صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

احمد خرم: اصلاح طلب هيچگاه اپوزيسيون نمي شود

احمد خرم در پاسخ به اين سوال که اکنون اصلاح طلبان چه کنند مي گويد« آنچه بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد اين است که لازم است اصلاح‌طلبان در حوزه‌هاي اجتماعي فعاليت بيشتري داشته باشند تا بتوانند جنبش اجتماعي را با خود همراه کنند» اين توصيه احمد خرم فعال سياسي و عضو بنياد باران به احزابي مانند نداي ايرانيان است. سال ها ست از دوره وزارت او مي گذرد

کد خبر: 10693

نداي ايرانيان/ احمد خرم در پاسخ به اين سوال که اکنون اصلاح طلبان چه کنند مي گويد« آنچه بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد اين است که لازم است اصلاح‌طلبان در حوزه‌هاي اجتماعي فعاليت بيشتري داشته باشند تا بتوانند جنبش اجتماعي را با خود همراه کنند» اين توصيه احمد خرم فعال سياسي و عضو بنياد باران به احزابي مانند نداي ايرانيان است. سال ها ست از دوره وزارت او مي گذرد وزارتي که با استيضاح مجلس هفتم اصول گرا پايان يافت اما همچنان معتقد است که يک دست شدن دولت و مجلس در ايران فساد زاست. مشروح مصاحبه احمد خرم با سايت خبري و تحليلي نداي ايرانيان در ذيل آمده است:

بسياري از اصلاح طلبان، از اصلاحات تعريف اصلاحات گام به گام و تدريجي را دارند؛ معناي اصلاحات گا م به گام در ديدگاه فعالين سياسي اصلاح طلب چيست؟

اصلاحات در مقابل انقلاب و نگرش هاي انقلابي قرار دارد. در اصلاحات حرکت سياسي گام به گام براي اصلاح امور انجام مي شود؛ يعني اصلاح طلب اصل را مي پذيرد و اين در مقابل انقلابي گري قرار دارد. اصلاحات طلب نظم موجود را مي پذيرد و با تکيه بر قانون اساسي گام به گام براي پيشرفت جامعه مدني، گسترش قانون گرايي و مبارزه با ناکارآمدي اداري مي پردازد. جامعه شناسان و اساتيد علوم سياسي از واژه رفرميسم استفاده مي کنند که بدين سان رفرميسم يا اعتقاد به اصلاحات گام به گام به عنوان تنها روش «معقول» و «واقع بينانه» و «متخصصانه» و «علمي» قلمداد مي شود و هميشه در برابر «راديکاليسم» که اعتقاد به اصلاحات ريشه اي دارد به عنوان مبارزه با هرج و مرج طلبي و تندروي قرار مي گيرد.اصلاح طلب بيش از هر چيز خود را درون حکومت مي بينند و تعامل و گفت و گو را در درون نظام دنبال مي کند به دنبال حذف رقيب نيست بلکه به دنبال رقابت است. چرا که اصلاح طلب يکدست شدن دولت و مجلس را عامل فساد مي داند بنابراين رقيب را هميشه تحمل مي کند.

منظور اصلاح طلبان از تعامل و گفت و گو چيست؟

اولين چيزي که بايد روشن کنم اين است که اصلاح طلبان بخشي از نظام هستند متاسفانه برخي از اصلاح طلبان در دامي افتاده اند که خودشان از آن بي خبرند. همگان به درستي مي دانند که اصلاح طلب هيچ گاه در جايگاه اپوزيسيون قرار نمي گيرد بلکه در عين نگاه نقادانه و موشکافانه به مسائل موجود خود را در درون نظام تعريف مي کند. از آنجا که اصلاح طلبان امروز پديد آورندگان نظام فعلي بودند بنابراين نبايد به کساني که مدعي دور شدن اصلاح طلبان از نظام جمهوري اسلامي هستند فرصت بروز و ظهور بدهند. .تعامل و گفت و گو در چارچوب قانون و نظام موجود هم تاکتيک اصلاح طلبي است و هم استراتژي. اصلاحات فقط در چارچوب نظام فعلي موضوعيت پيدا مي کند. تلاش براي خارج کردن اصلاح طلبان از قدرت و حتي خروج خود خواسته برخي از اصلاح طلبان از قدرت خسارت زيادي را به کشور وارد کرد. تمام فسادهايي که ما امروز در بخش هاي اداري، اقتصادي و حتي سياسي مي بينيم يک دليل داشت و آن ناشي از قدرت گرفتن يک جناح خاص در دولت، مجلس و.... بود.

برخي مي گويند دليل اصلي فساد اداري امروز از همراه بودن دولت و مجلس اصول گرا نيست قبلا هم بوده است. به هر حال اگر اصلاح طلبان مجلس را سال آينده در دست بگيرند؛ باز هم دولت و مجلس يک دست مي شود آن وقت دچار فساد مي شويم؟

منظور من کنار زدن رقيب و اجازه ندادن به جناح رقيب براي نظارت بود.آنچه در 8 سال گذشته رخ داد حذف کامل نظارت رقيب بود. اگر اصلاح طلبان هم به اين سمت حرکت کنند. انحصار طلب اند نه اصلاح طلب. در کشورهاي توسعه يافته اين نظارت بر دوش احزاب و ديگر سازمان هاي نظارتي است بعلاوه هيچ گاه رقيب خود را از صحنه سياسي بدر نمي کنند در بسياري از کشورها دولت در سايه و ناظر وجود دارد. حال که در ايران ما احزاب قوي و ناظر نداريم لازم است از طريق تعامل و گفت و گو نظارت رقيب را بپذيريم وگرنه اتفاقات گذشته تکرار مي شود.جناح بي رقيب قطعا خودش دچار فساد و اضمحلال مي شود و کشور را به اين سمت هدايت مي کند. به همين دليل اصلاح طلبي در انتخابات و جابه جايي قدرت تعريف مي شود.

آينده سياسي اصلاح طلبان را چگونه به تصوير مي کشيد در انتخابات مجلس ما در نهايت چه تاکتيکي را در پيش خواهيم گرفت؟

چه بخواهيم و چه نخواهيم اصلاح طلبي ماندگار خواهد بود چنانکه اين پاردايم مسئله اصلي جامعه است منتهي راه موثر بودن اصلاح طلبان اتحاد ودر کنار خاتمي ماندن است. از سوي ديگر تقويت احزاب و شرکت موثر در انتخابات راه قدرت يابي جريان اصلاح طلبي است.معتقدم بر آينده مجلس بايد بايد بر سر منافع ملي با اصولگرايان معتدل،تعامل و گفت‌وگو شود. ائتلاف اصلاح‌طلبان با اصولگرايان معتدل نه در قالبي رسمي بلکه به شکل هماهنگي براي جلوگيري از ريزش آرا به سبد راي افراطيون مي‌تواند شکل بگيرد.با عملکرد بد و بحران‌زاي هشت ساله دولت اصولگرا، شرايط براي اقبال مردم به اصلاحات بيش از پيش و حتي خرداد ۹۲ که در آن انتخابات، آقاي روحاني با گفتمان اصلاحات پيروز شد، است. شرايط در بدنه اجتماعي براي اصلاح‌طلبان مساعد است هرچند برخي قول‌ها و وعده‌هاي دولت در مسير تحقق قرار دارد. اصلاح‌طلبان نسبت به گذشته واقع‌بينانه‌تر شده‌اند. برخي اصلاح‌طلبان هم که قبلا تندروي‌هايي داشته‌اند، نيز معتدل شده‌اند و به نظرم اصلاحات از نظر ديدگاه و مشي حرکت، منسجم‌تر و يکدست‌تر شده است. اگر گروهي در اصلاحات دچار رفتارهاي حذفي و راديکال شود، از بدنه اجتماعي اصلاحات نهيب مي‌خورد. محسوس است که مشي اعتدال در اصلاحات کارساز است. معتقدم بايد در صحنه رقابت بود و از طريق سازوکار‌هاي نهادهاي مدني فعاليت کرد، زيرا اين سازوکار‌ها موجب همراهي مردم و تضمين پيروزي در انتخابات مي‌شود. اصلاح‌طلبان هم با تدبير بيشتر و ساماندهي بهينه‌تر عمل مي‌کنند. در دوم خرداد مواضع اصلاح‌طلبان در ابعاد مختلف روشن نبود ولي هم‌اينک مواضع اصلاح‌طلبي در ابعاد سياسي، ‌اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي روشن است و براي هر يک از اينها برنامه دارند.

به نظر مي رسد جامعه فعلي چندان سياسي نيست. اصلاح طلبان چه برنامه و چه گفتماني را بر گزينند تا جامعه را با خود همراه کنندو پيروز انتخابات شوند؟

آنچه بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد اين است که لازم است اصلاح‌طلبان در حوزه‌هاي اجتماعي فعاليت بيشتري داشته باشند و بتوانند جنبش اجتماعي را با خود همراه کنند.اصلاح‌طلبان با بدنه و راس معتدل جريان اصولگرا تعامل دارند. فکر مي‌کنم از ابتداي دولت نهم و حتي قبل از آنکه احمدي‌نژاد شوراي هماهنگي اصولگرايان را از بين ببرد، زمينه تعامل اصلاح‌طلبان با اصولگرايان معتدل و منطقي براي تعامل و رقابت سالم و نه تقابل وجود داشت اما دولت احمدي‌نژاد موجب شد تا زمينه‌هاي گسست فراهم شود. چنانچه طيف تندروي اصولگرا مجهز به ميدان بيايد، شرايط براي همکاري و ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل فراهم‌تر مي‌شود. ائتلاف اصلاح‌طلبان با اصولگرايان معتدل نه در قالبي رسمي بلکه به شکل هماهنگي براي جلوگيري از ريزش آرا به سبد راي افراطيون مي‌تواند شکل بگيرد. معتقدم اصولگرايان و اصلاح‌طلبان در صورت تعامل مي‌توانند با هم مملکت را اداره کنند که نمونه آن را در دهه اول انقلاب ديديم. به ياد دارم زماني که آقاي ناطق‌نوري، وزير کشور شدند، مي‌گفتند يکي از افتخاراتم اين است که شهيد سليمي و شهيد آل‌اسحاق و بنده را جذب وزارت کشور کردند. ما بايد به شرايطي باز گرديم که همديگر را تحمل کنيم و افراد معتدل و دلسوز انقلاب و ضد فساد با هم و يکي شوند.اصلاح‌طلبان براي جذب نخبگان مشکلي نداشته و ندارند. به نظرم اصلاح‌طلبان بايد براي اداره کشور يک برنامه عملياتي براي سه مقطع کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت و در همه ابعاد داشته باشند و بر اساس آن عمل کنند. لازم است اصلاح‌طلبان بيش از پيش به چهار دهک جامعه توجه داشته باشند و در جهت بهبود وضعيتي معيشتي آنان و ايجاد رفاه اجتماعي در جامعه تلاش کنند. متاسفانه يکي از نقاط ضعفي که اصلاح‌طلبان در سال‌هاي گذشته از آن ضربه خوردند، عدم توجه کافي به اقشار ضعيف بود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر