صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

با کودکي که «جيغ» مي‌کشد چه کنيم؟

کتر محمد زارع نيستانک با بيان اينکه جيغ کشيدن يا نق زدن پديده‌اي طبيعي براي اعتراض کردن کودکان زير دو سال است، گفت: در سنين بالاتر اعتراض کودک به صورت گريستن و شکايت کردن است بطوري که والدين ناله‌هاي فرزند را هميشه در گوش خود احساس مي‌کنند.

کد خبر: 4112

ايسنا/ يک دکتراي روانشناسي کودک با تاکيد بر اينکه کودک با جيغ کشيدن نياز به جلب توجه والدين دارد، خاطرنشان کرد: کودک هنگام خستگي، گرسنگي يا بيماري جيغ و فرياد مي‌کشد که در اين گونه مواقع بيشترين توجه والدين را مي‌خواهد.
دکتر محمد زارع نيستانک با بيان اينکه جيغ کشيدن يا نق زدن پديده‌اي طبيعي براي اعتراض کردن کودکان زير دو سال است، گفت: در سنين بالاتر اعتراض کودک به صورت گريستن و شکايت کردن است بطوري که والدين ناله‌هاي فرزند را هميشه در گوش خود احساس مي‌کنند.
وي با بيان اينکه برخي جيع کشيدن کودکان را دليل احساس عجز و درماندگي در بيان خواسته‌هايشان مي‌دانند، گفت: شيرخوار وقتي نمي‌تواند کلماتي براي درخواست خود بيان کند، عصباني مي‌شود يا شما وقتي با تلفن صحبت مي‌کنيد، احساس مي‌کند ديگر به او توجهي نداريد.
اين دکتراي روانشناسي کودک با تاکيد بر اينکه کودک با جيغ کشيدن نياز به جلب توجه والدين دارد خاطرنشان کرد: وي هنگام خستگي، گرسنگي يا بيماري جيغ و فرياد مي‌کشد. در اين گونه مواقع کودک دو - سه ‌ساله شما بيشترين توجه شما را مي‌خواهد.
زارع نيستانک تصريح کرد: وقتي کودک جيغ مي‌کشد، چشم در چشم او بيندازيد، منظور او را درک کنيد يا حدس بزنيد که او چه مي‌خواهد. چنانچه سر تکان مي‌دهد، به درخواست او عمل کنيد يا به عناوين مختلف او را سرگرم يا با او بازي کنيد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر