صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

رابطه سطح سواد و درآمد با عفونت‌هاي انگلي

متخصص انگل‌شناسي و مبارزه با ناقلين گفت: بررسي بسياري از کشورها به ويژه کشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد که عفونت‌هاي انگلي عوارض مالي و جاني گسترده‌اي را موجب مي‌شود.

کد خبر: 477

باشگاه خبرنگاران/ محمد خواجوي، متخصص انگل‌شناسي و مبارزه با ناقلين گفت: بررسي بسياري از کشورها به ويژه کشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد که عفونت‌هاي انگلي عوارض مالي و جاني گسترده‌اي را موجب مي‌شود.

وي با بيان اين که بررسي منظم و مستمر آلودگي‌هاي انگلي در کشورهاي در حال توسعه براي برنامه‌ريزي مناسب جهت مبارزه و کنترل آن‌ها ضروري است، تصريح کرد: البته تاکنون بررسي‌هاي قابل ملاحظه‌اي در خصوص آلودگي‌هاي انگلي صورت گرفته که رابطه اين عفونت‌ها را با سن، جنس، سطح سواد،‌ سطح درآمد، بعد خانوار و سطح بهداشت فردي تأييد کرده است.

خواجوي تأکيد کرد: تحقيقات نشان مي‌دهند که سطح سواد و درآمد، رابطه نزديکي با عفونت‌هاي انگلي داشته به طوري که اين عفونت‌ها در خانواده‌هاي با سطح سواد و درآمد پايين، شيوع بسيار بالايي دارند.

وي با اشاره بالا بودن موارد عفونت‌هاي انگلي در برخي از مناطق کشور، خاطرنشان کرد: ارتقا سطح آگاهي بهداشتي خانواده‌ها به ويژه والدين و همچنين ارائه برنامه‌هاي آموزشي براي دانش آموزان در مدارس، راهکاري مهم و مؤثر براي مبارزه و کنترل عفونت‌هاي انگلي در کشور است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر