صفحه نخست >> سرگرمی تعداد نظرات: 0

دختران دم بخت آفریقایی (عکس)

کد خبر: 71

دختران قبیله پوکوت در کنیا، بر اساس رسمی سنتی با شرکت در مراسمی یک ماهه، ورود به سن ازدواج را جشن می گیرند.
 

دختران دم بخت، آفریقا، عکس های جالب، ازدواج

دختران دم بخت، آفریقا، عکس های جالب، ازدواج

دختران دم بخت، آفریقا، عکس های جالب، ازدواج

دختران دم بخت، آفریقا، عکس های جالب، ازدواج

دختران دم بخت، آفریقا، عکس های جالب، ازدواج

دختران دم بخت، آفریقا، عکس های جالب، ازدواج

دختران دم بخت، آفریقا، عکس های جالب، ازدواج

دختران دم بخت، آفریقا، عکس های جالب، ازدواج

دختران دم بخت، آفریقا، عکس های جالب، ازدواج

دختران دم بخت، آفریقا، عکس های جالب، ازدواج

دختران دم بخت، آفریقا، عکس های جالب، ازدواج

دختران دم بخت، آفریقا، عکس های جالب، ازدواج
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر