صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

تعيين ميزان «قند خون» از طريق «بازدم» توسط محققان ايراني

به گفته‌ي احسان نيکان اين حسگر با قابليت آشکارسازي مداوم استون و در نتيجه قند خون مي‌تواند در کنترل قند خون بيماران ديابتي به عنوان يکي از اجزاي اصلي پانکراس مصنوعي، مورد استفاده قرار گيرد. حساسيت بالا و زمان پاسخ مناسب به گاز استون با غلظت بين 0/5 تا 5 ppm که در محدوده‌ي استون بازدم بيماران ديابتي است، از ويژگي‌هاي اصلي اين حسگر به شمار مي‌آيد. قدرت تشخيص حسگر ساخته شده در حضور رطوبت و اتانول مورد بررسي قرار گرفته است.

کد خبر: 3440

باشگاه خبرنگاران/ محققان دانشگاه تهران موفق به ساخت حسگري شدند که قادر به تعيين ميزان قندخون بيماران ديابتي به کمک اندازه‌گيري غلظت استون از بازدم آن‌هاست.
به گفته ي محققان مراحل ساخت اين حسگر ساده بوده و قدرت تشخيص و حساسيت بالايي دارد. استفاده از اين حسگر سبب کاهش هزينه‌هاي تشخيصي و زمان آزمايش‌هاي مربوطه مي‌شود.

بخش عمده‌اي از هواي بازدم انسان شامل نيتروژن، اکسيژن، دي اکسيد کربن، آب و گازهاي بي اثر است. با اين حال، تعدادي گازهاي فرار معمولي همچون استون، اتان و اتانول نيز در آن وجود دارد. تحقيقات نشان داده که ميزان اتانول و استون بازدم رابطه‌ي زيادي با مقدار قند خون دارد. ميانگين غلظت استون در بازدم يک انسان سالم 0/35 تا 0/85 ppm است.

اين ميزان در افراد ديابتي به بيش از 2 تا 2/5 ppm مي‌رسد. در اين کار نيز ساخت حسگري جهت اندازه‌گيري ميزان غلظت استون بازدم بيمار و تشخيص سريع بيماري ديابت مورد توجه و تحقيق قرار گرفته است.

به گفته‌ي احسان نيکان اين حسگر با قابليت آشکارسازي مداوم استون و در نتيجه قند خون مي‌تواند در کنترل قند خون بيماران ديابتي به عنوان يکي از اجزاي اصلي پانکراس مصنوعي، مورد استفاده قرار گيرد. حساسيت بالا و زمان پاسخ مناسب به گاز استون با غلظت بين 0/5 تا 5 ppm که در محدوده‌ي استون بازدم بيماران ديابتي است، از ويژگي‌هاي اصلي اين حسگر به شمار مي‌آيد. قدرت تشخيص حسگر ساخته شده در حضور رطوبت و اتانول مورد بررسي قرار گرفته است.

در ساخت اين حسگر از نانوکامپوزيت‌ اکسيد فلزي نيمه رساناي دي اکسيد قلع (SnO2) و نانولوله‌هاي کربني استفاده شده است. کاربرد اين دستاورد مي‌تواند جايگزين بسيار مناسبي براي روش‌هاي موجود تعيين استون و يا قند خوني باشد که در مقايسه، درد بيشتر و برخي دقت کمتري دارند. علاوه بر آن توانايي آن در آشکارسازي استون در غلظت‌هاي بسيار پايين موجب تشخيص زودهنگام بيماري و کنترل پيشرفت آن مي‌شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر