صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

افزایش بقای بیماران سرطان پستان بعد از جراحی!

کد خبر: 73

مدیرگروه پژوهشی بیماری‌های پستان پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی گفت: ارتباط فاصله زمانی شروع شیمی درمانی بعد از جراحی و بقای بیمار همیشه مطرح بوده است، اما زمان دقیقی برای این محدوده زمانی دقیقا مشخص نیست.

دکتر آسیه الفت‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشی ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اینکه در بسیاری از مطالعات انجام شده، ارتباط زمانی جهت شروع شیمی درمانی پس از جراحی پیدا نشده است، با اشاره به پژوهش انجام شده در این زمینه گفت: در برخی از مطالعات این زمان بسیار متغیر است. لذا در تحقیق حاضر، رابطه تاخیر شروع شیمی درمانی پس از جراحی با بقای بیماران سرطان پستان با استفاده از دو روش آماری آنالیز رگرسیون و LCA بررسی شده است.

مدیرگروه پژوهشی بیماری‌های پستان با اشاره به این نکته که روش معمول در تعیین تاخیر درمان، آنالیز رگرسیون است که تقسیم‌بندی‌های زمانی از پیش تعیین شده‌ای دارد، افزود: این بررسی یک روش آنالیز جدید را در این زمینه تحت عنوان «Latent class Analysi» معرفی می‌کند که محدودیتهای آن نسبت به روش معمول کمتر است و بر اساس خصوصیات هر منطقه فاصله زمانی ایمن را بین جراحی و شروع شیمی درمانی تعیین می‌کند.

این جراح عمومی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه در روش رگرسیون فاصله زمانی بیش از 10 هفته از جراحی در هر دو منطقه جغرافیایی تحت بررسی، منجر به کاهش بقای بیماران شده است، اما با استفاده از روش Latent class Analysi، در دو منطقه بر اساس جمعیت آنها زمان‌های متفاوتی (57 روز برای یک منطقه و 70 روز برای منطقه دوم) به دست آمده است که دقت بیشتر این روش را نشان می‌دهد.

منبع : ایسنا

نظرات بینندگان

ارسال نظر