صفحه نخست >> سرگرمی تعداد نظرات: 0

ريشه ضرب المثل/ زير پاي کسي را جارو کردن

کد خبر: 1960

آريا اديب/ (هنگامي که کسي را از شغل و کاري که داشته است اخراج کنند، به صورت کنايه درباره ي او مي گويند: «زير پايش را جارو کردند». )

در گذشته که ميز و صندلي و مبل و از اين قبيل وجود نداشت، ساکنان خانه اغلب بر روي فرش اتاق مي نشستند. فرش اتاق ها در خانه ي ثروتمندان از جنس قالي و در خانه ي افراد ميانه حال از نمد و در خانه ي فقيران از حصير و زيلو بود. بهداشت به مفهوم واقعي وجود نداشت و خيابان ها و کوچه ها اسفالت نبود و پر از خاک و گرد و غبار بود. از اين رو هوا اغلب غبارآلود بود و گرد و خاک ها از در و پنجره و روزن ها به درون خانه ها نفوذ مي کرد و روي فرش و اثاثيه مي نشست. کدبانوي خانه نيز ناگزير بود که روزانه چند بار خانه را جارو کند و گرد و خاک را از روي فرش ها بزدايد.

در اين گونه موارد معمول نبود که اهل خانه همگي اتاق را ترک کنند تا بانو يا خدمتکار خانه اتاف را جارو کند، بلکه کدبانو يا خدمتکار از بالاي اتاق شروع به جارو مي کرد و به هر يک از افراد خانه که مي رسيد آن شخص از جايش بر مي خاست تا "زير پايش را جارو کنند".

از آن جا که اين گونه جاروکردن در هنگام ضروري و پيش بيني نشده موجب مي شد تا افراد خانه که با خيال راحت و آسوده نشسته بودند از جايشان برخيزند و در گوشه ي ديگري بايستند تا زير پايشان جارو شود، اين عمل نقل مکان و سلب آسايش ناشي از زير پا جارو شدن رفته رفته به صورت ضرب المثل در آمد و در مورد هر گونه اخراج يا انتقال افراد از شغل و کارشان مورد استفاده قرار گرفت.

نظرات بینندگان

ارسال نظر