صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

ارتباط هوش بالا و ابتلا به "اسکيزوفرني"

يک مطالعه جديد که نتايج آن در مجله American Journal of Psychiatry منتشر شده نشان ميدهد که در افراد باهوش احتمال بروز علائم شيزوفرني کمتر است بخصوص در کساني که زمينه ژنتيکي بروز اين بيماري در آنها بالا است. نتايج اين مطالعه برعليه تفکر رايج قبلي است که ميگويد احتمال مشکلات روحي در افراد باهوش زياد است.

کد خبر: 2783

ايران ارتوپد/ يک مطالعه جديد که نتايج آن در مجله American Journal of Psychiatry منتشر شده نشان ميدهد که در افراد باهوش احتمال بروز علائم شيزوفرني کمتر است بخصوص در کساني که زمينه ژنتيکي بروز اين بيماري در آنها بالا است. نتايج اين مطالعه برعليه تفکر رايج قبلي است که ميگويد احتمال مشکلات روحي در افراد باهوش زياد است.
شيزوفرني يا اسکيزوفرني نوعي بيماري روحي است که علائم آن معمولا در اوان نوجواني بروز ميکند و نشانه هاي مهم آن توهم هاي بينايي و شنوايي و تفکرات غير طبيعي راجع به محيط بيرون است. علت اين بيماري دقيقا شناخته شده نيست ولي محققان آن را به نوعي خانوادگي ميدانند يعني اگر اين بيماري در فردي وجود داشته باشد احتمال بروز آن در ديگر افراد خانواده اش بيشتر است. حدود يک درصد از کل جامعه به بيماري شيزوفرني مبتلا هستند. ولي اگر والدين يا برادر و خواهر کسي به اين بيماري مبتلا باشد احتمال بروز آن در فرد 10 براير ميشود.
در اين مطالعه محققين ضريب هوشي يا IQ بيش از يک ميليون نفر سوئدي را با سن 20-18 سال در سال هاي 1975-1951 بررسي کردند و سپس تا سال 2010 وقوع علائم اسکيزوفرني در آنها را پيگيري نمودند. نتايج مطالعه نشان داد ه در آنهايي که ضريب هوشي کمتري داشته اند احتمال بروز شيزوفرني بيشتر از کساني بوده که ضريب هوشي بالانري داشته اند.
البته اين مطالعه به اين معني نيست که افراد باهوش دچار اسکيزوفرني نميشوند بلکه تنها از لحاظ آماري، فراواني آن را در کساني که ضريب هوشي بالاتري دارند کمتر ميداند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر