صفحه نخست >> سیاسی تعداد نظرات: 0

چگونه مي‌توان به بحران ساختگي اتمي پايان داد؟

ايران در جنگ با عراق در زمان صدام حسين در هيچ شرايطي به استفاده از تسليحات شيميايي روي نياورد، چرا که استفاده از چنين تسليحاتي را مغاير دستورات اسلام مي‌دانست. با توجه به شرايط موجود و همکاري هاي ايران پس از توافق اوليه سال گذشته، به نظر مي رسد مذاکرات در زمينه قابليت هاي اين کشور در ساخت بمب هسته اي روي روال پيش برود.

کد خبر: 1060

متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

ايران در جنگ با عراق در زمان صدام حسين در هيچ شرايطي به استفاده از تسليحات شيميايي روي نياورد، چرا که استفاده از چنين تسليحاتي را مغاير دستورات اسلام مي‌دانست.
با توجه به شرايط موجود و همکاري هاي ايران پس از توافق اوليه سال گذشته، به نظر مي رسد مذاکرات در زمينه قابليت هاي اين کشور در ساخت بمب هسته اي روي روال پيش برود. اما رسيدن به توافقي نهايي در واقعيت چندان ساده نيست. به گفته گراهام فولر معاون شوراي اطلاعات ملي آمريکا، اين کشور و در بسياري موارد اروپا بحراني ساختگي ايجاد کرده اند و اکنون يافتن شيوه اي براي غلبه بر شک و ترديدهاي ناشي از اين بحران هاي ساختگي ساده نيست.
گرث پورتر روزنامه نگار در کتاب جديد خود تحت عنوان «بحران ساختگي» بسياري از تلاش هاي آمريکا را که عمدتا با همکاري اسرائيل و به منظور در دام انداختن ايران انجام داده، نمايان ساخته است.
اما پيش از پرداختن به نکات حائز اهميت در کتاب پورتر، لازم است به مسئله اخلاقيات در کشور اسلامي ايران پرداخته شود. آيت الله خميني رهبر فقيد و آيت الله خامنه اي رهبر معظم ايران در موارد بسياري به وضوح بيان کرده اند ساخت بمب هسته اي با باورهاي اسلامي اين کشور مغايرت دارد و خلاف احکام فقهي است.
باور اين اظهارات چندان دشوار نيست. ايران در جنگ با عراق در زمان صدام حسين در سال 1980 در هيچ شرايطي به استفاده از تسليحات شيميايي روي نياورد، چرا که استفاده از چنين تسليحاتي را مغاير دستورات اسلام مي دانست؛ اما عراق در مقابل از تسليحات شيميايي عليه ايران استفاده کرد. ايران همواره بر اخلاقيات پافشاري کرده است. باورهاي مذهبي و اسلامي ايران بسيار متفاوت از اعتقادات افراطي داعش و يا طالبان پاکستان است.
اما در مقابل، آمريکا چندان به باورهاي غربي خود چه اعتقادات دين مسيحيت و چه باورهاي سکولاريستي، پايبند نبوده است. آمريکا نيز همانند برخي کشورهاي اروپايي، در طي جنگ هشت ساله ايران و عراق، سلاح هاي مخرب و همچنين اطلاعات نظامي در اختيار رژيم صدام حسين قرار داد.
با اين حال، نمي توان واقعيت پيچيدگي عملکرد ايران را در زمينه هسته اي رد کرد. ايران به نوعي آمريکا، اتحاديه اروپا و مقامات نظارت هسته اي و آژانس بين المللي انرژي اتمي را به بازي گرفت. ايران در تحقيقات هسته اي خود مسيري مستقيم را براي رسيدن به استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي نپيمود و در برخي بخش هاي کليدي، امکان استفاده دوگانه از زيرساخت هاي هسته اي وجود داشت.
ايران در حقيقت براي ترغيب غرب به لغو تحريم ها اين بازي را آغاز کرد. ابهامات موجود در زمينه مطالعات هسته اي ايران تنها اهرمي بود که اين کشور براي ترغيب غرب به لغو تحريم ها از آن استفاده کرد.
در واقع، همين ابهامات بودند که آمريکا و اروپا را به پاي ميز مذاکره کشاندند. مسئله غني سازي اورانيوم تاکتيک ايران براي لغو تحريم هاي اعمال شده عليه اين کشور و کيش و مات کردن بوش در بازي تغيير رژيم در ايران بود.
با اين وجود، ايران براي از بين بردن شک و ترديد آمريکا، اتحاديه اروپا، آژانس بين المللي انرژي اتمي و اسرائيل تلاش هاي بسياري کرد. آنها نيز به نوبه خود تلاش مي کنند تا به جهان ثابت نمايند ايران قصد ندارد بمب اتم بسازد؛ اما زمان مانع اصلي در اين روند محسوب مي شود.
پورتر در کتاب خود به چند نکته حائز اهميت اشاره مي کند:
بوش در سال 2004 آشکارا از حمايت از توافقنامه ميان ايران با انگليس، آلمان و فرانسه خودداري کرد. طبق اين توافقنامه، ايران به داشتن برنامه محدود هسته اي متعهد مي شد و هيچگاه تهديد تکثير تسليحات اتمي به وجود نمي آمد.
جورج دابليو بوش رئيس جمهور پيشين آمريکا برآورد اطلاعاتي سال 2007 را مبني بر متوقف شدن تحقيقات ايران در زمينه تسليحات هسته اي در سال 2003، ناديده گرفت.
گزارش اطلاعاتي منتشر شده از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال 2009 مبني بر فعاليت هاي پنهاني ايران در زمينه تسليحات هسته اي، ساختگي و منشاء آن اطلاعات اشتباه ارائه شده از سوي اسرائيل بود.
بوش با مطرح کردن مسئله «تغيير رژيم در ايران» به وخيم تر شدن روابط بين تهران و واشنگتن دامن زد. اين مسئله دليل اصلي بوش در خودداري از حمايت از توافقنامه ايران و اروپا در زمينه هسته اي بود.
اکنون، در دوران رياست جمهوري باراک اوباما، آمريکا سعي دارد به تدريج روابطي بر پايه اطمينان متقابل با مقامات ايران ايجاد کند؛ با اين حال، آمريکا براي اثبات اينکه سياست هاي خود را در مقابل ايران تغيير داده است، مي بايست انعطاف بيشتري نشان دهد. تنها در اين صورت امکان دستيابي به توافقنامه اي نهايي فراهم خواهد شد و رعب و وحشت از ايران مجهز به بمب هسته اي پايان خواهد يافت.

نظرات بینندگان

ارسال نظر