صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

«همسر» خجالتي خود را مسخره نکنيد!

کد خبر: 4557

مثلث/ کمرويي همسران جزئي از شخصيت آن‌ها محسوب مي‌شود اين افراد از قاطعيت و اعتماد به نفس لازم برخوردار نيستند در صورتيکه اين ويژگي در همسر به ميزان زيادي مشاهده شود بايد براي بهبود آن از يک روانشناس کمک گرفت.
در صورتي که همسر خجالتي داريد بايد براي بهبود يا کمرنگ‌تر شدن اين ويژگي در وي از تمسخر وي پرهيز کرد.
اميرهوشنگ مهريار روانشناس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: کمرويي و خجالتي بودن ويژگي است که در بين تمام مردم از جمله همسران ديده مي‌شود.
وي افزود: کمرويي همسران جزئي از شخصيت آن‌ها محسوب مي‌شود اين افراد از قاطعيت و اعتماد به نفس لازم برخوردار نيستند در صورتيکه اين ويژگي در همسر به ميزان زيادي مشاهده شود بايد براي بهبود آن از يک روانشناس کمک گرفت.
اين روانشناس با اشاره به چگونگي رفتار با همسران خجالتي اظهار داشت: مطمئن‌ترين راه براي برخورد با همسران خجالتي اين است که اينگونه افراد تشويق شوند همچنين براي کمرنگ‌تر شدن يا بهبود اين ويژگي در آن بايد از تمسخر و انتقاد پرهيز کرد.
مهريار‌ ادامه داد: ويژگي خجالتي همسران از زمان کودکي آغاز مي‌شود و ريشه در کودکي وي دارد اينگونه افراد در اين دوران به صحبت کردن در جمع تشويق نشده‌اند. همچنين مورد تمسخر توسط ديگران قرار گرفته‌اند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر