صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

آيا ميکروب‌ها طول عمر انسان را شکل مي دهند؟

کد خبر: 2463

ميگنا/ بنابر نتايج کسب شده از يک مدل رايانه اي جديد، ميکروب هايي که در و روي بدن انسان زندگي مي کنند به گونه اي تکامل يافته اند که ترجيحا مرگ افراد مسن را موجب شوند. اين مساله به کودکان اجازه مي دهد سهم بيشتري از مواد غذايي و منابع داشته و در نتيجه دوران کودکي طولاني‌تري را تجربه کنند. همچنين، چنين شرايطي ممکن است جوامع انساني اوليه را نسبت به تحولات با ثبات‌تر و انعطاف پذيرتر نگه داشته باشد.

به گفته "گلن وب"، رياضيدان از دانشگاه وندربيلت، اگر به 30 هزار تا 40 هزار سال پيش باز گرديم تنها 30 تا 40 هزار نفر در جهان ساکن بوده و در آفريقا، اروپا و بخش هايي از آسيا پراکنده شده بودند. آيا ما خوش شانس بوده ايم؟ يا بقاي ما به واسطه قدرت کافي اجدادمان براي مقابله با تمامي تغييرات زيست محيطي و بلاياي طبيعي بوده است؟
يافته هاي جديد پژوهشگران نشان مي دهد انسان به واسطه قدرت کافي جوامع انساني اوليه براي بقا در طبيعت جان سالم به در برده است.
بنابر نتايج کسب شده از يک مدل رايانه اي جديد، ميکروب هايي که در و روي بدن انسان زندگي مي کنند به گونه اي تکامل يافته اند که ترجيحا مرگ افراد مسن را موجب شوند. اين مساله به کودکان اجازه مي دهد سهم بيشتري از مواد غذايي و منابع داشته و در نتيجه دوران کودکي طولاني‌تري را تجربه کنند. همچنين، چنين شرايطي ممکن است جوامع انساني اوليه را نسبت به تحولات با ثبات‌تر و انعطاف پذيرتر نگه داشته باشد.

