صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

روانشناسي/ چگونه از زندگي مان بيشترين لذت را ببريم؟

هر روز را طوري زندگي کنيد انگار آخرين روز زندگيتان است. امروز هديه اي به شماست. زندگي موقعيت ها و فرصت هاي زيادي را به شما هديه مي دهد اما زماني مي توانيد از فرصت زندگي کردن خود بيشتري استفاده را ببريد که انتخاب هاي درستي داشته باشيد. از هر لحظه زندگي لذت ببريد. هر روز مي تواند شروعي تازه با انتخاب هايي پيش رويتان باشد، پس منتظر چه هستيد؟

کد خبر: 5191

ايران سان/ 1 – از زمان حال لذت ببريد
هر روز را طوري زندگي کنيد انگار آخرين روز زندگيتان است. امروز هديه اي به شماست. زندگي موقعيت ها و فرصت هاي زيادي را به شما هديه مي دهد اما زماني مي توانيد از فرصت زندگي کردن خود بيشتري استفاده را ببريد که انتخاب هاي درستي داشته باشيد. از هر لحظه زندگي لذت ببريد. هر روز مي تواند شروعي تازه با انتخاب هايي پيش رويتان باشد، پس منتظر چه هستيد؟

2 - ماجراجو باشيد
کمي به اکتشاف بپردازيد و از چالش هاي تازه استقبال کنيد. همراه با عزيزانتان به ديدن مکان هاي جديد برويد. راه هايي را انتخاب کنيد که ديگران انتخاب نمي کنند. خودتان را اسير عادت هاي هميشگي نکنيد. زندگي با ماجراجويي بسيار هيجان انگيزتر خواهد بود.

3 – دفترچه خاطرات داشته باشيد
موفقيت ها و شادي هاي زندگيتان را ثبت کنيد. وقت بگذاريد و نوشته هاي قبليتان را بخوانيد. اين مي تواند منبع الهام خوبي براي خودتان و ديگران باشد.

4 – همه را دوست بداريد
خودتان را دوست داشته باشيد به زيبايي بيروني و دروني خودتان دقت کنيد تا بتوانيد همان را در ديگران ببينيد. پذيرش از درون مي آيد. به چيزهايي از خودتان که دوست نداريد فکر نکنيد. درعوض، چيزهايي را در خودتان پيدا کنيد که دوست داريد.
ديگران را دوست داشته باشيد؛ کساني که با شما خوب رفتار مي کنند را دوست بداريد. بدون اينکه انتظار دوست داشته شدن و محبت ديدن داشته باشيد، دوست بداريد و محبت کنيد. در برخورد با ديگرانخودخواه نباشيد.

5 – همه آدمها را بپذيريد
مهربان و مودب باشيد. از همراهي ديگران لذت ببريد. خوبي هاي آنها را ببينيد نه تفاوت هايي که با شما دارند. ديگران را قضاوت نکنيد و طوري با همه رفتار کنيد که دوست داريد با شما رفتار کنند.

6 - هدف زندگي را دريابيد
چيزي را پيدا کنيد که به زندگيتان معنا و مفهوم دهد. وقتي چيزي پيدا کرديد که برايش زندگي کنيد، مطمئناً بهتر زندگي خواهيد کرد. اگر روابطتان هدف اصلي زندگيتان نباشد، شغلتان يا هر چيز ديگري مي تواند باشد. معناي زندگي شما چيزي است که خودتان تعيين مي کنيد. براي خودتان هدف تعيين کنيد و براي رسيدن به آن تلاش کنيد.

7 - کمک کنيد
بي دريغ به ديگران خدمت کنيد. از همسايه تان شروع کنيد. به افراد نيازمند کمک کنيد. کمک کردن نه تنها باعث مي شود انسان بهتري باشيد، بلکه به رشد ديگران نيز کمک مي کند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر