صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

وقتي لاغريد اما شکمتان بزرگ است!

نکته مهم اين بود که محققان دريافتند حتي اگر وزن بدن در محدوده طبيعي باقي بماند، افزايش دور کمرخطر صدمه به شريان ها را افزايش مي‌دهد. در ضمن احتمال رسوب کلسيم در افرادي که نسبت دور کمر آنها به دور باسن شان بيشتر است، دو برابر کساني است که اين نسبت در آنها کمتر است.

کد خبر: 289

بر اساس تحقيقات انجام شده در دانشگاه تگزاس با بزرگ شدن شکم و افزايش نسبت دور کمر به دور باسن بروز نشانه‌هاي بيماري قلبي- عروقي شدت مي يابد. اين امر تاييد کننده مطالعات پيشين است که نشان دادند چاقي شکمي و نه چاقي عمومي بدن، يکي ازعوامل خطرساز در بروز بيماري هاي قلبي است.

بررسي 2744 نفر نشان داد که اندازه دور کمر81 سانتي متر براي زنان و 94 سانتي متر براي مردان صرفنظر از قد بيانگر افزايش جدي خطر بروز بيماري هاي گوناگون به ويژه بيماري هاي قلبي- عروقي است.

نتايج مطالعه اخير حاکي از اين بود که سخت و سفت شدن رگ ها (تصلب شرايين) که با بروز بيماري هاي قلبي- عروقي ارتباط دارد در افرادي که شکم بزرگ دارند، بيشتر ديده مي شود.

نکته مهم اين بود که محققان دريافتند حتي اگر وزن بدن در محدوده طبيعي باقي بماند، افزايش دور کمرخطر صدمه به شريان ها را افزايش مي‌دهد. در ضمن احتمال رسوب کلسيم در افرادي که نسبت دور کمر آنها به دور باسن شان بيشتر است، دو برابر کساني است که اين نسبت در آنها کمتر است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر