صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

تناسب اندام/ خبري خوب براي افراد چاقي که فعاليت فيزيکي دارند!

متخصصان توصيه مي کنند که از هر فرصتي هر چند کوتاه براي فعاليت فيزيکي استفاده کنيد. در افرادي که به ورزش منظم و مداوم مانند پياده روي تند مي پردازند، طول عمر حتي با وجود اضافه وزن بيشتر از افراديست که فعاليت فيزيکي ندارند.

کد خبر: 2666

سيمرغ/ متخصصان توصيه مي کنند که از هر فرصتي هر چند کوتاه براي فعاليت فيزيکي استفاده کنيد.
در افرادي که به ورزش منظم و مداوم مانند پياده روي تند مي پردازند، طول عمر حتي با وجود اضافه وزن بيشتر از افراديست که فعاليت فيزيکي ندارند.
اين مطالعه توسط انستيتو ملي سرطان امريکا انجام شد و با تحقيقات پيشين مبني بر اين که فعاليت فيزيکي اميد به زندگي را افزايش داده و به طول عمر افراد سيگاري 3.7 سال مي افزايد، مطابقت دارد. نتايج مطالعه اخير از اين نظر حايز اهميت است که افراد غير فعال را متقاعد مي نمايد که فعاليت فيزيکي متوسط اثرات سودمند بسياري به همراه دارد، حتي اگر با کاهش و کنترل وزن همراه نباشد.
براي انجام اين مطالعه بيش از 650000 فرد 40 ساله و بالاتر انتخاب شدند. زمان و شدت فعاليت فيزيکي و شاخص توده بدن (BMI) آنها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاکي از اين بود که ورزش در اوقات فراغت مانند پياده روي تند به مدت 75 دقيقه در هفته، اميد به زندگي را 1.8 سال افزايش مي دهد. توصيه سازمان بهداشت جهاني (WHO) در مورد ورزش و فعاليت بدني، حداقل 150 دقيقه پياده روي تند در هفته است. در گروهي از افراد شرکت کننده در مطالعه اخير که به توصيه WHO عمل کردند، اميد به زندگي 3.4 تا 4.5 سال افزايش يافت.

محققان اظهار داشتند که عدم تحرک بدني، صرف نظر از شاخص توده بدن، طول عمر را کاهش مي دهد. در فردي که فعاليت فيزيکي کافي دارد و از وزن طبيعي (شاخص توده بدن 18.5 تا 24.9) برخوردار است، نسبت به کسي که غير فعال بوده و چاقي درجه دو (شاخص توده بدن 35 يا بالاتر) دارد، طول عمر 7.2 سال افزايش مي يابد. نتايج همچنين نشان داد که در افراد با وزن طبيعي که ورزش نمي کنند در مقايسه با افراد فعال و مبتلا به چاقي درجه يک (شاخص توده بدن 30 تا 34.9)، طول عمر 3.1 سال کمتر است. بدين معني که ورزش قادر است اثرات منفي چاقي را تا حد زيادي جبران نمايد.
متخصصان توصيه مي کنند که از هر فرصتي هر چند کوتاه براي فعاليت فيزيکي استفاده کنيد، زيرا تنها با 75 دقيقه پياده روي در هفته مي توانيد طولاني تر زندگي کنيد.عدم تحرک بدني به ويژه اگر با چاقي همراه باشد، به ميزان قابل ملاحظه اي طول عمر را کاهش مي دهد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر