صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

آسيب هاي وارده به قفسه سينه

ضربه هاي نافذ با ايجاد زخم مکنده در قفسه سينه مي توانند با آسيب به پرده جنب موجب اختلال در تنفس مصدوم شوند. مصدوم را در حالت نشسته قرار داده و با يک کيسه پلاستيکي روي زخم را پوشانده و جلوي ورود هواي مستقيم به داخل قفسه سينه را بگيريد. کيسه را در ۳ جهت چسب بزنيد و يک جهت آن را آزاد بگذاريد. اگر تنفس مصدوم دچار مشکل شد پوشش پلاستيکي يا دست خود را از روي زخم برداريد و بگذاريد هواي دم مصدوم از آن ناحيه بيرون آيد. دوباره کيسه را سر جاي خود قرار دهيد و سريع به دنبال فوريت هاي پزشکي باشيد.

کد خبر: 2848

جام جم آنلاين/ فرض کنيد در يک روز باراني به انتظار تاکسي ايستاده ايد. تاکسي مي رسد و يک نفر بدون رعايت حق تقدم در تاکسي مي نشيند. در اين ميان يکي از مسافران با زبان منطق شروع به اعتراض مي کند.
اعتراض کارساز نمي شود و زمينه درگيري فيزيکي فراهم مي شود. در اين درگيري يکي از طرفين به دليل مشت محکمي که به قفسه سينه اش وارد شده دچار تنگي نفس شده و از درد در هنگام تنفس شکايت دارد.
در اين زمان چه مي کنيد؛ صحنه حادثه را رها مي کنيد يا به دنبال بهترين اقدام هستيد؟
قفسه سينه شامل ۱۲ جفت دنده است. دنده ها از پشت به ستون مهره ها و از جلو به جز ۲ جفت آخر به جناغ سينه متصلند. درون قفسه سينه شش ها قرار دارند که به وسيله پرده جنب به جدار قفسه متصل شده اند. پرده جنب، پرده اي دو لايه است که اطراف هر شش را فرا گرفته و به حرکت شش ها در حين تنفس کمک مي کند. حال اگر فردي در اثر جراحتي نافذ يا ضربه اي غيرنافذ به قفسه سينه دچار تنگي نفس، سرفه يا درد در حال تنفس شود احتمال آسيب ديدگي پرده جنب، ريه ها و حتي شکستگي دنده ها وجود دارد. اگر شکستگي محدود به يک يا ۲ دنده باشد و به اسکلت آسيبي وارد نشده باشد خطر چنداني ندارد، اما اگر در اثر شکستگي، دنده ها به درون پرده جنب و شش ها وارد شده و هوا يا خون بين ۲ لايه پرده جنب نفوذ کند، در تنفس فرد اختلال ايجاد شده و فرد دچار تنگي نفس شديد مي شود.

● چه بايد کرد؟
▪ شکستگي دنده ها: ضربه هايي که با چوب، چماق و مشت به قفسه سينه وارد مي شود اغلب موجب شکستگي دنده ها مي شود و نشانه اصلي آن درد در هنگام تنفس يا ايجاد درد شديد يا تيز در هنگام لمس ناحيه آسيب ديده است. بهترين اقدام آن که به مصدوم کمک کنيد تا در وضعيت راحتي قرار گيرد. او را قدري متمايل به سمت آسيب ديده قرار داده و اندام فوقاني سمت آسيب ديده را آويزان کنيد. قفسه سينه مصدوم را تا رسيدن آمبولانس با يک جسم نرم مانند شال، روسري، پتو و... ثابت نگه داريد يا ببنديد.

▪ نفوذ جسم نوک تيز در قفسه سينه: ضربه هاي نافذي که با چاقو، قمه، شيشه و قيچي ايجاد مي شوند نياز به فوريت هاي پزشکي دارند و خارج کردن آنها تنها بايد توسط پزشک جراح صورت گيرد. خروج شيء نافذ از بدن مصدوم توسط افراد غيرمتخصص باعث افزايش خونريزي، آسيب بافتي و واردشدن هوا به داخل قفسه سينه مي شود. بهترين اقدام آن که مصدوم را در وضعيت نشسته قرار دهيد. اين وضعيت نمي گذارد که خون در داخل قفسه سينه جمع شود و مهم تر آن که دم و بازدم به راحتي انجام خواهد گرفت. لباس روي محل آسيب ديده را کنار بزنيد. با يک پانسمان حجيم يا پارچه تميز در اطراف شيء، آن را در محل خود ثابت کنيد و خونريزي را با فشار در اطراف شيء بند آوريد و به دنبال فوريت هاي پزشکي باشيد.

▪ زخم مکنده در قفسه سينه: ضربه هاي نافذ با ايجاد زخم مکنده در قفسه سينه مي توانند با آسيب به پرده جنب موجب اختلال در تنفس مصدوم شوند. مصدوم را در حالت نشسته قرار داده و با يک کيسه پلاستيکي روي زخم را پوشانده و جلوي ورود هواي مستقيم به داخل قفسه سينه را بگيريد. کيسه را در ۳ جهت چسب بزنيد و يک جهت آن را آزاد بگذاريد. اگر تنفس مصدوم دچار مشکل شد پوشش پلاستيکي يا دست خود را از روي زخم برداريد و بگذاريد هواي دم مصدوم از آن ناحيه بيرون آيد. دوباره کيسه را سر جاي خود قرار دهيد و سريع به دنبال فوريت هاي پزشکي باشيد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر