صفحه نخست >> سرگرمی تعداد نظرات: 0

شعر طنز/ ريسک بزرگ اقتصادي!

گشته کلّ ثروت دور و برم خرج کنکور و کلاس دخترم!

آدمي ديدم که ثروتمند بود بر لبانش روز و شب لبخند بود خانه و باغ و زمين بسيار داشت غير بنزش زير پا جگوار داشت بود تفريحش فقط گلف و تنيس داشت يک ويلاي خوشگل در سوئيس در امور اقتصادي غول بود بي نهايت در حسابش پول بود

کد خبر: 1338

خراسان/ آدمي ديدم که ثروتمند بود بر لبانش روز و شب لبخند بود
خانه و باغ و زمين بسيار داشت غير بنزش زير پا جگوار داشت

بود تفريحش فقط گلف و تنيس داشت يک ويلاي خوشگل در سوئيس
در امور اقتصادي غول بود بي نهايت در حسابش پول بود

گفت بابايم شبي در يک نشست!: «کرده آقاي فلاني ورشکست»
من کمي حيران شدم از اين خبر گوش مي دادم به گفتار پدر

يک شبي آن مرد تازه ورشکست آمد و در مجلسي پيشم نشست
گفتمش با حالتي بي اعتنا: پرسشي دارم من از شخص شما

قصد من اصلا فضولي نيست پرسش اين بنده پولي نيست!!
از چه رو با آن همه پول خفن ورشکستي و شدي مانند من؟

پول هايت را چه کردي نازنين؟ عاقبت خوردي چرا با مخ زمين؟
گفت با اندوه و با حال خراب: من سؤالت را دهم اکنون جواب

گشته کلّ ثروت دور و برم خرج کنکور و کلاس دخترم!
دخترم در عرض يک سال اخير از تب کنکور ما را کرده پير

بس که او رفته کلاس بي شمار بنده گشتم ورشکست از اين فشار

اميرحسين خوش حال

نظرات بینندگان

ارسال نظر