صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

شب اول قبر چه سئوالاتي مي پرسند؟

امير المؤمنين مي فرمايند :زماني که ميت را داخل در قبر مي کنند خداوند دو ملک به سراغ او مي فرستد.(اسم آنها منکر و نکير است )اول چيزي که از آن سؤال مي کنند از پروردگارش است ، سپس ازپيامبر و بعد از آن از امام و ولي او سوال خواهند نمود .

کد خبر: 4913

باشگاه خبرنگاران/ امير المؤمنين مي فرمايند :زماني که ميت را داخل در قبر مي کنند خداوند دو ملک به سراغ او مي فرستد.(اسم آنها منکر و نکير است )اول چيزي که از آن سؤال مي کنند از پروردگارش است ، سپس ازپيامبر و بعد از آن از امام و ولي او سوال خواهند نمود .
پس از آنکه ميت را در قبر گذاشتند و با خاک رويش را پوشاندند باذن الهي دو فرشته از جانب خدا ، به صورت هولناک و وحشت انگيز وارد قبر مي شود. آن دو فرشته به فرموده امير المؤمن : موي بدنشان آنقدر بلند است که روي زمين کشيده مي شود و با انياب خود زمين را مي شکافند ، صدائي دارند چون رعد قاصف ، ديدگاني چون برق خاطف ، برقي که چشم را مي زند ، ميت را مورد سوال قرار مي دهند .لحظات هولناک ، وحشتناک ، سخت و کمر شکن براي ميت آغاز مي شود . سعادتمند کسي است که در دنيا مؤمن بوده و با انجام اعمال نيک توشه و آذوقه براي آخرت مهيا کرده باشد . اولين سوال قبر درباره پروردگار بي همتاست خواهد بود‌:
پروردگارت چيست ؟ اگر ميت مؤمن باشد و از بندگان خاص خدا در جواب کلمه طبية
( لا اله الا الله ) به زبانش جاري خواهد شد و اگر مؤمن نباشد زبانش بند خواهد آمد و پس از آن دچار عذاب الهي خواهد شد .
دومين سؤال دربارة رسول خدا (ص) پرسيده مي شود : پيغمبرت کيست ؟ سبک بال آن کسي است که در پاسخ بگويد :(اشهد ان محمداً رسول الله ) .
سومين سوال از ولي و امام هر کس خواهد بود . چه کسي را پيشوا و امام و رهبر خويش قرار دادي ؟‌سعادتمند کسي آن کسي است که بگويد اشهد ان امير المؤمنين علياً ولي الله ؛ اگر ميت توانست به اين سوالات پاسخ صحيح بگويد ،قبر او تا آنجا که چشمش کار کند گشاده خواهد شد و دري از درهاي بهشت را برويش باز مي کنند و به وي مي گويند :
با ديدة روشن و با خرسندي خاطر بخواب آن طور که جوان نورس و آسوده خاطر مي خوابد و اين دعاي خير همان است که خداي تعالي درباره اش فرمود : (بهشتيان آن روز بهترين جايگاه و زيباترين خوابگاه را دارند )
البته پاسخ به سوالات خيلي سخت خواهد بود و دشمن بزرگ انسان يعني شيطان هم در قبر هم بيکار نخواهد نشست و انسان را آنجا هم رها نکرده و همواره سعي در گمراهي و انحراف خواهد نمود ، کسي که در دنيا مطيع شيطان بوده زبانش بند خواهد آمد و به اين سوالات نخواهد توانست پاسخ بگويد يعني (اگر ميت دشمن پروردگارش باشد ، فرشته اي بصورت زشت ترين صورت و جامه و بدترين چيز نزدش مي آيد و به وي مي گويد :
بشارت باد تو را به ضيافتي از حميم دوزخ ، جايگاه آتشي افروخته و او نيز شوينده خود را مي شناسد و حايل خود را سوگند مي دهد که مرا به طرف قبر مبر و چون داخل قبرش مي کنند ، دوفرشته ممتحن نزدش مي آيند و کفنش را از بدنش انداخته ، مي پرسند :پرورگار تو و پيغمبرت کيست ؟ و چه ديني داري ؟
مي گويد : نمي دانم .
مي گويند :هرگز نداني و هدايت نشوي پس او را با گرزي آنچنان ني زنند که تمامي جنبنده هايي که خدا آفريده ، به غير از جن و انس همه از آن ضربت تکان مي خورند .
آنگاه دري از درهاي جهنم برويش باز نموده ، به او مي گويند :
بخواب با بدترين حال ، آنگاه قبرش را آن قدر تنگ مي شو که بر اندامش مي چسبد ، آنطور که نوک نيزه به غلافش بطوريکه دماغش يعني مغز سرش از بين ناخن ها و گوشتش بيرون آيد و خداوند مار و عقرب زمين و حشرات آن را بر او مسلط مي کند تا نيشش بزنند و او بدين حال خواهد بود ، تا خداوند از قبرش مبعوث کند ، در اين مدت آنقدر در فشار است که دائماً آرزو مي کند کاش مي شد که قيامت قيام کند .

نظرات بینندگان

ارسال نظر