صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

تناسب اندام/ کاهش وزن بعد از چاقي مجدد

برمن مي گويد هنگامي که وزن سريع کاهش مي يابد فرد تشويق مي شود. در کنار آن رژيم هاي محدود کننده اي نيز وجود دارد که به اين امر صحه مي گذارد اما پيروي از چنين رژيم هاي محدود کننده اي و به دنبال آن کاهش وزن سريع روي هورمون هاي گرسنگي تاثير دارد. اين بدان معناست که کاهش دوباره وزن از لحاظ روحي و جسمي براي فرد بسيار مشکل مي شود و هورمون ها عکس عمل مي کنند.

کد خبر: 3261

پزشک آشنا/ آيا تا به حال متوجه شده ايد هنگامي که وزن شما دوباره افزايش مي يابد به سادگي نمي توانيد آن را کاهش دهيد؟ اين امر حقيقت است و دليل فيزيولوژيکي محکمي نيز در پس آن وجود دارد. در اينجا در اين باره با ريچيل برمن مدير بهداشت در About.com صحبت کرده ايم و او توضيح مي دهد که علت بروز چرخه افزايش وزن و کاهش وزن چيست.
کاهش وزن
برمن مي گويد هنگامي که وزن سريع کاهش مي يابد فرد تشويق مي شود. در کنار آن رژيم هاي محدود کننده اي نيز وجود دارد که به اين امر صحه مي گذارد اما پيروي از چنين رژيم هاي محدود کننده اي و به دنبال آن کاهش وزن سريع روي هورمون هاي گرسنگي تاثير دارد. اين بدان معناست که کاهش دوباره وزن از لحاظ روحي و جسمي براي فرد بسيار مشکل مي شود و هورمون ها عکس عمل مي کنند.
برمن توضيح مي دهد محدوديت شديد در دريافت کالري و پيروي از رژيم هاي لاغري سخت موجب کاهش سطح لپتين مي شود. لپتين هورموني است که احساس سيري را در فرد ايجاد مي کند. از طرف ديگر اين محدوديت ها و رژيم ها سطح گرلين را افزايش مي دهد گرلين هورموني است که موجب گرسنگي مي شود.
اما توجه داشته باشيد اين امر فقط در هنگامي که فرد رژيم لاغري دارد رخ نمي دهد. تحقيقات انجام پذيرفته در مجله انگليسي دارو نشان مي دهد سطح هورمون بدن پس از پايان رژيم لاغري نيز بر همين منوال باقي مي ماند. در نتيجه فرد با مقدار غذايي که قبل از رژيم مصرف مي نمود راضي نمي شود يعني فرد به مصرف غذاي بيشتر روي مي آورد و بيشتر دچار اضافه وزن مي گردد. حال چاره چيست؟
مفهوم رژيم لاغري را تغيير دهيد
از همه گروه هاي غذايي استفاده نماييد و کورکورانه از برنامه رژيم لاغري دوست خود يا افراد مشهور پيروي نکنيد شما بايد همه تمرکز خود را روي نيازهاي بدنتان قرار دهيد. برمن توصيه مي کند در طول زمان، رژيم لاغري خود را اندکي تغيير دهيد البته نه به صورت ناگهاني. او مي افزايد در کنار رژيم لاغري فعاليت بدني داشته باشيد. ورزش هم موجب افزايش سوختن کالري مي شود و هم هورمون گرسنگي را تنظيم مي نمايد.
مواد غذايي براي بدن شما مفيد است
درباره چگونگي مصرف غذاها اين نکته را به خاطر داشته باشيد که عواملي نظير چرخه نامناسب افزايش و کاهش وزن، محدوديت و پرخوري همه به دليل رابطه ناسالم با غذا رخ مي دهد. در اين رابطه به جاي اينکه ماده غذايي نوعي ماده مغذي و ابزاري جهت فراهم آوردن انرژي و سلامت بدن باشد، تلاش هاي فرد را جهت کاهش وزن به باد مي دهد. و هنگامي که فرد با غذا روبه رو مي شود و به ظاهر خود مي انديشد استرس و وسواس او را فرا مي گيرد در نتيجه ﻣﺴﺋﻟﻪ وزن روي همه جوانب زندگي او سايه مي افکند. اين احساس آشناست مگه نه؟کاهش وزن
شما تنها نيستيد
به خود سخت نگيريد! اگر شما هم با افکاري نظير آن چه بدان اشاره شد مواجه هستيد کمي تامل کنيد و به هدف خود بينديشيد. آيا هدف نهايي شما کاهش آن دو کيلو گرم وزن اضافه است؟ يا مي خواهيد در آينه خود را تماشا کرده و به خود افتخار کنيد؟ توجه داشته باشيد همه اين موارد در ارتباط با ارزش گذاشتن به خويشتن است. توجه کنيد هر قدر هم کلم بروکلي مصرف کنيد و ورزش هاي سنگين کارديو انجام دهيد هيچ يک نمي تواند جاي عشق به خويشتن را بگيريد. آن کسي را هستيد دوست بداريد. به ياد داشته باشيد شما از درون انسان زيبايي بوده و چيزي بيش از يک بدن هستيد. قدرت هاي خود بشناسيد و کاري را که در اين جهان انجام مي دهيد ارج نهيد. مثبت بينديشيد و همواره با کساني در ارتباط باشيد که حامي شما هستند. نگران نباشيد وزن شما کم کم کاهش مي يابد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر