صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

عذرخواهي؛ کاري سخت اما جادويي

عذرخواهي هميشه کار ساده اي نيست، احتمالا در طول زندگي بارها با افرادي مواجه شده ايد که هرگز اين کار را انجام نداده اند و اين کار برايشان دشوارترين و عذاب آورترين کارهاست. شايد يکي از دلايل پرهيز از عذرخواهي، ترس از ضعيف به نظر آمدن در نظر ديگران باشد و يا اينکه انجام اين عمل منجر به پرداخت هزينه هاي گزافي در آينده خواهد شد.

کد خبر: 3980

موفقيت/ عذرخواهي هميشه کار ساده اي نيست، احتمالا در طول زندگي بارها با افرادي مواجه شده ايد که هرگز اين کار را انجام نداده اند و اين کار برايشان دشوارترين و عذاب آورترين کارهاست. شايد يکي از دلايل پرهيز از عذرخواهي، ترس از ضعيف به نظر آمدن در نظر ديگران باشد و يا اينکه انجام اين عمل منجر به پرداخت هزينه هاي گزافي در آينده خواهد شد.
عذرخواهي آنچنان قدرتمند است که مي تواند کدورت ها را از بين ببرد، قلب هاي شکسته را پيوند دهد و سوءبرداشت ها را نابود کند. اين عمل يکي از آداب مهم اجتماعي و روشي براي نشان دادن همدردي و احترام نسبت به فرد آزرده خاطر است. اگرچه با عذرخواهي نمي توان گذشته را تغيير داد اما در ورتي که اين عمل با صداقت فرد عذرخواه همراه باشد، مي تواندنتايج منفي حاصل از اشتباهات گذشته را از بين ببرد.
تحقيقات اخير نشان داده است عذرخواهي تاثيري مثبت و قابل توجه بر جسم و روح انسان و بخصوص بر عملکردهاي جسمي او مي گذارد. نتيجه اين تحقيقات کاهش فشار در شريان هاي اصلي بدن، کاهش بيماري هاي قلبي و ايجاد تنفس بسيار منظم را نشان مي دهد.

فوايد عذرخواهي
* فرد با ديدن عذرخواهي طرف مقابل ديگر رفتارهاي او را تهديدي براي خود تلقي نمي کند.
* با عذرخواهي تمام خشم ها در گذشته جا مي مانند و ديگ رطرفين درگير اتفاقات ناخوشايند گذشته نمي شوند.
* اين رفتار دري را به سوي فرد آزرده خاطر مي گشايد و بخشودن را براي او آسان تر مي کند.

نکاتي مهم در عذرخواهي کمک تان مي کنند:
1- انتخاب مناسب ترين مزان
زماني را انتخاب کنيد که تنش هاي ايجاد شده در شما و طرف مقابل تان آرام گرفته باشد.

2- نشان دادن پشيماني
زماني که متوجه رنجش فردي شديد، به او نشان دهيد که از رفتار خود متاسفيد. فراموش نکنيد زبان بدن، حالت چهره و لحن شما بايد به گونه اي باشد که ناراحتي شما را نشان دهد.

3- فرض کردن خود به جاي طرف مقابل
رفتار نادرست خود را در آخرين ملاقات به طرف مقابل تان يادآوري کنيد و مسئوليت اشتباه تان را بدون اينکه گردن شخص ديگري بيندازيد، بپذيريد. چگونگي برخورداو به هنگام عذرخواهي رابطه اي مستقيم با نوع رفتار شما در انجام اين عمل دارد.

4- رفتار مودبانه و متواضعانه
طرف مقابل تان را مجبور به شنيدن نکنيد و به اين موضوع توجه داشته باشيد که رفتارتان نبايد طوري باشد که او فکر کند مورد بازخواست قرار گرفته است؛ در واقع کارهايي مانند تکان دادن انگشت اشاره براي تاکيد بر روي موضوع مورد نظر و نيز دست به سينه ايستادن، براي او تهديدي از جانب شما محسوب مي شود.

5- به کار نبردن عبارت «من متاسفم اما...»
اين عبارت مخرب ترين جمله در روند عذرخواهي است. اينکه چه عملي از سوي شما باعث رنجش او شده است، اصلا مهم نيست و در حقيقت موضوع قابل بحث، نوع عذرخواهي شما از اوست. اگر در طول عذرخواهي از کلمات تدافعي استفاده کنيد، مطمئنا اين کار هيچ تاثيري در او نخواهد گذاشت و حتي او را آزرده تر نيز خواهد کرد.

6- گفتگوي ساده، کوتاه، واضح و طبيعي
بهترين روش براي معذرتخواهي اين است که به طور غيررسمي و بسيار روشن درخواست خود را بگوييد و از او به خاطر اينکه فرصتي را براي شنيدن حرف هايتان اختصاص داده است، تشکر کنيد.

7- درخواست براي بخشش
به اين موضوع توجه داشته باشيد که گاهي ناراحتي هاي ناشي از اشتباهتان جبران ناپذير است و فرد مذکور آمادگي لازم را براي بخشش شما ندارد؛ در حالي که اگر پس از عذرخواهي، شما را بخشيد، لزوما به معني آن نيست که خواستار ادامه رابطه با شماست چون اين دسته از افراد بخشش و آشتي را دو چيز متفاوت مي دانند.

8- روراستي با خود و فرد آزرده خاطر
ممکن است گاهي با موقعيت هايي روبرو شويد که در آن، اشتباهي رخ داده و طرف مقابل تان از شما رنجيده است اما شما خودتان را مسئول به وجود آمدن اين اشتباه و ناراحتي نمي دانيد.
در چنين مواقعي ابتدا مطمئن شويدکه از قبول اين مسئوليت شانه خالي نمي کنيد. چنانچه به راستي قصد آزار و اذيت او را نداشتيد، بايد اين موضوع را قبول کنيدکه رفتار شما علت رنجش او شده است. در طي ملاقاتي سعي کنيد با کمال صداقت آنچه را که از نظر شما اتفاق افتاده است، شرح دهيد و تاکيد کنيد که قصد شما آزار دادن او نبوده است.

9- تجديد نظر در رفتار
اگر رفتارت اشتباه تان تبديل به عادت شده است، بايد فکري براي آن بکنيدتا بار ديگر درموقعيت هاي مشابه موجب ناراحتي او نشويد. بايد با تلاش، اعتماد او را مجددا جلب کنيد؛ در حقيقت لازم است به طرف مقابل تان نشان دهيد که مي خواهيد تغيير کنيد.

10- صبوري
به او فرصت دهيد تا درباره گفته هايتان فکر کند. ممکن است هضم مسئله مستلزم زمان باشد؛ بنابراين براي اينکه بدانيد شما را بخشيده است، عجله نکنيد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر