صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

صفاتي که هميشه مناسب نيست

برخي از خصلت‌ها و ويژگي‌ها هستند که غير قابل گذشتند، يعني نبايد چشم‌تان را روي آن ببنديد و بگوييد حل مي‌شود يا مهم نيست! بنابراين اگر به خواستگاري دختري رفتيد که يکي از اين خصلت‌ها را داشت در مورد ازدواج با او بيشتر فکر کنيد.

کد خبر: 3628

جيم/ برخي از خصلت‌ها و ويژگي‌ها هستند که غير قابل گذشتند، يعني نبايد چشم‌تان را روي آن ببنديد و بگوييد حل مي‌شود يا مهم نيست! بنابراين اگر به خواستگاري دختري رفتيد که يکي از اين خصلت‌ها را داشت در مورد ازدواج با او بيشتر فکر کنيد.
دخترهايي که پولکي‌اند
بعضي از دخترها فقط عاشق پولند، يعني نامبر وانِ زندگي‌شان پول است. اگر مي‌خواهيد آن‌ها را بشناسيد بايد دقت کنيد که چقدر به ويژگي‌هاي اخلاقي و خانوادگي و فرهنگي شما اهميت مي‌دهند و چقدر به شغل و درآمد و سرمايه خود و خانواده‌تان. حتي زن‌ها هم زندگي با يک آدم پولکي برايشان سخت است چه رسد به مردها! دخترهاي پولکي فقط از شوهرشان انتظار دارند که براي آن‌ها رفاه و آسايش بياورد، حتي به قيمت از دست دادن خيلي از ارزش‌ها مثل آرامش، روزي حلال و...!
دخترهايي که وابسته‌اند
فرض کنيد زن زندگي‌تان براي انجام هر کاري به شما و نظرات شما وابسته باشد، شايد اولش به مذاق‌تان خوش آيد ولي آدمي که شخصيت وابسته دارد به مرور شما را از پا در مي‌آورد. زن بايد شخصيت مستقلي داشته باشد تا بتواند امور زندگي را به دست بگيرد آن هم وقتي مرد خانه نيست! شخصيت‌هاي وابسته زمينه دخالت ديگران را در زندگي ايجاد مي‌کنند و با وجود دخالت‌ها، اختلافات بيشتر مي‌شود.
دخترهايي که معلم مسلکند
اين کار را بکن، اين کار را نکن، اينجوري رفتار کن، اينجا برو، آنجا نرو و اين جوري حرف بزن و... کدام مرد است که از اين کنترل کردن و تيپ رفتاري خوشش آيد؟! درست است که زن امور تربيتي و مشاور اعظم بودن خانه را به عهده دارد، اما امور تربيتي و مشاور بودن توفير دارد با کنترل کردن و معلم مسلکي! اين تيپ دخترها اصرار دارند که همه چيزدان باشند و داناي کلِ خانه!
دخترهايي که جاه طلبند
هدفمند بودن توفير دارد با جاه طلبي! دختري که براي زندگي‌اش هدف دارد و به دنبال رسيدن به اهدافش است، مطمئنا اولويت‌هاي زندگي‌اش را مي‌داند و هر چند وقت يکبار اهدافش را به روزرساني مي‌کند، اما امان از دخترهاي جاه طلب! جاه طلبي آن‌ها چشم‌شان را کور کرده است و حاضرند هر چيزي را فداي رسيدن به هدف‌شان کنند، شايد هدف‌شان کار و شغل‌شان باشد و شايد درس و...! انگاري شما رقيب زندگي‌شان هستيد و نه شريک زندگي! يکسره خودشان را با شما مقايسه مي‌کنند و به مرور خون‌تان را به جوش مي‌آورند...
دخترهايي که مدپرست‌اند
از بس به ظاهرشان اهميت مي‌دهند کفرتان را در مي‌آورند، تا سر کوچه که مي‌خواهند بروند مي‌گويند: «واي! چي بپوشم؟» با جديدترين مدل‌هاي سال بايد سر و وضع‌شان و خانه و زندگي‌شان را عوض کنند... اين تيپ دختران توخالي‌اند، چون خودشان را از نگاه‌هاي مردم مي‌شناسند و بند نگاه اين و آن هستند! دختر توخالي به چه درد زندگي شما مي‌خورد؟!

نظرات بینندگان

ارسال نظر