به گفته "گلن وب"، رياضيدان از دانشگاه وندربيلت، اگر به 30 هزار تا 40 هزار سال پيش باز گرديم تنها 30 تا 40 هزار نفر در جهان ساکن بوده و در آفريقا، اروپا و بخش هايي از آسيا پراکنده شده بودند. آيا ما خوش شانس بوده ايم؟ يا بقاي ما به واسطه قدرت کافي اجدادمان براي مقابله با تمامي تغييرات زيست محيطي و بلاياي طبيعي بوده است؟
يافته هاي جديد پژوهشگران نشان مي دهد انسان به واسطه قدرت کافي جوامع انساني اوليه براي بقا در طبيعت جان سالم به در برده است.
ميکروبيوم
از برخي جهات، بدن انسان بيشتر باکتري است تا انسان باشد. تعداد سلول هاي باکتري در بدن انسان به نسبت 10 به 1 از سلول هاي انسان بيشتر است. طي ساليان اخير، دانشمندان کشف کرده اند اين ميکروبيوم داراي آثار گسترده، تعديل افزايش وزن، خلق و خو و عملکرد شناختي است.
اثر باکتري بر ساختار سني مساله اي است که شگفتي دانشمندان مانند دکتر "مارتين بلاسر"، ميکروبيولوژيست در مرکز پزشکي لانگان دانشگاه نيويورک را موجب شده است. وي دريافته است که باکتري هاي معده "هليکوباکتر پيلوري" قادر هستند به صورت همزيگري در احشا مردم بدون آن که آسيبي به آنها وارد کنند براي دهه ها زندگي خود را ادامه دهند اما مي توانند زخم معده و سرطان معده - خطري که با افزايش سن بيشتر مي شود - را نيز موجب شوند.
به گفته مارتين بلاسر، بر همين اساس يک موجود همزي واقعي ارگانيسمي است که شما را در جواني زنده نگه مي دارد و هنگامي که پير مي شويد جان شما را مي گيرد. اين مساله به ويژه براي شما خوب نيست اما براي گونه ها خوب است. اين باکتري ها ممکن است به کاهش تعداد افراد مسن در يک جامعه کمک کنند و در نتيجه به کودکان اجازه مي دهند سهم بيشتري از مواد غذايي و منابع در اختيار داشته باشند. به بيان ديگر، باکتري ها دوران کودکي فوق العاده طولاني که انسان نسبت به حيوانات ديگر تجربه مي کند را امکان پذير مي کنند.
مدل سازي باکتري
براي بررسي آثار ميکروبيوم بر مردم همان گونه که افزايش سن را تجربه مي کنند، مارتين بلاسر و گلن وب مدلي رياضي را براي شبيه سازي يک جمعيت شکارچي-گردآورنده باستاني را ايجاد کرده اند. در اين مدل، آنها فرض کرده اند مردم داراي بيشنه طول عمر مشابه با انسان هاي مدرن - حدود 120 سال - بوده اند. (اگرچه انسان هاي شکارچي-گردآورنده به واسطه عواملي مانند بيماري هاي دوران کودکي، آسيب هاي جسماني غير قابل درمان و بيماري هاي ميکروبي که امروز با آنتي بيوتيک ها درمان مي شوند داراي طول عمر کمتري بوده اند.)
بر اساس اين مدل مردم در يکي از سه گروه جوانان، افرادي در سن باروري و افرادي که دوران توليد مثل خود را پشت سر گذاشته اند، طبقه بندي شدند. سپس پژوهشگران چگونگي تغيير جمعيت بر اساس نرخ هاي مختلف باروري و مرگ و مير را مورد بررسي قرار دادند. براي محاسبه آثار باکتري، آنها عوامل مرگ و مير مرتبط با انواع مختلف ميکروب را مد نظر قرار دادند.

به عنوان مثال، در يک نسخه از مدل رايانه اي، پژوهشگران شيوع "شيگلا"، نوعي باکتري که مسمويت غذايي را موجب شده و مي تواند به مرگ کودکان منجر شود را افزايش دادند. اين مساله به کاهش چشمگير جمعيت منجر شد. در مدلي ديگر، آنها آثار باکتري هليکوباکتر پيلوري که اغلب در معده يافت مي شود و با افزايش سن افزايش مي يابد را اضافه کردند. با افزودن اين باکتري دانشمندان به جمعيتي با ثبات دست يافتند که آمار مرگ و مير افراد مسن آن بيشتر بود. همان گونه که پيش‌تر اشاره شد اين مساله مواد غذايي و منابع بيشتري را در اختيار جوانان قرار مي دهد. در جوامعي که اين باکتري وجود نداشت سهم افراد مسن بيشتر بوده و کاهش تدريجي جمعيت را نشان مي داد.
بررسي هاي دانشمندان نشان مي دهد باکتري ها ممکن است به گونه اي تکامل يافته باشند که افراد مسن در جامعه را هدف قرار دهند. اين مساله نه تنها به سود جمعيت انساني خواهد بود بلکه استعمارگران ميکروبي نيز از آن سود مي برند زيرا ميکروب ها به يک منبع با ثبات از ميزبانان براي شيوع عفونت نياز دارند.
از برخي جهات، بدن انسان بيشتر باکتري است تا انسان باشد. تعداد سلول هاي باکتري در بدن انسان به نسبت 10 به 1 از سلول هاي انسان بيشتر است. طي ساليان اخير، دانشمندان کشف کرده اند اين ميکروبيوم داراي آثار گسترده، تعديل افزايش وزن، خلق و خو و عملکرد شناختي است.
اثر باکتري بر ساختار سني مساله اي است که شگفتي دانشمندان مانند دکتر "مارتين بلاسر"، ميکروبيولوژيست در مرکز پزشکي لانگان دانشگاه نيويورک را موجب شده است. وي دريافته است که باکتري هاي معده "هليکوباکتر پيلوري" قادر هستند به صورت همزيگري در احشا مردم بدون آن که آسيبي به آنها وارد کنند براي دهه ها زندگي خود را ادامه دهند اما مي توانند زخم معده و سرطان معده - خطري که با افزايش سن بيشتر مي شود - را نيز موجب شوند.
به گفته مارتين بلاسر، بر همين اساس يک موجود همزي واقعي ارگانيسمي است که شما را در جواني زنده نگه مي دارد و هنگامي که پير مي شويد جان شما را مي گيرد. اين مساله به ويژه براي شما خوب نيست اما براي گونه ها خوب است. اين باکتري ها ممکن است به کاهش تعداد افراد مسن در يک جامعه کمک کنند و در نتيجه به کودکان اجازه مي دهند سهم بيشتري از مواد غذايي و منابع در اختيار داشته باشند. به بيان ديگر، باکتري ها دوران کودکي فوق العاده طولاني که انسان نسبت به حيوانات ديگر تجربه مي کند را امکان پذير مي کنند.

براي بررسي آثار ميکروبيوم بر مردم همان گونه که افزايش سن را تجربه مي کنند، مارتين بلاسر و گلن وب مدلي رياضي را براي شبيه سازي يک جمعيت شکارچي-گردآورنده باستاني را ايجاد کرده اند. در اين مدل، آنها فرض کرده اند مردم داراي بيشنه طول عمر مشابه با انسان هاي مدرن - حدود 120 سال - بوده اند. (اگرچه انسان هاي شکارچي-گردآورنده به واسطه عواملي مانند بيماري هاي دوران کودکي، آسيب هاي جسماني غير قابل درمان و بيماري هاي ميکروبي که امروز با آنتي بيوتيک ها درمان مي شوند داراي طول عمر کمتري بوده اند.)
بر اساس اين مدل مردم در يکي از سه گروه جوانان، افرادي در سن باروري و افرادي که دوران توليد مثل خود را پشت سر گذاشته اند، طبقه بندي شدند. سپس پژوهشگران چگونگي تغيير جمعيت بر اساس نرخ هاي مختلف باروري و مرگ و مير را مورد بررسي قرار دادند. براي محاسبه آثار باکتري، آنها عوامل مرگ و مير مرتبط با انواع مختلف ميکروب را مد نظر قرار دادند.
به عنوان مثال، در يک نسخه از مدل رايانه اي، پژوهشگران شيوع "شيگلا"، نوعي باکتري که مسمويت غذايي را موجب شده و مي تواند به مرگ کودکان منجر شود را افزايش دادند. اين مساله به کاهش چشمگير جمعيت منجر شد. در مدلي ديگر، آنها آثار باکتري هليکوباکتر پيلوري که اغلب در معده يافت مي شود و با افزايش سن افزايش مي يابد را اضافه کردند. با افزودن اين باکتري دانشمندان به جمعيتي با ثبات دست يافتند که آمار مرگ و مير افراد مسن آن بيشتر بود. همان گونه که پيش‌تر اشاره شد اين مساله مواد غذايي و منابع بيشتري را در اختيار جوانان قرار مي دهد. در جوامعي که اين باکتري وجود نداشت سهم افراد مسن بيشتر بوده و کاهش تدريجي جمعيت را نشان مي داد.
بررسي هاي دانشمندان نشان مي دهد باکتري ها ممکن است به گونه اي تکامل يافته باشند که افراد مسن در جامعه را هدف قرار دهند. اين مساله نه تنها به سود جمعيت انساني خواهد بود بلکه استعمارگران ميکروبي نيز از آن سود مي برند زيرا ميکروب ها به يک منبع با ثبات از ميزبانان براي شيوع عفونت نياز دارند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر