صفحه نخست >> سرگرمی تعداد نظرات: 0

نذری پختن هنرپیشه سرشناس با دیش ماهواره + عکس

شب اربعین مراسم قیمه پزون وقتى که پاى امام حسین وسط باشد حتى دیش ماهواره هم به کمک میاید تا با قرار گرفتن روى دیگ قیمه ،براى خودش ثوابى دست و پا کند.

کد خبر: 102

 
219223
“محمدرضا شریفی نیا” با انتشار این عکس نوشت: «شب اربعین مراسم قیمه پزون وقتى که پاى امام حسین وسط باشد حتى دیش ماهواره هم به کمک میاید تا با قرار گرفتن روى دیگ قیمه ،براى خودش ثوابى دست و پا کند.»
نذری پختن هنرپیشه سرشناس با دیش ماهواره + عکس

نظرات بینندگان

ارسال نظر