صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

چگونه روحيه قوي تري داشته باشيم

گزينه هاي مختلفي براي تقويت روحيه وجود دارد که از آن جمله مي توان به پشتکار، يادگيري شيوه برخورد با مشکل و نحوه تفکر منطقي اشاره کرد. براي مقابله با نگراني و اضطراب نبايد مشکل را حذف کرد و در واقع راه هاي مقابله با اضطراب، فرد را مقاوم تر مي کند. چند راهکار زير در اين زمينه مي تواند راهگشا باشد:

کد خبر: 3715

باشگاه خبرنگاران/ گزينه هاي مختلفي براي تقويت روحيه وجود دارد که از آن جمله مي توان به پشتکار، يادگيري شيوه برخورد با مشکل و نحوه تفکر منطقي اشاره کرد.

براي مقابله با نگراني و اضطراب نبايد مشکل را حذف کرد و در واقع راه هاي مقابله با اضطراب، فرد را مقاوم تر مي کند. چند راهکار زير در اين زمينه مي تواند راهگشا باشد:


مسئوليت کارهايتان را خودتان به عهده بگيريد
افرادي که به لحاظ رواني قدرتمند هستند، مسئوليت هاي خود را به خوبي مي شناسند و مسئوليت تمام رفتارها، تفکرات و احساسات شان را به عهده مي گيرند. آنها با آگاهي از اينکه برخي شرايط و موقعيت ها از کنترل شان خارج است معتقدند که تنها خودشان مسئول رفتارهايشان نسبت به اين شرايط هستند.

اين افراد هيچ گاه به دليل مشکلات، آشفتگي ها و عصبانيت ها و حال بد خود، انگشت اتهام شان را به سوي ديگران نمي گيرند و فقط خودشان مسئوليت پيامد کارهايشان را به عهده مي گيرند چون معتقدند آنچه رخ مي دهد پيامد تصميم گيري خودشان است، نه فرد ديگري.

پيش بيني نکنيد

افراد قدرتمند به لحاظ روحي يک مطلب را به خوبي مي دانند و آن اينکه نمي توان آينده را پيش بيني کرد. آنها هيچ گاه زمان خود را صرف فکر کردن به آينده، پيش بيني و پيشگويي آن نمي کنند چرا که معتقدند بايد به فکر حال باشند و آينده هنوز از راه نرسيده است و فکر کردن و درگير شدن در افکار آينده، آنها را از تمرکز بر فعاليت هاي کنوني شان باز مي دارد و آنها را به اشتباه مي اندازد.

به توهمات و تخيلات راه ندهيد

در حالي که همه افراد به رويا و تخيل علاقه دارند ولي افراد قدرتمند معتقدند که روياها واقعيت نداردند و با فکر کردن به موضوعات غيرواقعي، واقعيت را زير سوال نمي برند.

در گذشته نمانيد

براي بسياري از افراد، رها کردن رويدادهاي گذشته دشوار است در حالي که افراد قدرتمند مي دانند فکر کردن به گذشته و آرزوي رخ دادن يا ندادن رويدادها، تنها يک آرزو است و واقعيت نيست.

آنها به گذشته به همان اندازه اي که ارزش دارد فکر مي کنند و معتقدند راهي براي بازگشت به گذشته وجود ندارد؛ بنابراين اين دست افراد آنچه را از دست داده اند مي پذيرند و به جاي فکر کردن به آنچه مي توانستند در گذشته انجام دهند، به آنچه مي توانند در حال حاضر انجام دهند فکر مي کنند چرا که اشتباهعات گذشته فرصت خوبي را براي جبران در آينده پيش روي هر کس قرار مي دهد.

سايسنترال نوشت: کسب قدرت روحي و رواني، جدال دشواري است که يک شبه به دست نمي آيد و همانگونه که ما نياز داريم تا نحوه برخورد با مشکلات را ياد بگيريم گاهي هم نياز داريم تا از موضع و طرز تفکر خود نسبت به محيط اطرافمان فاصله بگيريم.

نظرات بینندگان

ارسال نظر