صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

چند نکته خواندني دربارۀ آزمايش هاي خداوند

ما قطعاً شما را مي‌آزماييم تا از ميان شما مجاهدان و صابران را نشان دهيم و اخبار (و اعمالتان) را آزمايش خواهيم کرد.

کد خبر: 5803

باشگاه خبرنگاران/ وَلَنَبْلُوَنَّکمْ حَتَّي نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنکمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَکمْ
ما قطعاً شما را مي‌آزماييم تا از ميان شما مجاهدان و صابران را نشان دهيم و اخبار (و اعمالتان) را آزمايش خواهيم کرد.
(سوره 47. محمد آيه 31)
«ابتلاء»، گاهي به معناي آزمايش افراد براي کشف حقيقت است، مانند: «اذ ابتلي ابراهيم ربّه»(بقره، 124) و گاهي به معناي ايجاد زمينه‌هاي مختلف براي بروز حالات دروني است، مانند اين آيه. (مفردات راغب) «نَبلوا اخبارکم»
جمله «حتّي نعلم» به معناي «معلوم داريم» از ماده «عَلَم» به معناي نشانه و علامت است نه از ماده «عِلم» در برابر جهل. يعني آزمايش الهي، علامت شناسايي آنان است.
در آيه قبل خوانديم که خداوند عملکرد ما را مي‌داند، «و اللّه يعلم أعمالکم» و براي علم و آگاهي خود نياز به آزمايش ندارد. بنابراين آزمايش براي آن است که مردم کاري انجام دهند و بر اساس آن استحقاق پاداش يا کيفر را پيدا نمايند. همان گونه که ما شغل افراد را مي‌دانيم، ولي بر اساس دانستن شغل به آنان مزد نمي‌دهيم، بلکه بايد از آنان کاري انجام پذيرد تا استحقاق دريافت مزد را داشته باشند.
تفکيک انسان‌ها از يکديگر مراحلي دارد: در مرحله اول، انسان‌ها با کفر و ايمان جداسازي مي‌شود و در مرحله دوم، اهل ايمان با جهاد و فرار از جهاد تفکيک مي‌يابند و در مرحله سوم، جهادگران با صبر و مقاومت بيشتر. بنابراين آزمايش‌هاي الهي يکي پس از ديگري ادامه دارد.
از آيه 16 تا اينجا، بارها سخن از منافقان و بيماردلان به ميان آمد و سيمايي از آنان ترسيم شد که به جمع بندي آن اشاره مي‌کنيم:
1. تحقير گفته‌هاي پيامبر. «ماذا قال آنفا» (آيه 16)
2. ترس از فرمان جهاد. «ذکر فيها القتال رايت الّذين في قلوبهم مرض ينظرون اليک نظر المغشي عليه» (آيه 20)
3. فساد در زمين و قطع رحم. «تفسدوا في الارض و تقطّعوا ارحامکم» (آيه 22)
4. ارتداد و برگشت از حق. «ارتدّوا علي ادبارهم من بعد ما تبيّن» (آيه 25)
5. به وعده‌هاي شيطان فريفته مي‌شوند. «الشيطان سوّل لهم و املي لهم» (آيه 25)
6. توطئه‌گري و اعلام همکاري با ساير مخالفان. «سنطيعکم في بعض الامر» (آيه 26)
7. پيروي از کارهايي که سبب خشم الهي است. «اتّبعوا ما اسخط اللّه» (آيه 28)
8. ناخشنودي از کارهايي که سبب رضاي الهي است. «کرهوا رضوانه» (آيه 28)
9. کينه توزي. «ام حسب الّذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج اللّه اضغانهم» (آيه 29)
در برابر اين همه خباثت، خداوند نيز آنان را با مُهر زدن بر دلها، لعنت و دوري از رحمت خويش، عذاب و ضربه به صورت و پشت هنگام جان دادن و تباه و حبط شدن اعمالشان تهديد مي‌نمايد.
* آزمايش مردم، امري حتمي و همگاني و يکي از سنّت‌هاي الهي است. «و لنبلونّکم» (حرف لام و نون تأکيد، نشانه قطعي بودن آن است)
* يکي از بسترهاي آزمايش و شناسايي انسان‌ها، ميدان جنگ است. منافقان در جبهه رسوا مي‌شوند. «حتّي نعلم المجاهدين منکم»
* در جهاد، صبر واستقامت نقش بسيار مهمي دارد. «المجاهدين منکم والصابرين»
* ادّعاها و سخنان انسان، در صحنه عمل مورد آزمون الهي قرار مي‌گيرند. «نبلوا اخبارکم»
* معيار ارزيابي الهي، موفقيّت در آزمون‌هاي عملي است. «نبلوا اخبارکم»

نظرات بینندگان

ارسال نظر