صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

چه طور معذرت خواهي کنيم؟

بهتر است بي پرده بگوييم اغلب مردم يا دست کم بيشتر آنها راههاي مختلفي را براي شروع کردن يک معذرت خواهي را بلدند. اما چرا گاهي اين معذرت خواهي به سرانجام مطلوب نمي انجامد؟ از سوي ديگر همه روزه با تعداد زيادي از افراد مواجه هستيم که ادعا مي کنند قادر نيستند به راحتي منظورشان را به طرف مقابل منتقل کنند و به قول معروف رابطه خوب و صميمي آنها به مرور زمان دستخوش سوء تفاهم شده و لاجرم به سردي گراييده است. سوال اساسي اينجاست که چگونه مي توان باور داشت که درعصر اطلاعات دنياي پهناور و دست نيافتني ديروز، در دستان قدرتمند و با کفايت اشرف مخلوقات به دهکده اي تبديل شده باشد، اما دو تن از اين انسانهاي پست مدرن نتوانند رو در روي هم و با زبان مادري حرف يکديگر را متوجه شوند؟!

کد خبر: 760

ويستا/ بهتر است بي پرده بگوييم اغلب مردم يا دست کم بيشتر آنها راههاي مختلفي را براي شروع کردن يک معذرت خواهي را بلدند. اما چرا گاهي اين معذرت خواهي به سرانجام مطلوب نمي انجامد؟ از سوي ديگر همه روزه با تعداد زيادي از افراد مواجه هستيم که ادعا مي کنند قادر نيستند به راحتي منظورشان را به طرف مقابل منتقل کنند و به قول معروف رابطه خوب و صميمي آنها به مرور زمان دستخوش سوء تفاهم شده و لاجرم به سردي گراييده است. سوال اساسي اينجاست که چگونه مي توان باور داشت که درعصر اطلاعات دنياي پهناور و دست نيافتني ديروز، در دستان قدرتمند و با کفايت اشرف مخلوقات به دهکده اي تبديل شده باشد، اما دو تن از اين انسانهاي پست مدرن نتوانند رو در روي هم و با زبان مادري حرف يکديگر را متوجه شوند؟!
اين را بهتر است معجزه قرن بيست و يکم دانست و گرنه نمي توان هيچ توجيه منطقي براي آن پيدا کرد.

● چه جوري معذرت خواهي کنيم؟
▪ قبول مسئوليت :
قبول مسئوليت را شايد بتوان مهمترين چالش در يک معذرت خواهي ناموفق دانست. ما عادت کرده ايم بيشتر از خودمان اطرافيانمان را در تقصيراتمان مقصر بدانيم و البته با اين روش تا حد زيادي از مظان اتهام فرار کنيم اما بهتر است بدانيد اگر همسر حساسي داريد، که اين روزها همه گير شده است، وقتي در نهايت مسئوليت اشتباهتان را به گردن نمي گيريد او را آرام آرام از خود مايوس کرده ايد.
▪ توضيح بده:
در مورد اشتباهتان توضيح دهيد و نگران نباشد که نکند با اين کار به عزت نفستان لطمه اي وارد شود. اما بهتر است به جاي لفاظي در مورد شرايط غير قابل کنترل محيط بيرون سري هم به درون خودتان بزنيد و از فرايند شکل گيري اين تصميم اشتباه و به دنبال آن پشيماني از کرده و تلاش براي جبران آن هم چيزهايي به همسرتان بگوييد تا او را نيز در احساس خود شريک بدانيد و مطمئن باشيد که حکما بيراه نفرموده اند که:
"حرفي که از دل آيد لاجرم بر دل نشيند."
اين نوع گفتمان دست کم اين فايده را دارد که همسر شما به صداقت شما پي مي برد و اگر نيمچه عشقي هنوز بينتان باقي مانده او هم براي شما ارزش قائل شده و شکستن غرور شما را بر نمي تابد و راضي نمي شود شما به خاطر اين اشتباه بيش از اين سرزش شويد.

▪ معذرت خواهي معامله نيست.
بعضي ها فکر مي کنند اگر در حين معذرت خواهي کمي از تقصيرات را هم به گردن ديگري بياندازند، بار گناهشان سبک شده و طرف مقابل راضي به معامله با او مي شود. بهتر است به اين گونه دوستان بگوييم اگر ترجيح مي دهيد دوباره و دوباره مجبور نشويد واژه غلط کردم و شکر خوردم را تکرار کنيد، بهتر است کسي را متهم نکنيد به خصوص شاکي ماجرا را چرا که با اين کار او به دشمني خشمگين تبديل خواهيد کرد. بهترين کار اينست که سعي کنيد احساس همدلي و همدردي شاکي را با خود همراه کنيد و اين تنها زمان ميسر خواهد بود که با صداقت براي او ماجرا را توضيح و از او معذرت خواهي کنيد.
کلام آخر اينکه همواره به ياد داشته باشيد در يک رابطه متقابل آنچه بيش از هر چيزي اهميت دارد ادامه اين رابطه خوشايد است وگرنه پيدا کردن مقصر و ذينفع و امتياز خواهي و باجگيري در روابط سياسي حاکم است تا دوستي!

نظرات بینندگان

ارسال نظر