صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

آيا ميدانيد ژن هاي زيبايي به نسل هاي آينده منتقل ميشود؟

نتايج تحقيقات تازه دانشمندان حاکي است : زنان طي نسل هاي متمادي در يک سير تکاملي ، زيباتر و جذاب تر شده اند .تعداد فرزندان زنان «بسيار زيبا» نيز 6 درصد بيش از زناني با جذابيت کمتر است.اين الگو باعث شده که زنان طي نسل ها، زيباتر و جذاب تر شوند در حالي که مردان از نظر زيباشناسي همچون نياکان اوليه خود «غيرجذاب» باقي مانده اند

کد خبر: 5835

مجله دلگرم/ نتايج تحقيقات تازه دانشمندان حاکي است : زنان طي نسل هاي متمادي در يک سير تکاملي ، زيباتر و جذاب تر شده اند .تعداد فرزندان زنان «بسيار زيبا» نيز 6 درصد بيش از زناني با جذابيت کمتر است.اين الگو باعث شده که زنان طي نسل ها، زيباتر و جذاب تر شوند در حالي که مردان از نظر زيباشناسي همچون نياکان اوليه خود «غيرجذاب» باقي مانده اند

اين مطالعه که توسط محققان دانشگاه هلسينکي فنلاند صورت گرفته نشان مي دهد: زنان زيبارو نسبت به همتايان زشت تر خود فرزندان بيشتري دارند و البته سهم بالاتري از اين فرزندان دختر هستند.
دانشمندان معتقدند اين الگو باعث شده که زنان طي نسل ها، زيباتر و جذاب تر شوند در حالي که مردان از نظر زيباشناسي همچون نياکان اوليه خود«غيرجذاب» باقي مانده اند
«مارکوس جوکلا» کارشناس دانشگاه هلسينکي در اين تحقيق نتيجه گرفته است: زنان زيبارو، 16 درصد بيشتر از همتايان زشت تر خود، فرزند دارند و تعداد فرزندان زنان «بسيار زيبا» نيز 6 درصد بيش از زناني با جذابيت کمتر است.
اين اطلاعات در آمريکا و از بررسي چهار دهه زندگي بيش از يک هزار و 200 زن و نزديک به يک هزار مرد گردآوري شده و جذابيت اين افراد براساس تصاوير گرفته شده از آنها و ثبت تعداد فرزندان شان ارزيابي شده است.
در عين حال اين تحقيق نشان مي دهد تعداد فرزندان مرداني با حداقل جذابيت 13 درصد کمتر از مردان ديگر است.

آيا ميدانيد ژن هاي زيبايي به نسل هاي آينده منتقل ميشود؟
اين مطالعه متکي بر تحقيق اخير يک روان شناس در لندن است که معقتد بود فرزندان والدين خوش سيما به احتمال بسيار زياد دختر هستند.
براساس اين گزارش روان شناسان معتقدند زنان در طي نسل ها زيباتر شده اند چونکه تلاش بيشتري در اين راه به خرج داده اند و منابع بيشتري نيز براي اين کار در اختيار داشته اند.
دکتر جک داسيلوا از دانشگاه آدلايد مي گويد: مشخصه هاي خوش سيمايي مثل صورت متقارن شايد بازتابي از کيفيت ژنتيک باشد.
وي مي افزايد: "به عبارت ديگر اگر شما با يک شريک جذاب توليد مثل کنيد فرزند شما کيفيت ژنتيک شريکتان را به ارث خواهد برد که در اين صورت شانس بقا و توليد مثل فرزندتان افزايش مي يابد بنابراين ژن هاي زيبايي با احتمال زيادي به نسل هاي آينده منتقل مي شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر