صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

آنتي بيوتيک ها اساساً براي سينوزيت بي فايده اند

التهاب سينوس و بيني يک بيماري خود محدود شونده است. اين بيماري مي تواند 10 روز يا بيشتر طول بکشد، اما آنتي بيوتيک ها بر دوره بيماري تأثيري ندارند.

کد خبر: 4097

شهر خبر/ اگر شما اين زمستان به يک عفونت خفيف سينوسي مبتلا شديد- - يا حتي يک عفونت نسبتاً شديد- - آنتي بيوتيک ها لزوماً بهبود شما را تسريع نخواهند کرد.
التهاب سينوس و بيني يک بيماري خود محدود شونده است. اين بيماري مي تواند 10 روز يا بيشتر طول بکشد، اما آنتي بيوتيک ها بر دوره بيماري تأثيري ندارند.
دکتر Sutter گفت، بنابراين، اگر شما علايم بيماري ثانويه يا عفونت شديد از قبيل تب بالا يا درد شديد نداريد، بهترين شانس شما خودداري کردن از آنتي بيوتيک ها است، بر درمانهاي علامتي اعتماد کنيد و منتظر يک بهبودي طبيعي بمانيد.
De Sutter تخمين مي زند که براي 50 تا 70 درصد بيماران مبتلا به سينوزيت آنتي بيوتيک ها تجويز مي شوند. اگر چه داروها مي توانند به نحو مؤثري بيماراني که سينوزيت باکتريايي دارند را درمان کنند، عليه سينوزيت ويروسي، که اکثريت موارد را نشان مي دهد، ناموثر است.
در مطالعه، De Sutter و همکارانش بر 300 بيمار با سينوزيت خفيف تا نسبتاً متوسط، که 218 نفر از آنها اشعهx سينوس دريافت کردند را مورد توجه قرار دادند آنها به صورت تصادفي بيماران را براي دريافت آموکسي سيلين يا يک پلاسبو تعيين کردند، از آنها خواستند که يک يادداشت از علايم داشته باشند و آنها را براي 15 روز مورد توجه قرار دادند.
محققان دريافتند که نه علايم و نشانه هاي خاص سينوزيت نه غير طبيعي بودن عکس برداري با اشعهx ارزشي در پيش بيني دوره بيماري نداشتند. آنها همچنين دريافتند که بيماري در بيمارانيکه آموکسي سيلين دريافت مي کردند به اندازه بيمارانيکه پلاسبو مصرف مي کردند طول کشيد، و 247 نفر از بيماران در عرض 15 روز بهبود يافتند.
تنها دو شکايت فردي - - يک احساس عمومي از بيماري و کاهش بازده- - بهبود کندتر سينوزيت را پيش بيني کرد. De Sutter گفت " در بيمارانيکه احساس بيماري مي کنند يا احساس نمي کنند که مي توانند کار کنند، بهبود چند روز بيشتر طول خواهد کشيد." " اما آنتي بيوتيک ها بهبود در اين بيماران را تسريع نمي کنند.
De Sutter گفت " ما با اطمينان نمي دانيم که چرا به نظر مي رسد آنتي بيوتيک درماني هيچ تأثيري بر دوره بيماري ندارد." " اما دو توضيح محتمل وجود دارد: چه ناهنجاريهاي بيماري و چه ناهنجاريهاي x-ray توسط يک عفونت باکتريايي ايجاد نشدند، يا اگر ايجاد شدند، سيستم ايمني بيمار توانايي غلبه بر عفونت را به سرعت بدون آنتي بوتيک ها داشت.
نتايج مطالعه در شماره نوامبر/دسامبر سالانه پزشکي خانواده منتشر مي شوند.
De Sutter گفت " ما آنتي بيوتيک درماني را تنها هنگامي توصيه مي کنيم که بيماران علايم شديد از قبيل تب بالا و درد شديد داشته باشند يا اگر آنها آسيب عملکرد ايمني داشته باشند." " اينها اقليت کوچکي از بيماران را تشکيل مي دهند. براي بقيه، ما " انتظار هوشيارانه" را توصيه مي کنيم."
De Sutter پيشنهاد کرد، به جاي تجويز آنتي بيوتيک ها، پزشکان بايد بر برطرف کردن علايم تمرکز کنند: پاراستامول براي تخفيف درد يا دکونژستانت هاي داخل بيني در موارد گرفتگي بيني. او افزود " برخي بيماران تخفيف ذهني علايم را با استنشاق بخار آب تجربه مي کنند."
در يک مطالعه مشابه در همين ژورنال، محققان دريافتند تمايل به رفع درد يکي از دلايل اصلي است که چرا بيماران مبتلا به گلودرد آنتي بيوتيک تقاضا مي کنند. آنها نتيجه گرفتند که درمان چنين بيماراني با داروهاي ضد درد به جاي آنتي بيوتيک ها ارجح است.

در بيشتر موارد سينوزيت، De Sutter عقيده دارد که پزشکان بايد در مقابل تقاضاي بيمار براي آنتي بيوتيک مقاومت کنند. De Sutter گفت" پزشکان بايد به بيماران توضيح دهند که آنتي بيوتيک ها تفاوتي در سرعت بهبود ايجاد نمي کنند و مي توانند عوارض جانبي ايجاد کنند." " در آزمايش ما، اسهال با آنتي بيوتيک ها بسيار عادي بود. عوارض جانبي شناخته شده ديگر شامل تهوع، عفونت دهاني يا واژنيال قارچ يا مخمر، واکنش هاي آلرژيک و کوليت هستند."
زيادي تجويز آنتي بيوتيک ها، بخصوص در کودکان، همچنين مي تواند سبب شود دستگاه تنفسي فوقاني با باکتريهاي مقاوم به آنتي بيوتيک از قبيل استرپتوکوک نپومونيه کلونيزه شود. De Sutter گفت " اين مقاومت باکتريايي ممکن است عفونت هايي را ايجاد کنند که درمان آنها مشکل تر است و ممکن است به ديگران سرايت کند.
دکتر David sherris، رئيس بخش گوش و حلق و بيني در دانشگاه بوفالو نيويورک گفت " اين يک مطالعه جالب است زيرا به جمعيت بزرگي از افراد مبتلا به سينوزيت حاد توجه کرده است."
Sherris گفت " بيشتر مردم نياز به آنتي بيوتيک درماني ندارند مگر علايم براي بيش از 7 تا 10 روز باقي بماند." " تصوير برداري با اشعهx از سينوس ها به تشخيص درمان سينوزيت حاد چيزي اضافه نکرد."
او يادآوري کرد، اما اين به آن معني نيست که تصويربرداري ارزشي در موارد سينوزيت ندارد. با سينوزيت هاي طولاني يا عود کننده يا بيماريهاي ثانويه، CT تست انتخابي است و به خوبي عمل مي کند.
Sherris گفت " ارجاع زودهنگام به متخصص گوش و حلق و بيني در موارد بسيار شديد يا جائيکه علايم با يافته ها شبيه نيستند تجويز مي شود." " متخصص مي تواند اندوسکوپي بيني انجام دهد و به درستي دقيق ترين يافته هاي CT را ارزيابي کند."
گرچه مطالعه جديد برخي مشاهداتي را که Sherris در طي سالها کار باليني بدست آورده بود، تاييد مي کند، اين مشاهدات قويتر بود اگر سيستم علامتي آکادمي جراحي سر و گردن و گوش و حلق و بيني به کار برده شده بود. Sherris گفت " مطالعه از آنچه در اين مقاله آمده است کاملتر خواهد بود، و اگرچه مصون از خطا نيست، جهت تشخيص سينوزيت حاد بهتر خواهد بود.
Sherris همچنين از انتخاب آنتي بيوتيک توسط محققان ايراد گرفت او گفت" آموکسي سيلين، مگر با دوزهاي بالا بکار رود، يک آنتي بيوتيک خط اول خوب در سينوزيت حاد نيست." " کوآموکسي کلاو يک انتخاب بهتر است، و اکنون در ايالات متحده بصورت ژنريک است. اگر حساسيتي به پني سيلين وجود داشته باشد، پزشکان بايد آزيترومايسين يا يک کينولون موثر در عفونت تنفسي را در نظر بگيرند."

نظرات بینندگان

ارسال نظر