صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

تناسب اندام/ چربي‌ها پس از آب شدن کجا مي‌روند؟

سلول‌هاي چربي انسان به ذخيره تري‌گليسيريد پرداخته که تنها از سه اتم کربن، هيدروژن و اکسيژن تشکيل شده است. حذف چربي‌هاي ناخواسته نيازمند باز کردن اتمها در مولکولهاي تري‌گليسيريد توسط فرآيندي موسوم به اکسيداسيون است.

کد خبر: 2312

نامه نيوز/ دانشمندان دانشگاه نيوساوث‌ولز نشان داده‌اند که ريه‌ها ارگان دفعي اوليه براي کاهش وزن هستند.
روبن ميرمان و اندرو براون در تحقيقات خود به محاسبه چگونگي کم کردن وزن توسط انسان پرداختند.
سلول‌هاي چربي انسان به ذخيره تري‌گليسيريد پرداخته که تنها از سه اتم کربن، هيدروژن و اکسيژن تشکيل شده است. حذف چربي‌هاي ناخواسته نيازمند باز کردن اتمها در مولکولهاي تري‌گليسيريد توسط فرآيندي موسوم به اکسيداسيون است.
محققان با پيگيري مسير هر اتم در خارج از بدن دريافتند هنگامي که 10 کيلوگرم چربي بطور کامل اکسيده مي‌شود، 8.4 کيلوگرم آن از طريق ريه‌ها به شکل دي‌اکسيدکربن خارج و 1.6 کيلوگرم باقي مانده به آب تبديل مي‌شود.
تحليل‌ها نشان داد که اکسيژن استنشاقي مورد نياز براي اين فرآيند متابوليکي تقريبا سه‌برابر بيشتر از چربي از دست رفته است.
براي اکسيده کردن کامل 10 کيلوگرم چربي انسان، 29 کيلوگرم اکسيژن بايد استنشاق شود تا در کل 28 کيلوگرم دي‌اکسيدکربن و 11 کيلوگرم آب توليد شود.
به گفته محققان، نتايج نشان مي‌دهد که ريه‌ها، عضو دفعي اوليه براي کاهش وزن به شمار مي‌روند. آب توليد شده ممکن است از طريق ادرار، تعرق، تنفس، اشک يا ساير مايعات بدن خارج شود که به آساني دوباره بازسازي خواهند شد.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر