صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

بهترين سنگ شکن کليه

اگر کليه سنگ ساز داريد، ادرار کردن از ميان صافي يا فيلتري توري مانند سبب دسترسي احتمالي شما به سنگ هاي کوچک دفع شده خواهد شد.

کد خبر: 1019

جام جم آنلاين/ اگر کليه سنگ ساز داريد، ادرار کردن از ميان صافي يا فيلتري توري مانند سبب دسترسي احتمالي شما به سنگ هاي کوچک دفع شده خواهد شد.
ابتدا بايد نوع اين سنگ ها از طريق آزمايش مشخص شود، زيرا اطلاع از نوع سنگ در شيوه درمان، کاهش آن و آنچه بايد خورد يا نخورد، اهميت بسيار دارد.
افراد چاق، کساني که قبلا سنگ کليه داشته اند، آنها که عادت به نوشيدن آب کافي ندارند، اشخاصي که ميزان کلسيم يا اسيد اوريک در آزمايش ادرارشان زياد است، بيماران دچار پرکاري غده پاراتيروئيد، مصرف کنندگان گوشت و مواد پروتئيني زيادتر از حد تعادل و... بيش از ديگران مستعد ساخته شدن و افزايش سنگ در کليه اند.
به طور کلي بهترين خوردني، آب و بدترينش نمک زياد است. از آن جا که سنگ کليه اغلب به سبب کمبود آب در بدن، تعريق زياد، زندگي در مناطق خشک و کم آب، ساخته يا حجيم تر مي شود، تغيير عادات خوردن، نوشيدن بيشتر آب و کاهش نمک مصرفي، ميزان و حجم سنگ را کم مي کند.
راحت تر و مطمئن تريد اگر به قدري آب بخوريد که روزانه حداقل دو تا دو و نيم ليتر ادرار کنيد.
مقدار مورد نياز نمک براي هر فرد، روزانه کمتر از شش گرم است، اما يادتان باشد فقط نمکي را که از نمکدان روي غذا مي پاشيد مبناي محاسبه ندانيد؛ به اغلب خوراکي هاي آماده نيز قبلا نمک افزوده شده و بايد حساب شود.
متخصصان اورولوژي و کليه و ادرار، بهترين کساني اند که مي توانند فهرست خوردني ها و مقدارشان را بر حسب نوع سنگ بگويند.
تشکيل سنگ هاي کلسيمي در کليه هاي سنگ ساز شيوع بيشتري دارد؛ ساخت اين سنگ ها با خوردن داروهاي تجويز شده از سوي پزشک کم مي شود که معمولا حاوي فسفات سديم يا ترکيبات افزاينده ادرار مثل سينترات پتاسيم است.
کساني که سنگ هاي کليه آنها از نوع اسيد اوريک است مي توانند پس از مشورت و دستور پزشک، مقداري جوش شيرين مصرف کنند. جوش شيرين يا داروهايي با خاصيت آن، باعث قليايي شدن آب اسيدي درون کليه ها مي شود.
در بين مردم معمولي، خوردن جوشانده کاکل ذرت، خربزه، هندوانه زرد، ماءالشعير گازدار و مانند اينها رواج بيشتري دارد.
پيروي از اين کار عالمانه و خردمندانه نيست زيرا چنان که گفته شد اول بايد نوع سنگ مشخص شود، سپس بر حسب دُز تشخيصي پزشک، داروي متعادل کننده کلسيم يا اسيد مصرف شود، يا در موارد پرکاري غدد و عفوني بودن سنگ ها روش هاي علمي دقيق تر و درست تر، اعم از دارويي يا لاپاراسکوپي پيش گرفته شود.

نظرات بینندگان

ارسال نظر