آيا واقعا سانديس تا اين حد معجزه مي‌کند؟

وي با اشاره به بخش ديگري از متون منتشر شده مبني بر توطئه غرب اظهار داشت: دو جريان در غرب به وجود آمد بخشي از آن نوعي دعواي زرگري و بخشي ديگر اختلاف بر سر روش سرکوب انقلاب‌هاست اما هدف هر دوي آن‌ها واحد است.

رحيم پورازغدي افزود: عده‌اي معتقد به برخورد خشنند و عده‌اي ديگر از اين توطئه‌گران معتقدند بايد در درون مسلمانان نفوذ کرد و به اين ترتيب آن‌ها را از پا درآورد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي خطاب به دانشجويان حاضر در جلسه اظهار داشت: در زمان شما اتفاقات بزرگي رخ داد تنها ظرف چند سال چند کشور مهم اسلامي دوباره به دامان اسلام بازگشت و امروز از افغانستان تا فلسطين مسلمانان مي‌توانند بدون ويزا سفر کنند.

وي با تاکيد براينکه اين اتفاقات نشات گرفته از قدرت مسلم منطقه يعني جمهوري اسلامي ايران است تصريح کرد: اين در حالي است که سازشگران غرب مرتبا هشدار مي‌دهند که آيا متوجه شکست‌هاي پي در پي اسرائيل از ايران نيستيد اسرائيل 5 شکست پشت سر هم از ايران خورد و نخست وزير اين کشور هفته قبل اعلام کرد ما تازه با غزه روبه رو شديم که تحت اين شرايط قرار گرفتيم چه طور مي‌توانيم با خود ايران درگير شويم.

رحيم پورازغدي ادامه داد: براين اساس تنها راه جلوگيري از گسترش انقلاب‌ها در منطقه برخورد نرم با آن‌ها و يکي از مصاديق آن گسترش شيعه انگليسي بود طبق اين متون آمده است ما عليه فعاليت جنبش‌هاي اسلامي در کشورهاي اسلامي سال‌هاست مبارزه مي‌کنيم در صورتي که اگر با کمي عقلانيت پيش مي‌رفتيم مسلمانان تنها تبديل به چالش عليه غرب مي‌شدند ما قادر بوديم تفاوت‌هاي ايدئولوژيک بين اسلام و غرب را تحمل کنيم اما به رويارويي با آن‌ها رفتيم.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي اضافه کرد: اين نظريه‌پردازان غرب معتقد به دموکراسي سکولار هستند به معني اين که هم آزادي باشد و هم دين و مذهب فقط دکور صحنه انقلاب‌ها باشد. اما مردم سالاري ديني به معني آن است که حاکمان را مردم انتخاب و عزل و نصب کنند و حرکت در چارچوب دين باشد.

رحيم پورازغدي با تاکيد براينکه کدام انقلاب مادي در جهان ظرف 35 سال، 35 انتخابات داشته است تصريح کرد: کشورهاي به اصطلاح مدرن مثل فرانسه و آمريکا، تا مدت‌ها پس از تشکيل حکومت خود از قانون اساسي بي‌بهره بودند اما امام خميني(ره) همان روزهاي ابتداي تشکيل انقلاب اسلامي دستور تدوين قانون اساسي را صادر نمود.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: براساس اين متون غربي‌ها معتقدند بهتر است در انقلاب‌هاي شکل گرفته در کشورهاي اسلامي به ظاهر با روند انقلاب متحد و هم عقيده شويم و در اتاق فرمان روشن فکران و مسئولين اين انقلاب‌ها نفوذ کرده و آن را به آن‌ها فرمان دهيم چون در تمام اين انقلاب‌ها انسان‌هاي ليبرال منش و سازش کار براي همکاري با ما وجود دارند.

وي ادامه داد: براين اساس آن‌ها معتقد به همراهي با اسلام هستند به اين ترتيب که در ابتدا عنوان مي‌کنيم اسلام خوب است ما تنها با اسلام سياسي مشکل داريم در ادامه اين روند و در مرحله بعد بگوييم ما با اسلام سياسي هم موافقيم تنها با افراطيون آن‌ها مسئله داريم و آنگاه رهبران و افراد تاثيرگذار اين انقلاب‌ها را تحت عنوان افراطيون خطاب کنيم.

رحيم پورازغدي در ادامه گريزي به نحوه حکومت‌داري در آمريکا و انگلستان زد و گفت: در اين کشورها هيچ گاه شاهد تقسيم بندي براساس دين نيستيم اما همين قدرت‌ها در کشورهاي مسلمان مانند سوريه، عراق و لبنان قدرت را براساس قوم و دين تفکيک مي‌کند مثلا در عراق نخست وزير بايد شيعه باشد رئيس مجلس سني باشد و رئيس‌جمهور کرد باشد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: طبق اين متون غربي‌ها اعتراف کردند ما به سادگي مي‌توانيم با شکاف‌هاي موجود بين قوميت‌ها و مذاهب در اين حکومت‌ها رسوخ کرده و انسان‌هاي غرب‌گرايي که در آرزوي حضور در کشورهاي ما هستند بهترين وسيله براي پيشبرد اين اهداف است.

وي با اشاره به بخش ديگري از اين اعترافات اظهار داشت: آن‌ها عنوان مي‌کنند براي شکل گيري اين اوضاع بايد تصميم‌گيران ما درک بهتري از اسلام داشته باشند و دو نکته را در اين روند از نظر دور ندارند اول آنکه مسلمانان بايد از تشکيل تمدن اسلامي مايوس شوند و دوم آن که بفهمند ما قصد تحقير آن‌ها را نداريم بلکه آن‌ها واقعا حقيرند و شاهد اين مدعا آن باشد که شما لباس‌هاي ما، سبک زندگي ما و متون ما را ترجمه و دنبال مي‌کنيد لذا اين اعمال بيانگر آن است که مسلمانان واقعا حقيرند.

رحيم پورازغدي ادامه داد: در ادامه بايد کاري کنيم تا مسلمين باور کنند اين نژاد آن‌هاست که حقير است تا کينه‌اي از ما به دل نگيرد اگر آن‌ها باور کنند ذاتا نمي‌توانند کاري انجام دهند ديگر به دشمنان ما تبديل نخواهند شد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به اين که احياي تمدن اسلامي نبايد در ذهن مسلمين خطور کند ادامه داد: براساس اين اعترافات در صورت احياي چنين تفکري مسلمين کاري براي احياي تمدن اسلام انجام مي‌دهند و اين به هيچ عنوان به نفع ما نيست.

وي در پايان با اشاره به بخش نهايي اين اعترافات اظهار داشت: آن‌ها ادعا کردند اگر نتوانيم جمهوري اسلامي را کنترل کنيم کنترل کل جهان از دست ما خارج خواهد شد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر